Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/08/509

Brüsszel, 2008. április 3.

Az EU mélyíti a szomszédaival ápolt kapcsolatait és támogatja reformtörekvéseiket

Az elmúlt év során az Európai Unió jelentős mértékben megerősítette a szomszédos országokkal ápolt kapcsolatait, és az európai szomszédságpolitika keretében támogatta a demokratikus és gazdasági reformok érdekében tett erőfeszítéseiket. Az Európai Bizottság által a mai napon elfogadott szakpolitikai dokumentum számba veszi azokat a konkrét eredményeket, amelyeket a partnerországok többek között a politikai együttműködés, a kereskedelem, a migráció és a vízumok könnyítése, az energiaügy, a közlekedés, a kutatás és innováció vagy a diákok és fiatalok mobilitása terén értek el[1]. A Bizottság emellett meghatározza azokat a területeket, ahol további erőfeszítések megtételére van szükség, valamint ösztönzi a kapcsolatok célzott és differenciált elmélyítését azokkal a kiválasztott partnerekkel, akik különösen törekvőnek és alkalmasnak bizonyultak. A folyamat Ukrajna esetében már el is kezdődött; a Bizottság most az Izraellel, Moldovával és Marokkóval folytatott együttműködés még szorosabbá tételét javasolja. A szakpolitikai dokumentumot az egyes országokra vonatkozó, európai szomszédságpolitikai cselekvési tervvel kiegészített országjelentések, valamint ágazati jelentés kíséri[2].

„Szomszédságpolitikánk sikeresnek bizonyult. Szoros együttműködést folytatunk partnereinkkel, hogy segítsük őket a strukturális reformok végrehajtásában és közelebb hozzuk őket az Unióhoz. Az elmúlt évben sok országban jelentős mértékű előrehaladást értünk el, déli és keleti szomszédainkkal ápolt kapcsolataink pedig napról napra szorosabbá és gyümölcsözőbbé válnak" – nyilatkozta Benita Ferrero-Waldner, a külkapcsolatokért és európai szomszédságpolitikáért felelős biztos. Ferrero-Waldner hozzátette: „Mind partnereink, mind saját polgáraink érdekét szolgáló, egyedi módon kialakított, reformokat célzó partneri viszonyról van szó. Az egyes országok külön-külön, maguk formálják az Unióval ápolt kapcsolataikat. Most ennek szellemében négy olyan országgal kívánjuk szorosabbra fűzni az együttműködést, amelyek különösen törekvőnek és alkalmasnak bizonyultak.”

2006 vége óta a következő eredmények születtek:

Haladás tapasztalható a gazdasági integráció terén

 • Új megerősített megállapodásról, ezen belül többen között széles alapokon nyugvó szabadkereskedelmi övezetről indultak meg a tárgyalások Ukrajnával.
 • Egyiptom, Marokkó és Tunézia kétoldalú tárgyalásokat kezdett a szolgáltatások és a letelepedés liberalizációjáról. Példájukat hamarosan Izrael is követi.
 • Moldovának autonóm kereskedelmi kedvezményeket ajánlottak.
 • Hamarosan elkészülnek a Grúziával, illetve Örményországgal kötendő szabadkereskedelmi megállapodás lehetőségét felmérő tanulmányok.

Egyes országok esetében megkönnyítették a mobilitást

 • Hatályba léptek az Ukrajnával és Moldovával kötött visszafogadási és vízumkönnyítési megállapodások.
 • Az első közös uniós vízumigénylési központ székhelyéül kiválasztották Moldovát, amely egyben kísérleti ország is lesz, ahol a legális migráció megkönnyítése és az illegális migráció elleni küzdelem érdekében úgynevezett mobilitási partnerséget alakítanak ki.

Kiszélesedett az igazságügyi, illetve a szervezett bűnözés elleni küzdelem terén folytatott együttműködés

 • A Földközi-tenger térségében folytatott regionális együttműködés erősítése érdekében képzési programot hoztak létre bírák, ügyészek, ügyvédek és magas beosztású rendőrtisztek számára. E képzési lehetőséggel mostanáig a földközi-tengeri szomszédságpolitikai partnerországok mintegy 1000 szakembere élt.
 • Ukrajna megkezdte jogrendszerének és igazságszolgáltatási rendszerének reformját: kiszámíthatóbb és átláthatóbb üzleti környezet biztosítása érdekében többek között átdolgozzák a társasági törvényt és felszámolják a különböző jogi aktusok között meglévő következetlenségeket.

