Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/08/474

Bruxelles, den 28. marts 2008

Open skies-aftalen mellem EU og USA indleder en ny æra i transatlantisk flyvning den 30. marts

På søndag træder den nye lufttransportaftale mellem EU og USA i kraft. For første gang kan europæiske luftfartsselskaber frit flyve fra et hvilket som helst sted i EU til et hvilket som helst sted i USA. "Det er indledningen til en ny æra i transatlantisk flyvning. Denne aftale fører til større konkurrence og billigere flyrejser til USA", sagde Jacques Barrot, næstformand i Kommissionen med ansvar for transport. Aftalen er den hidtil mest ambitiøse aftale om ruteflyvning. De to største luftfartsmarkeder, der tilsammen tegner sig for 60 % af hele verdens lufttrafik, kommer til at arbejde tættere sammen inden for alle områder af lufttransportpolitikken. I maj 2008 indleder Europa-Kommissionen anden runde af forhandlingerne med USA. Jacques Barrot tilføjede: "Et helt åbent luftfartsområde mellem EU og USA må fortsat være vores mål."

Nu kan alle EU-luftfartsselskaber have direkte ruter til USA fra et hvilket som helst sted i EU og ikke kun fra deres hjemland. Med aftalen bortfalder alle begrænsninger med hensyn til ruter, priser og antallet af ugentlige afgange. Mange luftfartsselskaber sætter antallet af afgange og destinationer op på søndag. F.eks. bliver antallet af afgange mellem London Heathrow og USA ca. 20 % større end i april 2007.

Aftalen dækker det utvivlsomt største internationale lufttransportmarked, idet der hvert år befordres ca. 50 millioner passagerer mellem EU og USA. Når alle restriktioner for adgang til markedet er væk, bliver konkurrencen hårdere, og priserne på transatlantiske flyvninger forventes at falde. For forbrugerne bliver der tale om en gevinst på op til 12 mia. EUR i løbet af de første fem år. Aftalen vil give op til 80 000 flere job på begge sider af Atlanten.

Aftalen skaber for første gang et tættere samarbejde mellem EU og USA om løsning af nye problemer såsom sikkerhed og miljø. Det vil lette driften for luftfartsselskaberne og lufthavnene og skaffe passagererne af med en del besvær.

Samarbejdet har allerede ført til mærkbare resultater, f.eks. inden for miljøbeskyttelse, hvor der er etableret et fælles projekt om at nedbringe de transatlantiske flyvningers miljøvirkninger, Atlantic Interoperability Initiative to Reduce Emissions (AIRE). Grønnere transatlantiske flyvninger giver lavere emissioner pr. flyvning.

Aftalen har afsæt i det vellykkede indre marked for luftfart i Europa og er et vigtigt første skridt hen mod en normalisering af den internationale luftfartssektor. EU har som sit endelige mål er at få oprettet et åbent transatlantisk luftfartsområde, dvs. et fælles lufttransportmarked mellem EU og USA, hvor der er fri bevægelighed for investeringer, ingen rutebegrænsninger og dermed adgang til begge parters hjemmemarkeder. Derfor er der i den aftale, der træder i kraft den 30. marts, en direkte forbindelse til anden runde af forhandlingerne, der begynder allerede midt i maj 2008 og skal følge en nøje tidsplan.

Aftalen blev underskrevet den 30. april 2007 på et topmøde i Washington. Den træder i stedet for 21 bilaterale aftaler mellem medlemsstaterne og USA, som har nationalitetsrestriktioner. Hidtil har EU-luftfartsselskaber kun kunnet beflyve ruter til USA fra deres hjemland.

MEMO/08/185


Side Bar