Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE SV

IP/08/518

Bryssel 3.huhtikuuta 2008

Komissio ojentaa Suomea meriliikennepalvelujen tarjoamisvapauden rajoittamisesta

Euroopan komissio on tänään lähettänyt Suomelle nk. perustellun lausunnon, koska Suomen lainsäädäntö edellyttää, että ulkomaille sijoittautuneella varustamolla on oltava tulliviranomaisen hyväksymä Suomeen sijoittautunut edustaja. Tämä edustaja on edustamansa varustamon kanssa yhteisvastuullisesti velvollinen maksamaan väylämaksut. Näitä maksuja peritään alusten liikennöimisestä väylillä, erityisesti niiden saapuessa satamaan. Perusteltu lausunto on viimeinen vaihe ennen mahdollista oikeuskäsittelyä Euroopan yhteisöjen tuomioistuimessa.

Ulkomaiselle varustamolle asetettu velvollisuus nimetä Suomeen sijoittautunut edustaja voi aiheuttaa kyseiselle liikenteenharjoittajalle lisäkustannuksia ja sitä kautta vaikeuttaa tämän palvelujen tarjontaa kotimaiseen liikenteenharjoittajaan verrattuna. Komissio katsoo, että tämä käytäntö on vastoin periaatetta[1], joka koskee vapautta tarjota jäsenvaltioiden välisiä meriliikennepalveluja sekä jäsenvaltioiden ja kolmansien maiden välisiä meriliikennepalveluja.


[1] Tämä periaate on kirjattu 22. joulukuuta 1986 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 4055/86 1 artiklaan.


Side Bar