Az energiaügyi együttműködés hozzájárul az energiaellátás nagyobb fokú biztonságához

 • Az EU energiaügyi egyetértési megállapodást kötött Azerbajdzsánnal mint energiatermelő országgal és Ukrajnával mint tranzitországgal, és várakozásai szerint a közeljövőben hasonló megállapodások jöhetnek létre két kulcsfontosságú termelővel: Algériával és Egyiptommal is.
 • Marokkóval és Jordániával közös energiaügyi nyilatkozatot írtak alá.
 • Folyamatban van számos, az Uniót, a tagjelölt országokat és a szomszédságpolitikai partnereket összekötő kőolaj- és gázvezeték, valamint hálózati rendszer kiépítése, amelyek a polgárok számára az energiaellátás nagyobb fokú biztonságát eredményezik majd.

Szorosabbá válnak a közlekedési kapcsolatok

 • A Marokkóval aláírt légiközlekedési megállapodás eredményeként fokozatosan nyílik a piac, a jogszabályokat széles körben összehangolják az uniós rendelkezésekkel, és a légiforgalom is növekedésnek indult (2007-ben 17%-kal). Hatásaként csökkentek a díjak, a turisták számára bővült a választási lehetőségek köre, emellett a megállapodás hozzájárul az idegenforgalom fejlődéséhez és állásokat teremt.
 • 2008 januárjában hasonló megállapodás céljával kezdődtek tárgyalások Ukrajnával is.

További eredmények:

 • A szomszédságpolitikai partnereknek lehetőségük van arra, hogy álláspontjukat összehangolják az EU közös kül- és biztonságpolitikai álláspontjával. Ukrajna, Moldova, Örményország, Azerbajdzsán és Grúzia rendszeresen él ezzel a lehetőséggel, és a közelmúltban Marokkó és Jordánia is hasonlóképpen döntött.
 • A partnerországok továbbra is készítenek beruházási projekteket az éghajlatváltozásról szóló Kiotói Jegyzőkönyv végrehajtásának támogatása érdekében. A déli partnerországok együttműködése keretében listát állítottak össze, amelyen 44, a Földközi-tenger szennyezésmentesítését célzó, elsőbbséget élvező projekt szerepel.
 • A szomszédságpolitikai partnerek részt vehetnek a közösségi programokban és ügynökségekben. Izrael elsőként csatlakozott az EU versenyképességi és innovációs keretprogramjának vállalkozási és innovációs programjához.
 • A 7. kutatási keretprogram első pályázatain különösen Izrael (mint társult tag), Egyiptom, Jordánia és Marokkó szerepelt sikerrel.
 • 2007-ben 40%-kal nőtt az Erasmus Mundus programban részt vevő, szomszédságpolitikai partnerországból érkezett diákok száma. Négyszeresére emelkedett azon partnerországi fiatalok száma is, akik a Cselekvő Ifjúság elnevezésű uniós program keretében önkéntes szolgálatot vállaltak.
 • Jelentős mértékben nőtt a szomszédságpolitikai partnereknek nyújtott uniós támogatás: 2007-ben 1,65 milliárd eurót különítettek el e célra. Az uniós költségvetést terhelő éves összeg uniós polgáronként éppen csak meghaladja a 3 eurót.

Az EU egész területéről több száz szakértő áll napi kapcsolatban partnerországbeli kollégáival, hogy segítsék őket a reformok előrevitelében és megosszák velük a különböző területeken felhalmozott uniós szakismereteket és bevált gyakorlatokat.

Az egyes országok helyzetéről szóló összefoglalók az alábbi helyen érhetők el:

Örményország European Neighbourhood Policy - ARMENIA

Azerbajdzsán European Neighbourhood Policy - AZERBAIJAN

Egyiptom European Neighbourhood Policy – EGYPT

Grúzia European Neighbourhood Policy – GEORGIA

Izrael European Neighbourhood Policy – ISRAEL

Jordánia European Neighbourhood Policy – JORDAN

Libanon European Neighbourhood Policy – LEBANON

Marokkó Politique Européenne de Voisinage – MAROC

Moldova European Neighbourhood Policy - MOLDOVA
a megszállt palesztin területek

European Neighbourhood Policy – THE OCCUPIED PALESTINIAN TERRITORY

Tunézia Politique Européenne de Voisinage – TUNISIE

Ukrajna European Neighbourhood Policy - UKRAINE
Az európa szomszédságpolitikáról bővebben a következő internetes címen olvashat:

http://ec.europa.eu/world/enp/index_en.htm


[1] A Bizottság közleménye a Parlamentnek és a Tanácsnak: „Az európai szomszédságpolitika végrehajtása 2007-ben”, 2008. április 3.
http://ec.europa.eu/world/enp/documents_en.htm

[2] Az Azerbajdzsánra, Egyiptomra, Grúziára, Izraelre, Jordániára, Libanonra, Marokkóra, Moldovára, Örményországra, a megszállt palesztin területekre, Tunéziára és Ukrajnára vonatkozó országjelentések, valamint az ágazati jelentés megtalálható az alábbi internetes oldalon:

http://ec.europa.eu/world/enp/documents_en.htm


Side Bar