Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE FI

IP/08/518

Bryssel den 3 april 2008

Fria sjötransporter: Finland riskerar att anmälas till domstolen

Idag skickade kommissionen ett s.k. motiverat yttrande till Finland, vilket innebär att landet kan komma att anmälas till domstolen. Anledningen är de nationella bestämmelser som tvingar utländska redare att ha ett av tullmyndigheten godkänt ombud i Finland som tillsammans med redaren är solidariskt ansvarig för betalningen av farledsavgifter. Dessa avgifter täcker främst kostnader för lotsning till hamnar.

Kravet på utländska redare att ha ett ombud i Finland kan medföra merkostnader som gör det svårare att hävda sig gentemot de finska konkurrenterna. Kommissionen anser att detta strider mot principen[1] om frihet att tillhandahålla tjänster på sjötransportområdet mellan medlemsstater samt mellan medlemsstater och tredje land.


[1] Denna princip beskrivs närmare i första artikeln i rådets förordning (EEG) nr 4055/86 av den 22 december 1986.


Side Bar