Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/08/464

Briselē, 2008. gada 19. martā

Palielināsies drošība uz ceļiem, nešķirojot autovadītājus pēc reģistrācijas valsts

Šodien Eiropas Komisija pieņēma direktīvas priekšlikumu, ar kuru paredz sekmēt pārrobežu procedūras satiksmes noteikumu pārkāpumu gadījumā, kas visvairāk apdraud satiksmes drošību. Priekšlikuma mērķis ir ieviest tehniskus mehānismus un juridiskus instrumentus, ar kuriem autovadītāju varētu identificēt un tātad arī sodīt par pārkāpumiem, kas izdarīti citā dalībvalstī, ne vien valstī, kurā transportlīdzeklis reģistrēts. Šis pasākums būtiski uzlabos drošību uz Eiropas ceļiem, un pozitīvas pārmaiņas jutīs gan attiecīgās valsts, gan ārvalstu autovadītāji. Turklāt tiks novērsta nevienlīdzīga attieksme, kad autovadītāji tiek šķiroti pēc reģistrācijas valsts.

„Satiksmes drošība skar mūs visus, un Komisija šo jomu uzskata par prioritāti. 2001. gadā mēs noteicām mērķi — desmit gados uz pusi samazināt satiksmes negadījumos bojā gājušo skaitu. Lai to panāktu, jārīkojas jau šobrīd. Nule pieņemtais direktīvas projekts ir svarīga sastāvdaļa pasākumu komplektā, kas paredzēts drošības uzlabošanai uz Eiropas ceļiem”, teica Žaks Barro, Komisijas priekšsēdētāja vietnieks, kas atbild par transporta nozari.

Patlaban autovadītāji par satiksmes noteikumu pārkāpumiem, kas izdarīti ar citā Eiropas Savienības valstī reģistrētu automobili, ar retiem izņēmumiem paliek nesodīti, jo trūkst sistēmas šo vadītāju identifikācijai vai automobiļa reģistrācijas vietas noskaidrošanai. Šāda nesodāmība ne vien apdraud satiksmes drošību, bet arī diskriminē vietējos likumpārkāpējus, kuri nevar izvairīties no soda.

Lai atrisinātu šo situāciju, Komisija vēlas ieviest sistēmu ES teritorijā, kas ļaus sodīt par pārkāpumiem — biežiem negadījumu izraisītājiem — ārpus savas valsts robežām. Izmantojot elektronisko datu apmaiņas Eiropas tīklu, varēs nosūtīt uz ārvalstīm paziņojumus par pārkāpumu un panākt sodu izpildi. Lai to panāktu, dalībvalstīm būs jāievieš attiecīgi administratīvie instrumenti, bet līdz ar to uzraudzība salīdzinājumā ar patlaban pastāvošajiem kontroles mehānismiem kļūs vienkāršāka.

Ierosinātā direktīva attiecas uz četriem satiksmes noteikumu pārkāpumu veidiem: ātruma pārsniegšana, autovadīšana reibumā, drošības jostu nelietošana un braukšana pie sarkanā gaismas signāla. Šie četru veidu pārkāpumi ir lielākie letālu negadījumu izraisītāji — tie kalpo par iemeslu gandrīz 75 % nāves gadījumu uz ceļa.

Kopš 2001. gada ES mērķis satiksmes drošības jomā paredz desmit gados uz pusi samazināt letālu negadījumu upuru skaitu. 2001. gadā 27 pašreizējās Eiropas Savienības valstīs uz ceļiem bojā gājuši 54 000 cilvēku. 2007. gadā, pirmo reizi kopš 2001. gada, nāves gadījumu skaits uz ceļiem nesamazinājās — tas palika 43 000 līmenī. Šis skaitlis ir līdzvērtīgs pasažieru skaitam, kas ietu bojā piecu vidēja izmēra Eiropas gaisa kuģu aviokatastrofās katru nedēļu. Laika posmā no 2001. līdz 2007. gadam bojāgājušo skaits samazinājās par 20 %, taču, lai panāktu 2010. gadam noteikto mērķi, samazinājumam jāsasniedz 37 %.
Komisija 2003. gada oktobrī pieņēma ieteikumu par paraugpraksi satiksmes noteikumu ievērošanas kontrolei (2004/345/EK). Negadījumu dinamika liecina, ka ar brīvprātīgiem instrumentiem vien panākt ievērojamus uzlabojumus neizdosies. Ar nelieliem izņēmumiem esošie divpusējie nolīgumi rezultātus šajā jomā nav devuši. Ieviešot efektīvu sistēmu sodīšanai par pārkāpumiem ārpus valsts robežām, varētu būtiski samazināties satiksmes negadījumu upuru skaits.

http://ec.europa.eu/transport/roadsafety/index_lv.htm


Side Bar