Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/08/509

Bruxelles, 3 aprilie 2008

UE își aprofundează legăturile cu ţările vecine şi susţine reformele acestora

Anul trecut, Uniunea Europeană şi-a consolidat semnificativ relaţiile cu ţările vecine şi a sprijinit eforturile acestora de reformă democratică şi economică în cadrul politicii europene de vecinătate (PEV). Într-un document de strategie adoptat azi de Comisia Europeană se face bilanţul progreselor concrete înregistrate de ţările partenere într-un mare număr de domenii, de la cooperarea politică la comerţ, migraţie şi facilitarea eliberării vizelor, de la energie, transport, cercetare şi inovare la mobilitatea studenţilor şi tinerilor[1]. De asemenea, Comisia a identificat domeniile în care sunt necesare eforturi suplimentare şi a încurajat o aprofundare punctuală şi diferenţiată a relaţiilor cu acei parteneri care au demonstrat în mod special ambiţie şi capacitate. Acest proces a început deja cu Ucraina, iar Comisia propune acum intensificarea cooperării cu Israelul, Moldova şi Marocul. Documentul de strategie este însoţit de rapoarte de ţară individuale pentru fiecare ţară, ce conţin un Plan de acţiune al politicii europene de vecinătate, precum şi de un raport sectorial[2].

„Politica noastră de vecinătate este o reuşită. Colaborăm îndeaproape cu partenerii noştri pentru a-i ajuta să avanseze în reformele lor structurale şi pentru a-i aduce mai aproape de Uniunea noastră. În multe ţări progresele înregistrate la faţa locului în ultimul an au fost remarcabile, iar relaţiile noastre cu vecinii din sud şi din est devin pe zi ce trece tot mai intense şi mai fructuoase”, a declarat Benita Ferrero-Waldner, comisar pentru relații externe și politica europeană de vecinătate. Ea a adăugat: „Acesta este un parteneriat specific pentru reformă, care este atât în avantajul partenerilor noştri, cât şi al cetăţenilor. Fiecare ţară îşi construieşte individual relaţia cu noi. Prin urmare, în prezent avem în vedere aprofundarea punctuală a legăturilor cu patru ţări care au demonstrat în mod special progrese şi ambiţie”.

De la sfârșitul anului 2006 ...

Integrarea economică înregistrează progrese

 • Au fost începute negocieri cu Ucraina privind un nou acord consolidat, inclusiv privind o zonă a liberului schimb aprofundată şi cuprinzătoare.
 • Egiptul, Marocul şi Tunisia au demarat negocieri bilaterale privind liberalizarea serviciilor şi a stabilirii. În curând vor începe astfel de negocieri bilaterale şi cu Israelul.
 • Au fost oferite preferințe comerciale autonome Moldovei.
 • În curând vor fi definitivate studii de analiză a posibilităţii încheierii unor acorduri de liber schimb cu Georgia şi Armenia.

A fost facilitată mobilitatea cu anumite ţări

 • În prezent sunt în vigoare acorduri de readmisie şi facilitare a eliberării vizelor cu Ucraina şi Moldova.
 • Moldova a fost aleasă ca sediu al primului centru comun UE de depunere a cererilor de viză, precum şi ca ţară-pilot cu care se va dezvolta un „parteneriat pentru mobilitate”, în vederea facilitării migraţiei legale şi a combaterii migraţiei ilegale.

Cooperarea în domeniul justiţiei şi lupta împotriva crimei organizate s-au intensificat

 • În vederea consolidării cooperării regionale în zona mediteraneeană, au fost elaborate sisteme de formare profesională pentru judecători, procurori, avocaţi şi cadre superioare din poliție. Aproximativ 1 000 de profesionişti din statele mediteraneene partenere în cadrul PEV au beneficiat deja de formare profesională.
 • Ucraina a iniţiat reforma sistemului juridic şi judiciar, inclusiv reforma dreptului societăţilor comerciale şi eliminarea incompatibilităţilor dintre diferite acte legislative, în vederea asigurării unui climat de afaceri mai previzibil şi mai transparent.

