Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE IT

IP/08/523

Brüssel, 3. aprill 2008

Meremeeste väljaõpe: Komisjon saadab põhjendatud arvamuse Eestile ja Itaaliale

Euroopa Komisjon saatis täna Eestile ja Itaaliale põhjendatud arvamuse, sest need kaks riiki ei ole vastu võtnud riiklikke õigusakte liikmesriikides välja antud meremeeste tunnistuste vastastikuse tunnustamise kohta. Põhjendatud arvamuse saatmine on viimane samm enne ametliku kaebuse esitamist Euroopa Kohtule.

Komisjon on otsustanud alustada menetlust Eesti ja Itaalia vastu, sest need kaks riiki ei ole 2005. aasta direktiivi[1] veel riigi õigusesse täielikult üle võtnud. Direktiivi eesmärk on parandada Euroopa laevanduse mainet ja äratada noortes huvi meremehe elukutse vastu. Sellega soodustatakse meremeeste ametialast liikuvust Euroopa Liidus ja eelkõige asetatakse rõhk meremeeste kutsetunnistuste tunnustamisele ning tagatakse samas täielik vastavus Rahvusvaheline Mereorganisatsiooni (IMO) asjakohaste konventsioonide nõuetele.

Liikmesriikidel oli direktiivi ülevõtmiseks aega kuni 20. oktoobrini 2007.


[1] Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2005/45/EÜ, 7. september 2005, mis käsitleb liikmesriikide poolt välja antud meremeeste tunnistuste vastastikust tunnustamist ja millega muudetakse direktiivi 2001/25/EÜ (ELT L 255. 30.9.2005, lk 160).


Side Bar