Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE CS PL SK

IP/08/522

Brussel, 3 april 2008

River Information Services: de Commissie zendt met redenen omklede adviezen naar vier lidstaten

De Europese Commissie heeft vandaag besloten met redenen omklede adviezen te zenden aan België, Polen, Slowakije en Tsjechië omdat deze landen de Europese richtlijn betreffende geharmoniseerde River Information Services (RIS) op de binnenwateren niet in nationale wetgeving hebben omgezet. Het zenden van een met redenen omkleed advies is de laatste stap voordat een zaak eventueel bij het Hof van Justitie aanhangig wordt gemaakt.

Doel van de desbetreffende Richtlijn[1] is te komen tot een gemeenschappelijk kader voor River Information Services (RIS) om de veiligheid, betrouwbaarheid en doelmatigheid van het vervoer over de binnenwateren te verhogen, wat het concurrentievermogen van deze goedkope, economische en milieuvriendelijke wijze van vervoer zal versterken.

Bij de richtlijn is vastgesteld aan welke eisen de datacommunicatie en de uitrusting voor RIS moeten voldoen en wat het minimumniveau van RIS-diensten moet zijn. Voorts bevat de richtlijn technische richtsnoeren en specificaties voor berichten aan schippers, de elektronische weergave van binnenvaartkaarten en de daaraan verbonden informatie, de tracking en tracing van schepen en scheepsrapportage.

De richtlijn had op 20 oktober 2007 in nationale wetgeving moeten zijn omgezet.


[1] Richtlijn 2005/44/EG van het Europees Parlement en de Raad van 7 september 2005 betreffende geharmoniseerde River Information Services (RIS) op de binnenwateren in de Gemeenschap (PB L 255 van 30.9.2005, blz. 152).


Side Bar