Cooperarea în domeniul energiei contribuie la sporirea securităţii energetice

 • UE a semnat memorandumuri de înţelegere privind cooperarea în domeniul energiei cu producătorul de energie Azerbaidjan şi ţara de tranzit Ucraina şi prevede încheierea în curând a unor acorduri similare cu producătorii-cheie Algeria şi Egipt.
 • Au fost semnate declaraţii comune în domeniul energiei cu Marocul şi Iordania.
 • În prezent se dezvoltă mai multe conducte de petrol și gaz care leagă UE, ţările candidate şi partenerii în cadrul PEV, ceea ce va duce la consolidarea securităţii energetice a cetăţenilor lor.

Reţelele de transport sunt consolidate

 • Un acord în domeniul aviaţiei semnat cu Marocul duce la deschiderea treptată a pieţei, la alinierea semnificativă la legislaţia comunitară şi la un trafic aerian sporit (cu 17% în 2007). Acest acord reduce tarifele şi îmbunătăţeşte capacitatea turiştilor de a alege, contribuind totodată la dezvoltarea industriei turismului şi la crearea de locuri de muncă.
 • În ianuarie 2008 au fost lansate negocieri cu Ucraina, vizând încheierea unui acord similar.

În plus ...

 • Partenerii din cadrul PEV au posibilitatea să îşi alinieze poziţiile la cele ale UE din cadrul politicii externe și de securitate comune (PESC). Ucraina, Moldova, Armenia, Azerbaidjan şi Georgia au ales să procedeze astfel în mod periodic, iar Marocul şi Iordania au luat recent aceeaşi decizie.
 • Ţările partenere au continuat să pregătească proiecte de investiţii pentru a promova punerea în aplicare a Protocolului de la Kyoto privind schimbările climatice. Ţările partenere din sud au colaborat pentru a întocmi o listă a 44 de proiecte prioritare pentru depoluarea Mării Mediterane.
 • Partenerii din cadrul PEV pot participa la programele și agențiile comunitare. Israelul este prima ţară care participă la Programul UE pentru spirit antreprenorial și inovare (CIP).
 • Israelul (în calitate de membru asociat), Egiptul, Iordania şi Marocul, în special, au participat cu succes la primele cereri de propuneri din cadrul celui de-al 7-lea program-cadru de cercetare.
 • Numărul studenţilor din statele partenere din cadrul PEV care au participat la programul Erasmus Mundus în 2007 a crescut cu peste 40%. A crescut, de asemenea, de 4 ori numărul tinerilor din ţările PEV care au participat la acţiunile de servicii pe bază de voluntariat în cadrul programului UE Tineretul în acţiune.
 • Asistenţa UE oferită partenerilor din cadrul PEV s-a intensificat în mod semnificativ: 1,65 de miliarde EUR au fost angajate în 2007. Costurile anuale din bugetul UE se ridică la puţin peste 3 EUR per cetăţean UE.
 • Sute de experţi din întreaga UE colaborează zilnic cu specialişti din ţările partenere, pentru a-i ajuta să avanseze pe calea reformelor şi pentru a le împărtăşi expertiza şi bunele practici ale UE în diferite domenii.

Rapoarte rezumând situația fiecărei țări sunt disponibile la următoarea adresă:

Armenia European Neighbourhood Policy - ARMENIA

Azerbaidjan European Neighbourhood Policy - AZERBAIJAN

Egipt European Neighbourhood Policy – EGYPT

Georgia European Neighbourhood Policy – GEORGIA

Israel European Neighbourhood Policy – ISRAEL

Iordan European Neighbourhood Policy – JORDAN

Liban European Neighbourhood Policy – LEBANON

Maroc Politique Européenne de Voisinage – MAROC

Moldova European Neighbourhood Policy - MOLDOVA
Teritoriile palestiniene ocupate

European Neighbourhood Policy – THE OCCUPIED PALESTINIAN TERRITORY

Tunisia Politique Européenne de Voisinage – TUNISIE

Ucraina European Neighbourhood Policy - UKRAINE
Pentru mai multe informații privind PEV:

http://ec.europa.eu/world/enp/index_en.htm


[1] Comunicarea Comisiei către Parlament şi Consiliu intitulată „Punerea în aplicare a politicii europene de vecinătate în 2007”, 3 aprilie 2008.

http://ec.europa.eu/world/enp/documents_en.htm

[2] Rapoarte de ţară pentru Armenia, Azerbaidjan, Egipt, Georgia, Israel, Iordania, Liban, Maroc, Moldova, Teritoriile palestiniene ocupate, Tunisia şi Ucraina şi raportul sectorial sunt disponibile la

http://ec.europa.eu/world/enp/documents_en.htm.


Side Bar