Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/08/463

Bruselj, 19. marca 2008

Preglednost: vsi prejemniki pomoči EU za kmetijstvo bodo objavljeni do aprila 2009

V skladu z novimi pravili, ki jih je danes sprejela Evropska komisija, bodo podrobni podatki vseh prejemnikov pomoči Evropske unije za kmetijstvo in razvoj podeželja objavljeni. Do 30. aprila 2009 bodo objavljeni polno ime, občina in, kjer je na voljo, poštna številka vsakega prejemnika, in sicer na pregleden in usklajen način na spletnih straneh, ki se upravljajo na nacionalni ravni, z iskalnikom, ki javnosti omogoča vpogled v znesek pomoči, ki ga je vsaka oseba ali podjetje prejelo. Zneski bodo razdeljeni na neposredna plačila kmetom in druge ukrepe pomoči. Na področju politike razvoja podeželja, ki jo sofinancirata EU in nacionalna vlada, bodo podatki vključevali tako zneske sredstev EU kot tudi zneske iz nacionalne blagajne. Ti podatki bodo dani na voljo vsako leto do 30. aprila za predhodno proračunsko leto in bodo morali biti na spletni strani na voljo dve leti od datuma njihove prve objave. Poleg tega bo Evropska komisija ustvarila svojo spletno stran, na kateri bodo povezave na zadevne posamezne nacionalne spletne strani.

„Ker gre za denar davkoplačevalcev, je pomembno, da je javnost obveščena o tem, za kaj se ga je potrošilo,“ je dejala Mariann Fischer Boel, komisarka za kmetijstvo in razvoj podeželja. „Zaradi preglednosti se bo izboljšalo tudi upravljanje teh sredstev z okrepitvijo javnega nadzora nad porabo denarja. Le na ta način lahko zagotovimo na točnih informacijah temelječo razpravo o prihodnosti skupne kmetijske politike. Za preglednost se zavzemamo skupaj z Evropskim parlamentom in pozdravljamo dejstvo, da je bil zdaj dosežen dogovor o načinu delovanja sistema.“

Nova finančna uredba, sprejeta leta 2006, določa načelo, na podlagi katerega mora država članica za vsako proračunsko leto objaviti seznam vseh prejemnikov kakršnih koli sredstev EU za kmetijstvo in razvoj podeželja. Danes sprejeta uredba Komisije, ki so jo države članice podprle potem ko je Svet novembra lani odobril bistvene elemente, določa podrobna pravila o načinu objave.

Določa, da vsaka država članica podatke objavi na spletni strani, na kateri bo javnost upravičence lahko iskala po imenu, občini, prejetih zneskih (in zadevni valuti) ali na podlagi kombinacije teh treh meril ter te podatke dobila v obliki enega niza podatkov. Od držav članic zahteva, da upravičence obvestijo o tem, da nameravajo objaviti njihove podatke, in jih seznanijo s pravicami, ki jih imajo v skladu s pravili EU o varstvu podatkov, ter tako zagotovijo, da je sistem skladen z zahtevami v zvezi z varstvom podatkov.

Ti podatki bodo dani na voljo do 30. aprila v letu, ki sledi letu plačila zneska, in bodo morali biti na spletni strani na voljo dve leti od datuma njihove prve objave. Podatki o sredstvih za razvoj podeželja bodo objavljeni malo prej kot podatki o neposrednih plačilih za kmetijstvo. Podatki o sredstvih za razvoj podeželja, ki so bila izplačana med 1. januarjem in 15. oktobrom 2007, bodo objavljeni do 30. septembra 2008.

Glede na različne organizacijske strukture v EU se bodo države članice same odločile, kdo bo zadolžen za vzpostavitev in urejanje njihove zadevne spletne strani. Če želijo, lahko objavijo tudi podrobnejše podatke. Komisija bo ustvarila svojo spletno stran, na kateri bodo povezave na zadevne posamezne nacionalne spletne strani.
Številne države članice so že objavile prejemnike sredstev EU za kmetijstvo. Komisija je že vzpostavila povezavo, ki javnosti omogoča poiskati te nacionalne spletne strani.

http://ec.europa.eu/agriculture/funding/index_sl.htm

Danes sprejeta uredba je zadnji korak pobude Komisije za preglednost, ki je bila dana že dolgo nazaj in predstavlja zamisel, katere cilj je povečati odprtost in dostopnost institucij EU, izboljšati osveščenost o porabi proračuna EU ter zagotoviti, da bodo institucije Unije o svojem delu bolj poročale javnosti.
Dodatne informacije so na voljo na spletni strani:

http://ec.europa.eu/commission_barroso/kallas/transparency_en.htm


Side Bar