Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/08/464

Bruxelles, 19 martie 2008

Mai multă siguranță pe străzile noastre, tratament egal pentru conducătorii auto rezidenți și pentru cei aflați în tranzit

Comisia Europeană a adoptat astăzi o propunere de directivă privind facilitarea urmăririi transfrontaliere a infracțiunilor la codul rutier care pun cel mai mult în pericol siguranța rutieră. Scopul este acela de a pune în aplicare mecanismele tehnice și instrumentele legale care permit ca un conducător auto european să poată fi identificat și, prin urmare, sancționat pentru o infracțiune comisă într-un stat membru, altul decât cel în care este înmatriculat autovehiculul acestuia. Această măsură va îmbunătăți sensibil siguranța rutieră pe drumurile din Europa, antrenând o schimbare pozitivă atât în comportamentul conducătorilor auto aflați în tranzit, cât și al celor rezidenți. În plus, aceasta va pune capăt diferenței de tratament care există încă între cele două categorii de utilizatori ai drumurilor.

„Siguranța rutieră este problema tuturor și constituie o prioritate pentru Comisie. În 2001 am stabilit obiectivul de a reduce la jumătate numărul de decese pe drumurile noastre în zece ani. Pentru a atinge acest obiectiv, trebuie ca astăzi să depunem eforturi suplimentare. Directiva pe care tocmai am adoptat-o reprezintă o fațetă importantă din ansamblul de măsuri întreprinse pentru îmbunătățirea siguranței pe drumurile din Europa”, a declarat Jacques Barrot, vicepreședinte al Comisiei și responsabil pentru transport.

În prezent, un conducător auto care comite o infracțiune la codul rutier cu o mașină înmatriculată în altă țară a Uniunii Europene va rămâne nepedepsit, cu rare excepții, din cauza faptului că acesta nu poate fi identificat sau pentru că nu se poate verifica adresa la care este înmatriculat vehiculul. Nu numai că acest lucru afectează siguranța rutieră, dar este în aceeași măsură discriminatoriu față de contravenienții rezidenți care sunt supuși sancțiunilor.

Pentru a remedia această situație, Comisia dorește să stabilească un sistem în cadrul UE care să faciliteze urmărirea dincolo de frontierele naționale a infracțiunilor cel mai frecvent responsabile de accidente rutiere. O rețea europeană de schimb electronic de date va permite, de asemenea, expedierea de amenzi în străinătate. Acest lucru va necesita, din partea statelor membre, stabilirea de instrumente administrative adecvate, dar va reprezenta o simplificare în comparație cu urmărirea manuală care există astăzi.

Directiva propusă va avea în vedere patru tipuri de infracțiuni la codul rutier: excesul de viteză, alcoolul la volan, nepurtarea centurii de siguranță și nerespectarea semnalului de culoare roșie a semaforului. Aceste patru infracțiuni sunt principalele responsabile de producerea accidentelor și a deceselor rutiere: acestea sunt la originea a peste 75% dintre decesele rutiere.

Începând cu 2001, obiectivul UE în domeniul siguranței rutiere este acela de a înjumătăți în zece ani numărul victimelor în accidentele mortale. În 2001, 54 000 de persoane au fost ucise pe drumurile din cele 27 de țări actualmente state membre ale Uniunii. În 2007, pentru prima dată din 2001, nu s-au înregistrat progrese în ceea ce privește diminuarea numărului de decese rutiere, care a atins 43 000. Această cifră echivalează cu cinci avioane de linie de talie mijlocie care s-ar fi prăbușit în Europa în fiecare săptămână. În perioada 2001—2007, numărul de decese a scăzut cu 20%, fiind necesară o diminuare cu 37% a acestora pentru atingerea obiectivului stabilit pentru 2010.
În octombrie 2003, Comisia a adoptat o Recomandare privind cele mai bune practici în controlul aplicării normelor din domeniul siguranței rutiere (2004/345/CE). Tendința observată în evoluția accidentelor rutiere indică faptul că acest instrument neobligatoriu nu este suficient pentru obținerea de rezultate. Cu foarte rare excepții, acordurile bilaterale existente nu au avut efect. Stabilirea unui sistem eficient de urmărire transfrontalieră a infracțiunilor va putea reduce sensibil numărul actual al deceselor în accidentele rutiere.

http://ec.europa.eu/transport/roadsafety/index_en.htm


Side Bar