Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/08/474

Brüssel, 28. märts 2008

ELi ja USA vahelise nn avatud taeva kokkuleppega algab 30. märtsil üleatlandilise lennuliikluse uus ajajärk

Pühapäeval jõustub uus ELi ja USA vaheline lennutranspordialane kokkulepe. Euroopa lennuettevõtjatel on esimest korda võimalik piiranguteta lennata ELi mis tahes punktist mis tahes punkti USAs. „Sellega algab üleatlandilise lennuliikluse uus ajajärk. Tänu kokkuleppele suureneb konkurents ja odavnevad lennud USAsse,“ ütles Euroopa Komisjoni asepresident transpordivolinik Jacques Barrot. Kõnealune kokkulepe on seni sõlmitutest läbi aegade kõige ambitsioonikam. Kaks kõige suuremat lennundusturgu, mis koos hõlmavad 60% maailma lennuliiklusest, hakkavad tegema tihedamat koostööd kõigis lennunduspoliitika valdkondades. Euroopa Komisjon alustab USAga läbirääkimisi teise etapi kokkuleppe üle 2008. aasta mais. „Meie eesmärk peab olema täielikult avatud lennunduspiirkond ELi ja USA vahel,“ lisas asepresident Barrot.

Kõikidel ELi lennuettevõtjatel on nüüd võimalik teha otselende USAsse igalt poolt Euroopast, mitte ainult oma kodumaalt. Kokkuleppega kõrvaldatakse kõik piirangud seoses marsruutide, hindade ja iganädalaste lendude arvuga. Paljud lennuettevõtjad suurendavad juba pühapäeval lendude ja sihtkohtade arvu. Näiteks võrreldes 2007. aasta aprilliga suureneb lendude arv Londoni Heathrow’ lennujaama ja USA vahel ligikaudu 20%.

Arvestades, et igal aastal reisib ELi ja USA vahel umbes 50 miljonit inimest, hõlmab kokkulepe kindlasti suurimat rahvusvahelist lennutransporditurgu. Kõikide turulepääsupiirangute kõrvaldamisega soodustatakse konkurentsi. Eeldatavalt alanevad üleatlandiliste lendude hinnad. Esimese viie aasta jooksul võivad tarbijad saada kasu kuni 12 miljardit eurot. Tänu kokkuleppele võib lisanduda 80 000 töökohta mõlemal pool Atlandi ookeani.

Kõnealuse kokkuleppega seatakse ELi ja USA vahel esimest korda sisse tihedam koostöö, milles otsitakse lahendusi näiteks turvalisus- ja keskkonnaprobleemidele. Sellega lihtsustatakse lennuettevõtjate ja lennujaamade tegevust ning vähendatakse reisijate jaoks lendamisega kaasnevaid sekeldusi.

Koostööl on juba käegakatsutavad tulemused näiteks keskkonnavaldkonnas: Atlandi koostalitlusvõime algatus heitkoguste vähendamiseks (AIRE) on ühisprojekt, mille eesmärk on vähendada üleatlandiliste lendude mõju keskkonnale. Tänu keskkonnahoidlikematele üleatlandilistele lendudele vähenevad heitkogused lennu kohta.

Kõnealune kokkulepe, mis tugineb Euroopas lennunduse siseturul saavutatud edusammudele, on oluline edasiminek rahvusvahelise lennunduse normimises. Euroopa Liidu põhieesmärk on luua avatud Atlandi-ülene lennunduspiirkond – ühtne ELi ja USA vaheline lennutransporditurg, kus on võimalik vabalt investeerida ja kus lennuteenustelt on kõrvaldatud kõik piirangud, sealhulgas piirang seoses osaliste pääsuga kohalikule turule. Eelnevat silmas pidades sisaldab 30. märtsil jõustuv kokkulepe tõhusat mehhanismi ja selget ajakava teise etapi kokkulepet käsitlevate läbirääkimiste jaoks, mis algavad 2008. aasta mais.

Kokkulepe allkirjastati ELi ja USA vahelisel Atlandi-ülesel tippkohtumisel 30. aprillil 2007 Washingtonis. Sellega asendatakse liikmesriikide ja Ühendriikide vahel sõlmitud 21 kahepoolset kokkulepet, mis sisaldavad ettevõtja asukohaga seotud piiranguid. Seni ei olnud ELi lennuettevõtjatel võimalik lennata USAsse mujalt kui oma kodumaalt.

MEMO/08/185


Side Bar