Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/08/474

Briuselis, 2008 m. kovo 28 d.

Atvira ES ir JAV oro erdvė. Kovo 30 d. prasideda nauja transatlantinių skrydžių era

Sekmadienį įsigalioja naujasis ES ir JAV oro susisiekimo susitarimas. Pirmą kartą Europos oro susisiekimo bendrovių lėktuvai gali be apribojimų skristi iš bet kurios Europos Sąjungos vietos į bet kurią Jungtinių Amerikos Valstijų vietą. „Tai naujos transatlantinių skrydžių eros pradžia. Įsigaliojus šiam susitarimui padidės konkurencija ir atpigs skrydžiai į Jungtines Valstijas“, – sakė už transportą atsakingas Europos Komisijos pirmininko pavaduotojas Jacques Barrot. Palyginti su ligšioliniais oro susisiekimo susitarimais, šis yra plačiausio užmojo. Dviejose didžiausiose oro susisiekimo rinkose, kuriose vykdoma 60 % pasaulio skrydžių, bus glaudžiau bendradarbiaujama visais aviacijos politikos klausimais. 2008 m. gegužės mėn. Europos Komisija pradės antrojo etapo derybas su Jungtinėmis Valstijomis. „Turime ir toliau siekti visiškai atviros ES ir JAV oro susisiekimo erdvės“, – teigė Komisijos pirmininko pavaduotojas J. Barrot.

Nuo šiol visos ES oro susisiekimo bendrovės gali vykdyti tiesioginius skrydžius į JAV iš bet kurios Europos vietos, o ne tik iš bendrovės buveinės šalies. Susitarimu panaikinami visi maršrutų, kainų arba skrydžių skaičiaus per savaitę apribojimai. Jau sekmadienį daugelis oro susisiekimo bendrovių padidins skrydžių ir paskirties vietovių skaičių. Pavyzdžiui, palyginti su 2007 m. balandžio mėn., skrydžių iš Londono oro uosto Heathrow į JAV padaugės 20 %.

ES ir JAV jungiančiais maršrutais kasmet keliauja apie 50 mln. asmenų, todėl šis susitarimas taikomas neabejotinai didžiausiai tarptautinio oro susisiekimo rinkai. Panaikinus visus apribojimus patekti į rinką bus skatinama konkurencija. Tikimasi, kad sumažės transatlantinių skrydžių kainos. Per pirmuosius penkerius metus nauda vartotojams gali siekti iki 12 mlrd. EUR. Dėl šio susitarimo Europos Sąjungoje ir Jungtinėse Valstijose galėtų atsirasti 80 000 darbo vietų.

Šiuo susitarimu pirmą kartą nustatomas glaudesnis ES ir JAV bendradarbiavimas sprendžiant tokius naujus klausimus, kaip saugumo arba aplinkosaugos problemos. Dėl to paprastės oro susisiekimo bendrovių ir oro uostų veikla, mažiau rūpesčių patirs ir keleiviai.

Jau pasiekta apčiuopiamų bendradarbiavimo rezultatų, pavyzdžiui, aplinkosaugos srityje įgyvendinamas bendras projektas AIRE (angl. Atlantic Interoperability Initiative to Reduce Emissions, ES ir JAV bendradarbiavimo mažinant taršą iniciatyva), kurio tikslas sumažinti transatlantinių skrydžių poveikį aplinkai. Jei transatlantiniais maršrutais skraidys aplinką mažiau teršiantys orlaiviai, vieno skrydžio metu bus išmetama mažiau teršalų.

Šis susitarimas pagrįstas Europos vidaus oro susisiekimo rinkos sėkme ir yra svarbus pirmas žingsnis siekiant vienodinti tarptautinę oro susisiekimo pramonę. Galutinis Europos Sąjungos tikslas yra sukurti transatlantinę atvirą oro susisiekimo erdvę – bendrą ES ir JAV oro susisiekimo rinką, kurioje neribojami investicijų srautai bei oro susisiekimo paslaugos ir suteikiama galimybė patekti į abiejų šalių vidaus rinkas. Todėl kovo 30 d. įsigaliosiančiame susitarime numatyta griežta 2008 m. gegužės mėn. viduryje prasidėsiančių antrojo etapo derybų tvarka ir aiškus jų grafikas.

Šis susitarimas pasirašytas 2007 m. balandžio 30 d. ES ir JAV transatlantiniame aukščiausio lygio susitikime Vašingtone. Juo pakeičiamas 21 dvišalis valstybių narių ir JAV susitarimas, kuriame nustatyti valstybinės priklausomybės apribojimai. Iki šiol ES oro susisiekimo bendrovės vykdyti skrydžių į JAV iš užsienio negalėjo.

MEMO/08/185


Side Bar