Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/08/464

Bρυξέλλες, 19 Μαρτίου 2008

Μεγαλύτερη ασφάλεια στους δρόμους μας, ίση μεταχείριση μόνιμων κατοίκων και διερχόμενων οδηγών

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε σήμερα πρόταση οδηγίας με σκοπό να διευκολυνθεί η διασυνοριακή δίωξη των παραβάσεων του κώδικα οδικής κυκλοφορίας, οι οποίες είναι οι πιο επικίνδυνες για την οδικής ασφάλεια. Στόχος είναι να τεθούν σε λειτουργία οι τεχνικοί μηχανισμοί και τα νομικά μέσα που επιτρέπουν την εξακρίβωση της ταυτότητας Ευρωπαίων οδηγών και την επιβολή κυρώσεων επομένως σε αυτούς για παραβάσεις που διαπράττουν σε κράτος μέλος διαφορετικό από το κράτος ταξινόμησης των οχημάτων τους. Το μέτρο αυτό θα βελτιώσει αισθητά την ασφάλεια στο οδικό δίκτυο της Ευρώπης διότι θα επιδράσει θετικά στη συμπεριφορά τόσο των διερχόμενων οδηγών όσο και των μονίμων κατοίκων οδηγών. Επιπλέον, θα θέσει τέρμα στη διαφορετική μεταχείριση που συχνά γίνεται μεταξύ αυτών των δύο κατηγοριών χρηστών της οδού.

« Η οδική ασφάλεια είναι υπόθεση όλων μας και προτεραιότητα για την Επιτροπή. Το 2001 θέσαμε ως στόχο να μειωθεί κατά το ήμισυ μέσα σε δέκα χρόνια ο αριθμός των θανάτων στους δρόμους μας. Για να το επιτύχουμε, πρέπει να καταβάλουμε μεγαλύτερες προσπάθειες σήμερα. Η οδηγία που μόλις εγκρίναμε είναι μια πολύ σημαντική πτυχή των συνολικών μέτρων που λαμβάνουμε για να βελτιωθεί η ασφάλεια στους δρόμους της Ευρώπης », δήλωσε ο Jacques Barrot, αντιπρόεδρος της Επιτροπής, αρμόδιος σε θέματα μεταφορών.

Σήμερα, όταν ένας οδηγός παραβιάζει τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας με όχημα ταξινομημένο σε άλλη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, παραμένει ατιμώρητος, πλην σπανίων εξαιρέσεων, διότι δεν είναι δυνατόν να εξακριβωθεί η ταυτότητά του ή να επαληθευθεί η διεύθυνση όπου έχει ταξινομηθεί το όχημα. Η ατιμωρησία αυτή όχι μόνον θέτει σε κίνδυνο την οδική ασφάλεια, αλλά επίσης εισάγει διακρίσεις έναντι των παραβατών μόνιμων κατοίκων, οι οποίοι υπόκεινται σε κυρώσεις.

Για να επανορθώσει την κατάσταση αυτή, η Επιτροπή επιδιώκει να καθιερώσει στην ΕΕ ένα σύστημα, με το οποίο θα διευκολυνθεί η δίωξη των παραβάσεων, οι οποίες οφείλονται συχνότερα τα οδικά ατυχήματα εκτός εθνικών συνόρων. Το ευρωπαϊκό σύστημα ηλεκτρονικής ανταλλαγής δεδομένων θα επιτρέψει την αποστολή κοινοποιήσεων παράβασης στο εξωτερικό. Προς το σκοπό αυτό θα απαιτηθεί από τα κράτη μέλη να δημιουργήσουν τα κατάλληλα διοικητικά μέσα, θα πρόκειται όμως για απλούστευση της διαδικασίας σε σύγκριση με τη δια χειρός εργασία που υφίσταται σήμερα.

Η προτεινόμενη οδηγία θα καλύπτει τέσσερις τύπους παραβάσεων του κώδικα οδικής κυκλοφορίας : την υπέρβαση ταχύτητας, την οδήγηση σε κατάσταση μέθης, τη μη χρήση της ζώνης ασφαλείας και την παραβίαση κόκκινου φωτεινού σηματοδότη. Αυτές οι τέσσερις παραβάσεις είναι οι κύριες αιτίες ατυχήματος και θανάτου : ευθύνονται για σχεδόν το 75% των θανάτων.

Από το 2001, στόχος της ΕΕ στον τομέα της οδικής ασφάλειας είναι να μειωθεί στο ήμισυ μέσα σε δέκα χρόνια ο αριθμός των θυμάτων θανατηφόρων ατυχημάτων. Το 2001, έχασαν τη ζωή τους 54.000 άτομα στους δρόμους των 27 χωρών που σήμερα είναι κράτη μέλη της Ένωσης. Το 2007, για πρώτη φορά από το 2001, δεν σημειώθηκε πρόοδος στη μείωση των θανάτων από τροχαία ατυχήματα, ο αριθμός των οποίων παραμένει στους 43.000. Ο αριθμός αυτός ισοδυναμεί με τους επιβάτες πέντε μεσαίου μεγέθους πολιτικών αεροσκαφών που θα συγκρούονταν κάθε εβδομάδα στην Ευρώπη. Από το 2001 έως το 2007, ο αριθμός των θανάτων μειώθηκε κατά 20%, ενώ χρειαζόταν μείωση κατά 37% ώστε να επιτευχθεί ο στόχος που έχει τεθεί για το 2010.
Τον Οκτώβριο του 2003, η Επιτροπή εξέδωσε σύσταση βέλτιστης πρακτικής όσον αφορά τον έλεγχο επιβολής των κανόνων οδικής κυκλοφορίας (2004/345/ΕΚ). Η τάση που παρατηρείται στην εξέλιξη των οδικών ατυχημάτων δείχνει ότι η συγκεκριμένη μη υποχρεωτική πράξη δεν επαρκεί για να επιτευχθούν αποτελέσματα. Πλην ελαχίστων εξαιρέσεων, οι υπάρχουσες διμερείς συμφωνίες δεν απέδωσαν. Με την καθιέρωση αποτελεσματικού συστήματος διασυνοριακής δίωξης των παραβάσεων θα μειωθεί αισθητά ο σημερινός αριθμός θανάτων από τροχαία ατυχήματα.

http://ec.europa.eu/transport/roadsafety/index_el.htm


Side Bar