Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/08/474

Bryssel den 28 mars 2008

”Open Skies” mellan EU och USA: En ny epok i den transatlantiska luftfarten börjar den 30 mars

På söndag kommer det nya luftfartsavtalet mellan EU och USA att börja tillämpas. För första gången kommer EU-flygbolag att kunna flyga utan restriktioner från vilken plats som helst i EU till vilken plats som helst i USA. ”Genom detta inleds en ny epok i den transatlantiska luftfarten. Avtalet medför större konkurrens och billigare flyg till USA”, säger Jacques Barrot, EU-kommissionens vice ordförande med ansvar för transport. Detta avtal är det mest vittomfattande luftfartsavtal som någonsin förhandlats fram. De två största luftfartsmarknaderna, som täcker 60 % av världens lufttrafik, kommer att få ett närmare samarbete på alla områden av luftfartspolitiken. I maj 2008 kommer EU-kommissionen att inleda andra etappens förhandlingar med USA. ”Ett helt öppet luftfartsområde mellan EU och USA måste vara vårt mål”, tillägger vice ordförande Barrot.

Samtliga EU-flygbolag ska nu kunna flyga direkt till USA från vilken plats som helst i Europa och inte bara från sitt hemland. Genom avtalet undanröjs alla restriktioner för flyglinjer, priser eller antalet flygningar per vecka. Många flygbolag kommer att utöka antalet flygningar och destinationer på söndag. Exempelvis kommer flygningar mellan London-Heathrow och USA att öka ca 20 % jämfört med april 2007.

Antalet passagerare per år mellan EU och USA uppgår till omkring 50 miljoner, och avtalet täcker därför den med råge största internationella luftfartsmarknaden. Genom att samtliga restriktioner för marknadstillträde avskaffas kommer konkurrensen att stimuleras. Priserna för transatlantiska flygningar väntas sjunka. Vinsten för konsumenterna kan uppgå till så mycket som 12 miljarder euro under de första fem åren. Avtalet kan innebära att 80 000 arbetstillfällen skapas på båda sidor av Atlanten.

Genom avtalet inrättas för första gången ett närmare samarbete mellan EU och USA för att bemöta nya utmaningar som luftfartsskydd eller miljö. Avtalet underlättar verksamheten för flygbolag och flygplatser och minskar krånglet för passagerare.

Samarbetet ger redan konkreta resultat på t.ex. miljöområdet: det atlantiska driftskompatibilitetsinitiativet för att minska utsläpp (AIRE) är ett gemensamt projekt för att minska de transatlantiska flygningarnas miljöpåverkan. Genom grönare flygningar över Atlanten minskas utsläppen per flygning.

Detta avtal bygger på framgångarna med EU:s inre luftfartsmarknad och utgör ett viktigt första steg mot en normalisering av den internationella flygbranschen. EU:s slutmål är att skapa ett transatlantiskt öppet luftfartsområde: en gemensam luftfartsmarknad mellan EU och USA med fria investeringsflöden och utan begränsningar av luftfarten, inbegripet tillträde till båda parters inhemska marknader. Detta avtal, som börjar tillämpas den 30 mars, innehåller därför strikta regler om andra etappens förhandlingar, som inleds redan i mitten av maj 2008 och måste följa en tydlig tidtabell.

Avtalet undertecknades den 30 april 2007 på det transatlantiska toppmötet mellan EU och USA i Washington. Avtalet ersätter 21 bilaterala avtal mellan medlemsstaterna och USA med respektive nationalitetsbegränsningar. Fram tills nu har EU-flygbolag inte kunnat flyga till USA från en plats utanför sitt hemland.


Side Bar