Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/08/463

Briuselis, 2008 m. kovo 19 d.

Skaidrumas: iki 2009 m. balandžio mėn. bus paskelbtas visų Europos Sąjungos paramos ūkiams gavėjų sąrašas

Vadovaujantis Europos Komisijos šiandien priimtomis naujomis taisyklėmis bus paskelbtas išsamus visų Europos Sąjungos žemės ūkiui ir kaimo plėtrai skirtų išmokų gavėjų sąrašas. Iki 2009 m. balandžio 30 d. aiškia ir suderinta tvarka valstybių narių tvarkomose interneto svetainėse bus paskelbta kiekvieno paramos gavėjo vardas bei pavardė ar pavadinimas, savivaldybė ir, jei žinomas, pašto kodas. Naudojantis tam tikra paieškos priemone bus galima sužinoti, kiek pinigų gavo kiekvienas asmuo ar bendrovė. Paramos sumos bus suskirstytos į tiesiogines išmokas ūkininkams ir kitas paramos priemones. Skelbiant duomenis, susijusius su kaimo plėtros politika, kurią bendrai finansuoja ES ir kiekvienos šalies vyriausybė, bus nurodytos ES ir valstybių lėšos. Kasmet ne vėliau kaip nuo balandžio 30 d. interneto svetainėje bus skelbiama informacija apie praėjusius finansinius metus. Ji turės būti prieinama dvejus metus nuo pirmojo paskelbimo dienos. Be to, Europos Komisijos interneto svetainėje bus pateiktos nuorodos į kiekvienos šalies interneto svetainę.

„Tai – mokesčių mokėtojų pinigai, todėl labai svarbu, kad jie žinotų, kur šie pinigai leidžiami, – teigė už žemės ūkį ir kaimo plėtrą atsakinga Komisijos narė Marianna Fischer Boel. – Dėl skaidrumo lėšų naudojimo kontrolė taptų griežtesnė, todėl pagerėtų jų valdymas. Tik taip galime garantuoti, kad diskusijos apie bendrosios žemės ūkio politikos ateitį būtų pagrįstos. Didesnis skaidrumas – tai mūsų ir Europos Parlamento pastangų rezultatas, todėl džiaugiamės, kad jau sutarėme, kaip ši sistema veiks.“

Naujame, 2006 m. priimtame finansiniame reglamente nustatytas principas, kurio laikydamosi valstybės narės turi užtikrinti, kad visų ES žemės ūkio ir kaimo plėtros fondų paramos gavėjų sąrašas būtų skelbiamas kasmet. Šiandien priimtame Komisijos reglamente, kurio esminiams elementams praėjusių metų lapkričio mėn. pritarė Taryba ir kurį parėmė valstybės narės, išsamiai nurodoma, kaip tokia informacija turi būti skelbiama.

Šiame reglamente nustatyta, kad kiekviena valstybė narė reikiamą informaciją skelbia savo interneto svetainėje, kurioje galima atlikti paiešką pagal paramos gavėjo vardą, pavardę ar pavadinimą, savivaldybę, išmokų sumą (atitinkama valiuta) arba pagal šių trijų paieškos kriterijų derinį ir visą informaciją gauti iš karto. Valstybės narės privalo gavėjus informuoti, kad jų duomenys bus paviešinti ir kad jie gali pasinaudoti jiems suteikta ES duomenų apsaugos teise – taip užtikrinama, kad ši sistema atitiktų duomenų apsaugos reikalavimus.

Informacija apie praėjusių metų išmokas bus prieinama nuo balandžio 30 d. ir interneto svetainėje bus laikoma dvejus metus nuo pirmo paskelbimo dienos. Kaimo plėtros fondų finansuojamų išlaidų duomenys bus paskelbti šiek tiek anksčiau nei tiesioginių išmokų ūkiams duomenys. Informacija apie kaimo plėtros fondų finansuojamas išlaidas nuo 2007 m. sausio 1 d. iki spalio 15 d. turi būti paskelbta iki 2008 m. rugsėjo 30 d.

Kadangi ES šalių organizacinė struktūra skiriasi, jos pačios nuspręs, kuri institucija bus atsakinga už vienos bendros svetainės valstybėje narėje sukūrimą ir priežiūrą. Valstybės narės taip pat galės nuspręsti, ar skelbti išsamesnę informaciją. Komisijos interneto svetainėje irgi bus pateiktos nuorodos į kiekvienos valstybės interneto svetainę.
Daugelis valstybių narių jau skelbia ES žemės ūkio fondų paramos gavėjų sąrašus. Komisija jau pateikė nuorodą, pagal kurią visuomenės atstovai gali susirasti šias interneto svetaines.

http://ec.europa.eu/agriculture/funding/index_lt.htm

Šiandien priimtas sprendimas yra galutinis ilgalaikės skaidrumo iniciatyvos etapas. Šitaip siekiama padidinti ES institucijų atvirumą ir prieinamumą, geriau informuoti visuomenę apie ta, kaip naudojamas ES biudžetas, ir padidinti Europos Sąjungos institucijų atskaitomybę visuomenei.
Daugiau informacijos

http://ec.europa.eu/commission_barroso/kallas/transparency_lt.htm


Side Bar