Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/08/464

Брюксел, 19 март 2008 г.

Повече безопасност по пътищата ни, еднакво отношение към местни и транзитни шофьори

Европейската комисия прие днес предложение за директива, което има за цел да улесни преследването на трансграничните нарушения на правилника за движение по пътищата, които застрашават все повече безопасността. Целта е да се прилагат технически механизми и правни инструменти, позволяващи да се разпознават и впоследствие санкционират европейски шофьори за нарушения, извършени в държава-членка, различна от тази, където са регистрирани превозните им средства. Тази мярка ще подобри значително безопасността по пътищата на Европа, довеждайки до положителна промяна в поведението както на транзитните, така и на местните шофьори. Тя също ще прекрати различното отношение, което често съществува към тези две категории участници в движението.

„Безопасността на движението е задължение на всички и е приоритет за Комисията. През 2001 г. си поставихме за цел за десет години да намалим наполовина броя на смъртните случаи по нашите пътища. За да я постигнем, трябва днес да положим допълнителни усилия. Директивата, която приехме днес, представлява много важен аспект от комплекса мерки, взети за засилване на безопасността на европейските пътища,“ заяви Жак Баро, заместник-председател на Комисията и комисар по транспорта.

В наши дни, когато шофьор извърши нарушение на правилника за движение по пътищата с превозно средство, регистрирано в друга държава от Европейския съюз, той с малки изключения остава ненаказан поради невъзможността да бъде разпознат или да се провери адреса, където е регистрирано превозното средство. Тази безнаказаност не само подрива безопасността по пътищата, но в същото време е и несправедлива спрямо местните нарушители, които пък биват наказвани.

С цел поправяне на това положение, Комисията желае да въведе в ЕС система, която да улесни преследването на нарушенията, които най-често стават причина за пътни произшествия извън националните граници. Една европейска електронна система за обмен на данни ще позволи изпращането на данни за нарушения в чужбина. Това ще означава държавите-членки да прилагат подходящи административни инструменти, а също ще представлява опростяване на проследяването, което се извършва понастоящем на ръка.

Предложената директива ще покрива четири вида нарушения на правилника за движение по пътищата: превишена скорост, употреба на алкохол при шофиране, непоставяне на предпазен колан и преминаване на червена светлина. Тези четири нарушения са сред главните причини за пътните нарушения и смъртните случаи: те са в основата на близо 75 % от фаталните случаи на пътя.

След 2001 г. целта на ЕС в областта на безопасността по пътищата е да намали два пъти числото на жертвите на смъртоносни катастрофи. през 2001 г. 54 000 души са намерили смъртта си по пътищата на 27-те държави, които понастоящем са членки на съюза. През 2007 г. за пръв път след 2001 г. не бе отбелязан напредък в намаляването на броя на смъртните случаи на пътя, които останаха 43 000. Това число се равнява на броя на смъртните случаи при разбиването на 5 средно големи пътнически самолета всяка седмица в продължение на година. През периода 2001—2007 г. броят на загиналите намаля с 20 %, докато за постигане на определената за 2010 г. цел бе необходимо понижение с 37 %.
През октомври 2003 г. Комисията прие препоръка за най-добрите практики по отношение на контрола по прилагане на правилата за уличното движение (2004/345/ЕО). Тенденцията, която се наблюдава в увеличаването на пътните произшествия показва, че този незадължителен инструмент не е достатъчен за постигане на резултати. С много редки изключения, съществуващите двустранни споразумения не постигнаха нужния ефект. Въвеждането на ефикасна система за трансгранично преследване на нарушенията ще може да намали чувствително сегашния брой на смъртните случаи при пътни произшествия.

http://ec.europa.eu/transport/roadsafety/index_en.htm


Side Bar