Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/08/464

Briuselis, 2008 m. kovo 19 d.

Didinti kelių eismo saugumą, taikyti vienodas sąlygas vietos ir tranzitu vykstantiems vairuotojams

Šiandien Europos Komisija priėmė direktyvos, kuria siekiama palengvinti kelių saugumui didžiausią pavojų keliančių pažeidėjų teisminį persekiojimą už nacionalinių sienų ribų, pasiūlymą. Pasiūlymo tikslas – įdiegti technines ir teisines priemones, sudarančias sąlygas nustatyti Europos vairuotojų, padariusių pažeidimus ne transporto priemonės registravimo valstybėje narėje, tapatybę, taigi ir juos už tai nubausti. Įgyvendinus šią priemonę, labai pagerės Europos kelių eismo saugumas, o tai teigiamai paveiks tiek tranzitu vykstančių, tiek vietos vairuotojų elgesį. Be to, šiems vairuotojams nebebus taikomos skirtingos sąlygos, kaip dažnai būdavo anksčiau.

„Kelių eismo saugumas rūpi visiems ir tai yra vienas Komisijos prioritetų. 2001 m. užsibrėžta per dešimt metų perpus sumažinti žūstančiųjų keliuose skaičių. Norint tai įgyvendinti, šiandien reikia dėti dar daugiau pastangų. Ką tik priimta direktyva yra itin svarbi Europos kelių eismo saugumui gerinti priimtų priemonių dalis“, – teigė už transportą atsakingas Komisijos pirmininko pavaduotojas Jacques‘as Barrot.

Šiuo metu vairuodamas kitoje Europos Sąjungos šalyje registruotą transporto priemonę kelių eismo pažeidimą padaręs vairuotojas baudžiamas tik labai retai, nes nėra galimybių nustatyti jo tapatybę ar patikrinti adresą, kuriuo įregistruota transporto priemonė. Nebaudžiamumas ne tik kelia grėsmę kelių eismo saugumui – taip diskriminuojami vietos pažeidėjai, kuriems sankcijos taikomos.

Siekdama ištaisyti padėtį, Komisija nori Europos Sąjungoje įdiegti sistemą, kuri palengvintų vairuotojų, padariusių dažniausiai kelių eismo įvykius sukeliančius pažeidimus, teisminį persekiojimą už nacionalinių sienų ribų. Europos elektroninio keitimosi duomenimis tinklas suteiks galimybę siųsti eismo pažeidimų protokolus į užsienį. Tam reikės, kad valstybės narės imtųsi reikiamų administracinių priemonių, tačiau palyginti su šiuo metu atliekamu neelektroniniu dokumentų tikrinimu, tvarka taps paprastesnė.

Siūloma direktyva bus taikoma keturių rūšių kelių eismo taisyklių pažeidimams: greičio viršijimas, vairavimas vairuotojui esant neblaiviam, važiavimas neprisisegus saugos diržo ir važiavimas degant raudonam šviesoforo signalui. Dėl šių pažeidimų kyla daugiausia eismo įvykių ir keliuose žūva daugiausia žmonių – beveik 75 %.

Nuo 2001 m. ES kelių eismo saugumo tikslas – per dešimt metų perpus sumažinti žūstančiųjų keliuose skaičių. 2001 m. 27 šalių, kurios šiandien yra Europos Sąjungos valstybės narės, keliuose žuvo 54 000 žmonių. 2007 m., pirmąkart nuo 2001 m., žuvusiųjų keliuose skaičius nesumažėjo, tebebuvo 43 000. Tiek žmonių žūtų, jei kiekvieną savaitę Europoje įvyktų po penkias vidutinio dydžio keleivinių lėktuvų katastrofas. 2001–2007 m. žuvusiųjų sumažėjo 20 %, nors užsibrėžtam 2010 m. tikslui pasiekti būtų reikėję 37 %.
2003 m. spalio mėn. Komisija priėmė Rekomendaciją dėl eismo taisyklių taikymo kontrolės gerosios patirties (2004/345/EB). Kelių eismo įvykių raida rodo, kad norint pasiekti rezultatų, šios neprivalomosios priemonės neužtenka. Išskyrus retus atvejus, galiojantys dvišaliai susitarimai nedarė reikiamo poveikio. Įdiegus veiksmingą pažeidėjų teisminio persekiojimo už nacionalinių sienų ribų sistemą, dabar kelių eismo įvykiuose žūstančiųjų skaičius galėtų gerokai sumažėti.

http://ec.europa.eu/transport/roadsafety/index_lt.htm


Side Bar