Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/08/474

Bryssel, 28. maaliskuuta 2008

EU:n ja Yhdysvaltojen välinen Open Skies -sopimus aloittaa transatlanttisen lentoliikenteen uuden aikakauden

EU:n ja Yhdysvaltojen välinen uusi lentoliikennesopimus tulee voimaan ensi sunnuntaina 30. maaliskuuta. Eurooppalaiset lentoyhtiöt saavat ensimmäistä kertaa lentää rajoituksetta mistä tahansa kohteesta EU:ssa mihin tahansa kohteeseen Yhdysvalloissa. ”Tästä alkaa transatlanttisen lentoliikenteen uusi aikakausi. Sopimus lisää kilpailua ja laskee Yhdysvaltoihin suuntautuvien lentojen hintoja”, totesi liikenteestä vastaava Euroopan komission varapuheenjohtaja Jacques Barrot. Sopimus on kunnianhimoisin lentoliikennesopimus kautta aikojen. Kaksi maailman suurinta ilmailumarkkina-aluetta, joiden yhteenlaskettu osuus maailman lentoliikenteestä on 60 %, ryhtyvät tekemään yhteistyötä kaikilla ilmailupolitiikan aloilla. Euroopan komissio aloittaa neuvottelut toisen vaiheen sopimuksesta Yhdysvaltojen kanssa toukokuussa 2008. ”Tavoitteena on täysin avoin lentoliikennealue EU:n ja Yhdysvaltojen välillä”, lisäsi varapuheenjohtaja Barrot.

EU:n lentoyhtiöt saavat vastedes liikennöidä suoraan Yhdysvaltoihin mistä tahansa Euroopasta eivätkä enää ainoastaan kotimaastaan. Sopimus poistaa kaikki reitti- ja hintarajoitukset sekä viikoittaisten lentojen lukumäärärajoitukset. Useat lentoyhtiöt aikovat lisätä lentojen lukumäärää ja kohteita heti sunnuntaina. Esimerkiksi Lontoon Heathrow’sta Yhdysvaltoihin suuntautuvien lentojen määrä kasvaa noin 20 % huhtikuuhun 2007 verrattuna.

EU:n ja Yhdysvaltojen välillä lentää noin 50 miljoonaa matkustajaa vuodessa, joten sopimus kattaa ylivoimaisesti suurimmat kansainväliset lentoliikennemarkkinat. Markkinoillepääsyä koskevien rajoitusten purkaminen kiihdyttää kilpailua. Transatlanttisten lentojen hintojen odotetaan laskevan. Kuluttajille koituvan säästön arvioidaan olevan jopa 12 miljardia euroa ensimmäisten viiden vuoden aikana. Sopimus voi johtaa peräti 80 000 uuden työpaikan syntyyn molemmilla puolilla Atlanttia.

Uraauurtavassa sopimuksessa sovitaan EU:n ja Yhdysvaltojen välisestä tiiviimmästä yhteistyöstä, jolla etsitään ratkaisuja uusiin haasteisiin, kuten turvallisuus- ja ympäristökysymyksiin. Tämä sujuvoittaa lentoyhtiöiden ja lentoasemien toimintaa ja vähentää matkustajille aiheutuvaa vaivaa.

Yhteistyöstä on jo saatu konkreettisia tuloksia esimerkiksi ympäristöasioissa: transatlanttisten lentojen ympäristövaikutusten vähentämiseksi on käynnistetty yhteinen AIRE-hanke (Atlantic Interoperability Initiative to Reduce Emissions). Ekologisemmilla transatlanttisilla lennoilla syntyy aiempaa vähemmän päästöjä lentoa kohden.

Sopimus, jonka lähtökohtana ovat Euroopan unionin sisäisistä ilmailumarkkinoista saadut hyvät kokemukset, on tärkeä ensimmäinen askel kohti kansainvälisen ilmailualan standardointia. Euroopan unionin perimmäisenä tavoitteena on luoda avoin transatlanttinen ilmatila: EU:n ja Yhdysvaltojen yhteiset lentoliikennemarkkinat, joilla investointeja voi tehdä vapaasti ja joilla lentoliikenteen harjoittamiselta on purettu kaikki, myös osapuolten kotimarkkinoille pääsyä koskevat rajoitukset. Tätä silmällä pitäen 30. maaliskuuta voimaan tulevaan sopimukseen on sisällytetty pitävät järjestelyt ja selkeä aikataulu toisen vaiheen sopimusta koskeville neuvotteluille, jotka alkavat jo toukokuun 2008 puolessavälissä.

Sopimus allekirjoitettiin 30. huhtikuuta 2007 EU:n ja Yhdysvaltojen transatlanttisessa huippukokouksessa Washingtonissa. Se korvaa eri jäsenvaltioiden ja Yhdysvaltojen väliset 21 kahdenvälistä sopimusta, joihin sisältyi kansallisuuteen perustuvia rajoituksia. EU:n lentoyhtiöt eivät tähän asti ole voineet liikennöidä Yhdysvaltoihin muualta kuin kotimaastaan.

MEMO/08/185


Side Bar