Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/08/509

Βρυξέλλες, 3 Απριλίου 2008

Η ΕΕ εμβαθύνει τους δεσμούς με τους γείτονές της και υποστηρίζει τις μεταρρυθμίσεις τους

Τη χρονιά που πέρασε η Ευρωπαϊκή Ένωση ενίσχυσε ουσιαστικά τις σχέσεις της με τους γείτονές της και υποστήριξε τις προσπάθειές τους για την πραγματοποίηση δημοκρατικών και οικονομικών μεταρρυθμίσεων μέσω της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Γειτονίας (ΕΠΓ). Σε ένα έγγραφο πολιτικής που εξέδωσε σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή γίνεται επισκόπηση της συγκεκριμένης προόδου που πραγματοποίησαν οι χώρες-εταίροι σε πολυάριθμους τομείς, από την πολιτική συνεργασία έως το εμπόριο, τη μετανάστευση και τη διευκόλυνση της έκδοσης θεωρήσεων, από την ενέργεια, τις μεταφορές, την έρευνα και την καινοτομία έως την κινητικότητα των σπουδαστών και των νέων[1]. Η Επιτροπή προσδιορίζει επίσης τους τομείς στους οποίους χρειάζεται να καταβληθούν περαιτέρω προσπάθειες και ενθαρρύνει τη στοχοθετημένη και διαφοροποιημένη εμβάθυνση των σχέσεων με επίλεκτους εταίρους οι οποίοι έχουν επιδείξει ιδιαίτερη φιλοδοξία και ικανότητα. Η διαδικασία αυτή έχει ήδη ξεκινήσει με την Ουκρανία, και η Επιτροπή προτίθεται τώρα να δώσει περαιτέρω ώθηση στη συνεργασία με το Ισραήλ, τη Μολδαβία και το Μαρόκο. Το έγγραφο πολιτικής συνοδεύεται από μια έκθεση για κάθε χώρα που διαθέτει σχέδιο δράσης της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Γειτονίας και από μια τομεακή έκθεση[2].

«Η πολιτική γειτονίας που εφαρμόζουμε έχει στεφθεί με επιτυχία. Συνεργαζόμαστε στενά με τους εταίρους μας για να τους βοηθήσουμε να προωθήσουν τις διαρθρωτικές τους μεταρρυθμίσεις και να προσεγγίσουν την Ένωσή μας. Κατά το προηγούμενο έτος πραγματοποιήθηκε σημαντική και απτή πρόοδος σε πολλές χώρες, ενώ οι σχέσεις μας με τους νότιους και τους ανατολικούς γείτονές μας καθίστανται καθημερινά όλο και πιο στενές και καρποφόρες» δήλωσε η κ. Benita Ferrero-Waldner, αρμόδια Επίτροπος για τις εξωτερικές σχέσεις και την Ευρωπαϊκή Πολιτική Γειτονίας, προσθέτοντας: «Αυτή η εταιρική σχέση για τις μεταρρυθμίσεις λαμβάνει υπόψη τις ιδιαιτερότητες κάθε εταίρου αποβαίνοντας προς όφελος τόσο των εταίρων όσο και των πολιτών μας. Κάθε χώρα διαμορφώνει με διαφορετικό τρόπο τις σχέσεις της με την ΕΕ. Στο πλαίσιο αυτό, επιδιώκουμε τώρα να εμβαθύνουμε συγκεκριμένα τις σχέσεις μας με τέσσερις χώρες οι οποίες έχουν επιδείξει ιδιαίτερη πρόοδο και φιλοδοξία.»

Από το τέλος του 2006...

Προχωρεί η οικονομική ολοκλήρωση

 • Άρχισαν διαπραγματεύσεις με την Ουκρανία για μια Νέα Ενισχυμένη Συμφωνία, συμπεριλαμβανομένης της δημιουργίας μιας σφαιρικής και σε βάθος ζώνης ελεύθερων συναλλαγών.
 • Η Αίγυπτος, το Μαρόκο και η Τυνησία άρχισαν διμερείς διαπραγματεύσεις για την απελευθέρωση των υπηρεσιών και του δικαιώματος εγκατάστασης. Σύντομα θα ακολουθήσει το Ισραήλ.
 • Αυτόνομες εμπορικές προτιμήσεις προσφέρθηκαν στη Μολδαβία.
 • Πρόκειται να ολοκληρωθεί σύντομα η εκπόνηση μελετών σχετικά με τη δυνατότητα σύναψης συμφωνιών ελεύθερων συναλλαγών με τη Γεωργία και την Αρμενία.

