Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/08/474

Brussel, 28 maart 2008

EU-VS Open Skies: op 30 maart breekt een nieuw tijdperk aan voor de trans-Atlantische luchtvaart

Zondag treedt de nieuwe luchtvervoersovereenkomst tussen de EU en de VS in werking. Voor het eerst mogen Europese luchtvaartmaatschappijen zonder beperkingen van eender welk punt in de EU naar eender welk punt in de VS vliegen. "Dit is het begin van een nieuw tijdperk in de trans-Atlantische luchtvaart. Deze overeenkomst zal zorgen voor meer concurrentie en goedkopere vluchten naar de VS", aldus Jacques Barrot, vice-voorzitter van de Europese Commissie en commissaris voor vervoer. Deze overeenkomst is de meest ambitieuze deal voor luchtdiensten die ooit is gesloten. De twee grootste luchtvaartmarkten, die samen meer dan 60% van het luchtverkeer in de wereld vertegenwoordigen, gaan nauwer samenwerken op alle gebieden van het luchtvaartbeleid. In mei 2008 zal de Europese Commissie de tweede fase van de onderhandelingen met de VS aanvatten. "We moeten blijven streven naar een volledig open luchtvaartruimte tussen de EU en de VS", voegde vice-voorzitter Barrot er nog aan toe.

Alle EU-luchtvaartmaatschappijen mogen voortaan directe vluchten naar de VS inleggen van om het even waar in Europa, en niet meer alleen vanuit hun thuisland. Deze overeenkomst heft alle beperkingen op inzake routes, prijzen of aantal wekelijkse vluchten. Veel luchtvaartmaatschappijen zullen het aantal vluchten en bestemmingen op zondag verhogen. In vergelijking met april 2007 zal het aantal vluchten tussen Londen-Heathrow en de VS bijvoorbeeld met 20% toenemen.

De overeenkomst heeft betrekking op luchtvervoer tussen de EU en de VS, met ongeveer 50 miljoen passagiers per jaar veruit de grootste internationale markt voor luchtvervoer. Het opheffen van alle beperkingen op markttoegang zal de concurrentie bevorderen. Verwacht wordt dat de prijzen voor trans-Atlantische vluchten zullen dalen. Het voordeel voor de consument kan tot 12 miljard euro bedragen tijdens de eerste vijf jaar. De overeenkomst kan leiden tot 80 000 nieuwe banen aan beide zijden van de Atlantische Oceaan.

Voor het eerst zorgt deze overeenkomst ook voor nauwere samenwerking tussen de EU en de VS om het hoofd te bieden aan nieuwe uitdagingen, zoals beveiliging of het milieu. Dit zal de activiteiten van luchtvaartmaatschappijen en luchthavens vereenvoudigen en de rompslomp voor de passagiers doen afnemen.

Op milieugebied heeft deze overeenkomst al tastbare resultaten opgeleverd, namelijk het “Atlantic Interoperability Initiative to Reduce Emissions (AIRE)”, een gezamenlijk project om het milieueffect van trans-Atlantische vluchten te beperken. Door groenere trans-Atlantische vluchten zullen de emissies per vlucht afnemen.

Deze overeenkomst bouwt voort op het succes van de Europese interne luchtvaartmarkt en is een belangrijke eerste stap op weg naar de normalisering van de internationale luchtvaartsector. Het uiteindelijke doel van de Europese Unie is een trans- Atlantische open luchtvaartruimte tot stand brengen: één markt voor luchtvervoer tussen de EU en de VS, met vrije investeringsstromen en geen enkele beperking op luchtdiensten, ook niet op de toegang tot de binnenlandse markten van beide partijen. De overeenkomst die op 30 maart in werking treedt, bevat dan ook een solide mechanisme voor onderhandelingen van de tweede fase, met een duidelijke planning die al midden mei 2008 van start gaat.

De overeenkomst is op 30 april 2007 ondertekend op de trans-Atlantische EU-VS-top in Washington. Zij vervangt 21 bilaterale overeenkomsten tussen EU-lidstaten en de Verenigde Staten, die allemaal nationaliteitsbeperkingen bevatten. Tot nu toe mochten EU-luchtvaartmaatschappijen geen vluchten naar de VS inleggen vanuit een ander land dan hun thuisland.

MEMO/08/185


Side Bar