Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/08/474

Брюксел, 28 март 2008 г.

ЕС-САЩ — Открито небе: На 30 март започва нова ера в трансатлантическата авиация

В неделя влиза в сила новото споразумение за въздушен транспорт между ЕС и САЩ. За първи път европейски авиокомпании могат да летят без ограничения от коя да е точка в ЕС до коя да е точка в САЩ. „Това е началото на нова ера в трансатлантическата авиация. Това споразумение ще доведе до повече конкуренция и по-евтини полети до САЩ“, заяви Жак Баро, заместник-председател на Европейската комисия и комисар по транспорта. Това споразумение е най-амбициозната договореност в областта на въздушните услуги, постигана някога. Двата най-големи авиационни пазара, обхващащи 60 % от световния трафик, ще си сътрудничат по-тясно във всички области на авиационната политика. През май 2008 г. Европейската комисия ще се включи във втората фаза на преговорите със САЩ. „Постигането на напълно открито авиационно пространство между ЕС и САЩ трябва да остане наша цел“, добави заместник-председателят Баро.

Сега всички авиокомпании на ЕС могат да поддържат директни полети до САЩ не само от своята страна, а и от всяка точка в Европа. Споразумението премахва всички ограничения по отношение на маршрути, цени или брой на полети за седмица. Много авиокомпании ще увеличат броя на полетите и дестинациите си още в неделя. Например, полетите между Лондон-Хийтроу и САЩ ще нараснат с около 20 % в сравнение с април 2007 г.

Споразумението се отнася до най-големия международен пазар на въздушен транспорт с около 50 милиона пътници годишно между ЕС и САЩ. Премахването на всички ограничения за достъп до пазара ще стимулира конкуренцията. Очаква се спад в цените на трансатлантическите полети. Ползите за потребителите могат да достигнат 12 милиарда EUR за първите пет години. Споразумението може да доведе до създаването на 80 000 работни места от двете страни на Атлантическия океан.

С това споразумение за първи път се установява тясно сътрудничество между ЕС и САЩ за посрещане на нови предизвикателства, като например предизвикателствата в областта на сигурността или околната среда. Това ще улесни работата на авиокомпаниите и летищата и ще намали затрудненията за пътниците.

Това сътрудничество вече дава осезаеми резултати, например в областта на околната среда: Атлантическата инициатива за съдействие за намаляване на емисиите (AIRE) е съвместен проект за намаляване на последствията от трансатлантическите полети за околната среда. По-екологичните трансатлантически полети ще намалят емисиите за полет.

Основавайки се на успеха на вътрешния европейски авиационен пазар, това споразумение се явява успешна първа крачка към нормализирането на международния авиационен отрасъл. Крайната цел на Европейския съюз е създаването на открито трансатлантическо въздушно пространство: единен пазар на въздушния транспорт между ЕС и САЩ без ограничения за инвестиции и въздушни услуги, в това число и достъп до вътрешните пазари на двете договарящи се страни. Поради тази причина, споразумението, влизащо в сила на 30 март, разполага с мощен инструмент за втора фаза на преговорите с ясен график, започваща още в средата на май 2008 г.

Споразумението беше подписано на 30 април 2007 г. по време на трансатлантическата среща на върха ЕС-САЩ във Вашингтон. То замества 21 двустранни споразумения, заедно с техните национални ограничения, между държави-членки и Съединените щати. До този момент авиокомпаниите от ЕС нямаха право да провеждат полети до САЩ от точки извън територията на своята страна.

MEMO/08/185


Side Bar