Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/08/474

V Bruseli 28. marca 2008

Dohoda EÚ a USA o "otvorenom nebi": Nová éra transatlantických letov sa začína 30. marca

V nedeľu nadobudne účinnosť nová dohoda o leteckej doprave medzi EÚ a USA. Európske letecké spoločnosti budú môcť prvý raz lietať bez obmedzení z ktoréhokoľvek letiska v EÚ na ktorékoľvek letisko v Spojených štátoch. „Znamená to začiatok novej éry v transatlantickej leteckej doprave. Táto dohoda prinesie zintenzívnenie hospodárskej súťaže a zlacnenie letov do Spojených štátov,“ povedal Jacques Barrot, podpredseda Európskej komisie zodpovedný za dopravu. Je to najambicióznejšie dohoda o leteckých službách, aká bola kedy dojednaná. Dva najväčšie trhy leteckej dopravy, ktoré pokrývajú 60 % svetovej dopravy, začnú užšie spolupracovať vo všetkých oblastiach leteckej dopravnej politiky. V máji 2008 Európska komisia začne druhé kolo rokovaní so Spojenými štátmi. „Naším cieľom zostáva plné otvorenie vzdušného priestoru medzi Európskou úniou a Spojenými štátmi,“ dodáva podpredseda Barrot.

Všetky letecké spoločnosti EÚ teraz môžu lietať priamo do USA nielen zo svojho domovského štátu, ale z ktoréhokoľvek miesta v Európe. Dohoda odstraňuje všetky obmedzenia týkajúce sa trás, cien alebo týždenného počtu letov. Mnohé letecké spoločnosti zvýšia v nedeľu počet letov a destinácií. Napríklad počet letov medzi londýnskym letiskom Heathrow a USA sa v porovnaní s aprílom 2007 zvýši asi o 20 %.

Pri ročnom počte asi 50 miliónov cestujúcich medzi EÚ a USA táto dohoda pokrýva zďaleka najväčší trh medzinárodnej leteckej dopravy. Odstránenie všetkých obmedzení prístupu na tento trh podnieti hospodársku súťaž. Očakáva sa výrazné zníženie cien transatlantických letov. Spotrebitelia by mohli ušetriť v priebehu prvých piatich rokov až 12 miliárd eur. Dohoda by mohla viesť k vytvoreniu 80 000 pracovných miest na oboch stranách Atlantiku.

Dohoda po prvý raz prináša užšiu spoluprácu EÚ a USA pri prekonávaní nových problémov, ako sú bezpečnosť či ochrana životného prostredia. Uľahčí prevádzku leteckým spoločnostiam i letiskám a pre cestujúcich bude znamenať menej nepríjemností.

Táto spolupráca už prináša hmatateľné výsledky napríklad v oblasti životného prostredia. Atlantická iniciatíva interoperability pre zníženie emisií (AIRE) je spoločný projekt na zníženie environmentálneho dosahu transatlantických letov. „Zelenšie“ transatlantické lety prinesú zníženie emisií na jeden let.

Dohoda, ktorá vychádza z úspechu európskeho vnútorného trhu leteckej dopravy, je dôležitým prvým krokom k normalizácii medzinárodného leteckého priemyslu. Konečným cieľom Európskej únie je vytvorenie transatlantického otvoreného vzdušného priestoru - jednotného trhu leteckej dopravy medzi EÚ a USA s voľným tokom investícií a neexistujúcimi obmedzeniami leteckých dopravných služieb vrátane prístupu na domáci trh oboch strán. Preto dohoda, ktorá nadobudne účinnosť 30. marca, obsahuje účinný mechanizmus s jasným harmonogramom pre druhé kolo rokovaní, ktoré by sa malo začať už v polovici mája 2008.

Dohoda bola podpísaná 30. apríla 2007 na Transatlantickom samite EÚ-USA vo Washingtone. Nahrádza 21 dvojstranných dohôd medzi členskými štátmi a Spojenými štátmi, ktoré obsahujú obmedzenia týkajúce sa štátnej príslušnosti. Letecké spoločnosti EÚ doteraz mohli prevádzkovať lety do USA len zo svojho domovského štátu.

MEMO/08/185


Side Bar