Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/08/474

V Bruselu dne 28. března 2008

Otevřené nebe mezi Evropskou unií a Spojenými státy: Nová éra transatlantické letecké dopravy začíná 30. března

V neděli vstoupí v platnost nová dohoda o letecké dopravě mezi Evropskou unií a Spojenými státy. Poprvé v historii mohou evropské letecké společnosti létat bez omezení z jakéhokoliv místa v EU do jakéhokoliv místa ve Spojených státech. „Toto je začátek nové éry v transatlantické letecké dopravě. Dohoda s sebou přinese větší konkurenci a levnější lety do Spojených států,“ řekl Jacques Barrot, místopředseda Evropské komise odpovědný za dopravu. Jedná se o nejambicióznější dohodu o leteckých službách, jaká byla kdy vyjednána. Dva největší letecké trhy, zahrnující 60 % světové dopravy, budou úžeji spolupracovat ve všech oblastech letecké politiky. V květnu 2008 zahájí Evropská komise druhou fázi vyjednávání se Spojenými státy. „Naším cílem musí zůstat plně otevřený prostor pro leteckou dopravu mezi EU a Spojenými státy," doplnil místopředseda Barrot.

Všechny letecké společnosti v EU nyní mohou provozovat přímé lety do Spojených států nejen ze svých zemí, ale i z jakéhokoliv jiného místa v Evropě. Dohoda odstraňuje všechna omezení týkající se tras, cen nebo počtu letů za týden. Mnoho leteckých společností zvýší počet letů a destinací v neděli. Například počet letů mezi letištěm Londýn–Heathrow a Spojenými státy naroste ve srovnání s dubnem 2007 o 20 %.

S přibližně 50 miliony cestujících mezi EU a Spojenými státy za rok pokrývá dohoda zdaleka největší mezinárodní trh leteckých služeb. Odstranění všech omezení přístupu na trh podnítí konkurenci. Očekává se, že ceny transatlantických letů poklesnou. Během prvních pěti let by to pro zákazníky mohlo znamenat výhody v hodnotě až 12 miliard EUR. Dohoda by na obou stranách Atlantiku mohla vést k vytvoření 80 000 pracovních míst.

Tato dohoda poprvé nastoluje užší spolupráci mezi EU a Spojenými státy týkající se nových problémů, jako je bezpečnost nebo životní prostředí. Usnadní provoz leteckých společností a letišť a omezí nepříjemnosti, s nimiž se cestující setkávají.

Tato spolupráce přináší již nyní konkrétní výsledky, a to například v oblasti životního prostředí: iniciativa Atlantic Interoperability Initiative to Reduce Emissions (AIRE) je společným projektem zaměřeným na snížení dopadů transatlantických letů na životní prostředí. Ekologičtější transatlantické lety omezí emise, které se při každém letu uvolňují do ovzduší.

Tato dohoda, která navazuje na úspěch evropského vnitřního leteckého trhu, představuje významný první krok směrem k normalizaci mezinárodního leteckého průmyslu. Hlavním cílem Evropské unie je vytvořit otevřenou transatlantickou leteckou oblast: jednotný trh leteckých služeb mezi EU a Spojenými státy s volnými toky investic a bez omezení leteckých služeb, včetně přístupu na domácí trhy obou smluvních stran. Dohoda, která vstupuje v platnost 30. března, proto zahrnuje silný mechanismus s jasným harmonogramem pro vyjednávání ve druhé fázi, která začíná již v polovině května 2008.

Dohoda byla podepsána dne 30. dubna 2007 na transatlantickém summitu EU-USA konaném ve Washingtonu. Nahrazuje 21 dvoustranných dohod mezi členskými státy a Spojenými státy s jejich omezeními na základě národnosti. Až dodnes nemohly letecké společnosti EU provozovat lety do Spojených států z jiných než domovských zemí.

MEMO/08/185


Side Bar