Διευκολύνθηκε η κυκλοφορία με ορισμένες χώρες

 • Συμφωνίες με την Ουκρανία και τη Μολδαβία σχετικά με την επανεισδοχή και τη διευκόλυνση της έκδοσης θεωρήσεων βρίσκονται πλέον σε ισχύ.
 • Η Μολδαβία επελέγη ως έδρα του πρώτου κοινού κέντρου εξέτασης των αιτήσεων για τη χορήγηση θεώρησης της ΕΕ καθώς και ως πιλοτική χώρα για την ανάπτυξη μιας «εταιρικής σχέσης κινητικότητας», με σκοπό τη διευκόλυνση της νόμιμης μετανάστευσης και την καταπολέμηση της λαθρομετανάστευσης.

Αύξηση της συνεργασίας στον τομέα της δικαιοσύνης και της καταπολέμησης του οργανωμένου εγκλήματος

 • Για την ενίσχυση της περιφερειακής συνεργασίας στη Μεσόγειο, τέθηκαν σε εφαρμογή προγράμματα κατάρτισης δικαστών, εισαγγελέων, δικηγόρων και ανωτάτων αξιωματικών της αστυνομίας. Στα προγράμματα αυτά έχουν ήδη συμμετάσχει περί τους 1.000 επαγγελματίες από τους εταίρους της Μεσογείου ΕΠΓ.
 • Η Ουκρανία άρχισε τη μεταρρύθμιση του νομικού και δικαστικού της συστήματος, συμπεριλαμβανομένης της μεταρρύθμισης του εταιρικού δικαίου και της κατάργησης των αντιφάσεων μεταξύ διαφόρων νομικών πράξεων ώστε να εξασφαλίσει ένα περισσότερο προβλέψιμο και διαφανές επιχειρηματικό περιβάλλον.

Η συνεργασία στον τομέα της ενέργειας συμβάλλει στην αύξηση της ενεργειακής ασφάλειας

 • Η ΕΕ έχει υπογράψει μνημόνια συμφωνίας στον τομέα της ενεργειακής συνεργασίας με το Αζερμπαϊτζάν, χώρα-παραγωγό ενέργειας, και την Ουκρανία, χώρα διαμετακόμισης. Αναμένει να υπογράψει σύντομα ανάλογα μνημόνια με την Αλγερία και την Αίγυπτο, δύο βασικούς παραγωγούς.
 • Κοινές διακηρύξεις για την ενέργεια υπογράφηκαν με το Μαρόκο και την Ιορδανία.
 • Χάρη στην κατασκευή μιας σειράς αγωγών πετρελαίου και φυσικού αερίου καθώς και διαφόρων διασυνδέσεων που συνδέουν την ΕΕ, τις υποψήφιες χώρες και τους εταίρους ΕΠΓ, αναμένεται να εξασφαλιστεί περισσότερη ενεργειακή ασφάλεια για τους πολίτες αυτών των χωρών.

Ενίσχυση των συγκοινωνιακών συνδέσεων

 • Μια συμφωνία που υπογράφηκε με το Μαρόκο στον τομέα των αεροπορικών μεταφορών είχε ως αποτέλεσμα το σταδιακό άνοιγμα της αγοράς, την ευρεία ευθυγράμμιση με την κοινοτική νομοθεσία και την αύξηση της εναέριας κυκλοφορίας (κατά 17% το 2007). Χάρη στη συμφωνία αυτή, μειώθηκαν οι τιμές των αεροπορικών εισιτηρίων και αυξήθηκαν οι δυνατότητες επιλογής των τουριστών, ενώ παράλληλα δόθηκε ώθηση στην τουριστική βιομηχανία και δημιουργήθηκαν θέσεις απασχόλησης.
 • Διαπραγματεύσεις για τη σύναψη παρόμοιας συμφωνίας με την Ουκρανία άρχισαν τον Ιανουάριο 2008.

Και επιπλέον...

