Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/08/474

Bruksela, dnia 28 marca 2008 r.

Otwarte niebo między Unią Europejską i USA: 30 marca początkiem nowej ery w lotnictwie transatlantyckim

W najbliższą niedzielę wejdzie w życie nowa umowa o przewozach lotniczych między Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi. Dzięki niej europejskie linie lotnicze po raz pierwszy w historii uzyskają możliwość wykonywania lotów bez żadnych ograniczeń między dowolnym punktem w UE a dowolnym punktem w USA. „To początek nowej ery w lotnictwie transatlantyckim. Umowa spowoduje wzrost konkurencji i spadek cen lotów do USA”, stwierdza Jacques Barrot, wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej odpowiedzialny za sprawy transportu. Umowa jest najambitniejszym porozumieniem w sprawie komunikacji lotniczej, jakie kiedykolwiek wynegocjowano. Umożliwi ona bliższą współpracę we wszystkich dziedzinach polityki lotniczej między dwoma największymi rynkami lotniczymi, na które przypada 60% całego ruchu lotniczego na świecie. W maju 2008 r. Komisja Europejska rozpocznie drugi etap negocjacji ze Stanami Zjednoczonymi. Zdaniem wiceprzewodniczącego Barrota, celem pozostaje stworzenie całkowicie otwartej przestrzeni lotniczej między UE i USA.

Wszystkie linie lotnicze w UE uzyskują możliwość wykonywania bezpośrednich lotów do USA z dowolnego punktu na terytorium Unii, a nie tylko z własnego kraju. Umowa usuwa wszelkie ograniczenia dotyczące tras, cen czy tygodniowej liczby lotów. Od niedzieli wiele linii lotniczych poszerzy liczbę lotów do USA i obsługiwanych portów docelowych w tym kraju. Przykładowo, liczba lotów do USA z londyńskiego Heathrow wzrośnie o ok. 20% w porównaniu do kwietnia 2007 r.

Umowa dotyczy zdecydowanie największego rynku międzynarodowych przewozów lotniczych (każdego roku między UE i USA podróżuje ok. 50 mln pasażerów). Usunięcie wszelkich ograniczeń w dostępie do rynku przyczyni się do wzrostu konkurencji. Oczekuje się, że spadną ceny lotów transatlantyckich. Wynikające stąd korzyści dla konsumentów mogą osiągnąć do 12 mld EUR w ciągu pierwszych pięciu lat. Dzięki umowie po obu stronach Atlantyku może powstać 80 tys. nowych miejsc pracy.

Umowa po raz pierwszy w historii ustanawia bliższą współpracę między UE i USA w związku z nowymi wyzwaniami, takimi jak ochrona lotnictwa i ochrona środowiska. Ułatwi ona funkcjonowanie portów i linii lotniczych oraz sprawi, że podróże będą mniej kłopotliwe dla pasażerów.

Współpraca już teraz przynosi wymierne rezultaty, między innymi w dziedzinie ochrony środowiska, czego przykładem jest AIRE, Atlantycka Inicjatywa w dziedzinie Interoperacyjności na rzecz Ograniczenia Emisji, będąca wspólnym projektem mającym na celu złagodzenie wpływu lotów transatlantyckich na środowisko naturalne. Loty staną się bardziej ekologiczne, przez co obniżona zostanie ilość emisji przypadająca na jeden lot.

Umowa, u której podstaw leży sukces europejskiego wewnętrznego rynku lotnictwa, jest ważnym krokiem w kierunku unormowania sektora lotnictwa międzynarodowego. Ostatecznym celem Unii Europejskiej jest stworzenie transatlantyckiej otwartej przestrzeni lotniczej, czyli jednolitego rynku transportu lotniczego między UE i USA, zapewniającego swobodny przepływ inwestycji i wolnego od ograniczeń komunikacji lotniczej, w tym ograniczeń dotyczących dostępu do krajowych rynków obu stron. Z tego względu w umowie wchodzącej w życie 30 marca przewidziano mocny mechanizm drugiego etapu negocjacji wraz z jasnym harmonogramem, rozpoczynającym się już w połowie maja 2008 r.

Umowa została podpisana 30 kwietnia 2007 r. podczas szczytu UE-USA w Waszyngtonie. Zastępuje ona dwadzieścia jeden dwustronnych umów zawartych między Stanami Zjednoczonymi a poszczególnymi państwami członkowskimi UE, które zawierały obostrzenia dotyczące przynależności państwowej linii lotniczych. Do tej pory linie lotnicze z UE nie mogły wykonywać lotów do USA spoza terytorium swojego kraju.

MEMO/08/185


Side Bar