 • Οι εταίροι ΕΠΓ έχουν τη δυνατότητα να ευθυγραμμίζουν τις θέσεις τους με την Κοινή Εξωτερική Πολιτική και Πολιτική Ασφαλείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Ουκρανία, η Μολδαβία, η Αρμενία, το Αζερμπαϊτζάν και η Γεωργία επέλεξαν να εφαρμόζουν την ευθυγράμμιση αυτή σε τακτική βάση· το ίδιο αποφάσισαν πρόσφατα το Μαρόκο και η Ιορδανία.
 • Οι χώρες-εταίροι εξακολούθησαν να καταρτίζουν επενδυτικά σχέδια με σκοπό την προώθηση της εφαρμογής του Πρωτοκόλλου του Κιότο για τις κλιματικές αλλαγές. Οι χώρες-εταίροι του Νότου συνεργάστηκαν για την εκπόνηση καταλόγου 44 σχεδίων προτεραιότητας για την απορρύπανση της Μεσογείου.
 • Οι εταίροι ΕΠΓ έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν σε κοινοτικά προγράμματα και οργανισμούς. Το Ισραήλ ήταν η πρώτη χώρα που συμμετείχε στο πρόγραμμα για την ανταγωνιστικότητα και την καινοτομία (ΠΑΚ) της ΕΕ.
 • Το Ισραήλ (ως συνδεδεμένο μέλος), η Αίγυπτος, η Ιορδανία και το Μαρόκο, ιδίως, συμμετείχαν με επιτυχία στις πρώτες προσκλήσεις του 7ου προγράμματος-πλαισίου για την έρευνα.
 • Ο αριθμός των φοιτητών από τις χώρες-εταίρους ΕΠΓ οι οποίοι συμμετείχαν στο πρόγραμμα Erasmus Mundus το 2007 αυξήθηκε κατά περισσότερο από 40%. Τετραπλασιάστηκε εξάλλου ο αριθμός νέων ανθρώπων από τις χώρες-εταίρους ΕΠΓ οι οποίοι συμμετείχαν σε δράσεις εθελοντισμού στο πλαίσιο του κοινοτικού προγράμματος «Νεολαία σε Δράση».
 • Η βοήθεια που προσφέρει η ΕΕ στις χώρες-εταίρους ΕΠΓ έχει αυξηθεί σημαντικά: 1,65 δισ. ευρώ διατέθηκαν το 2007. Το ετήσιο κόστος στον κοινοτικό προϋπολογισμό μόλις ξεπερνά τα 3 ευρώ για κάθε πολίτη της ΕΕ.

Εκατοντάδες εμπειρογνωμόνων από ολόκληρη την ΕΕ συνεργάζονται καθημερινά με συναδέλφους τους στις χώρες-εταίρους με σκοπό να τους βοηθήσουν να προωθήσουν τις μεταρρυθμίσεις στις χώρες τους και να τους μεταδώσουν την τεχνογνωσία και τις βέλτιστες πρακτικές που διαθέτουμε στην ΕΕ σε πολλούς τομείς.

Συνοπτικά στοιχεία της κατάστασης για κάθε χώρα διατίθενται :

Αρμενία European Neighbourhood Policy - ARMENIA

Αζερμπαϊτζάν European Neighbourhood Policy - AZERBAIJAN

Αίγυπτος European Neighbourhood Policy – EGYPT

Γεωργία European Neighbourhood Policy – GEORGIA

Ισραήλ European Neighbourhood Policy – ISRAEL

Ιορδανία European Neighbourhood Policy – JORDAN

Λίβανος European Neighbourhood Policy – LEBANON

Μαρόκο Politique Européenne de Voisinage – MAROC

Μολδαβία European Neighbourhood Policy - MOLDOVA
Κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη

European Neighbourhood Policy – THE OCCUPIED PALESTINIAN TERRITORY

Τυνησία Politique Européenne de Voisinage – TUNISIE

Ουκρανία European Neighbourhood Policy - UKRAINE
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ΕΠΓ:

http://ec.europa.eu/world/enp/index_en.htm


[1] Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο «Εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Γειτονίας το 2007», 3 Aπριλίου 2008.
http://ec.europa.eu/world/ENP/documents_en.htm

[2] Οι ανά χώρα εκθέσεις για το Αζερμπαϊτζάν, την Αίγυπτο, την Αρμενία, τη Γεωργία, την Ιορδανία, το Ισραήλ, τα κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη, το Λίβανο, το Μαρόκο, τη Μολδαβία, την Ουκρανία και την Τυνησία, καθώς και η τομεακή έκθεση δημοσιεύονται στον δικτυακό χώρο

http://ec.europa.eu/world/ΕNP/documents_en.htm


Side Bar