Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/08/463

Bruxelles, den 19. marts 2008

Gennemsigtighed: Alle modtagere af EU-landbrugsstøtte offentliggøres fra april 2009

Alle modtagere af Den Europæiske Unions midler til landbrug og udvikling af landdistrikterne vil blive offentliggjort med detaljerede oplysninger ifølge de nye regler, som Europa-Kommissionen vedtog i dag. Fra den 30. april 2009 vil enhver modtagers fulde navn, kommune og i givet fald postnummer blive offentliggjort på en tydelig og ensartet måde på nationalt forvaltede websteder med en søgefunktion, der giver offentligheden mulighed for at se, hvor mange penge hver person eller virksomhed har modtaget. Beløbene vil blive opdelt efter direkte betalinger til landbrugere og andre støtteforanstaltninger. Hvad angår politikken for udvikling af landdistrikterne, der samfinansieres af EU og den nationale regering, vil oplysningerne omfatte både EU-tilskud og nationale tilskud. Disse oplysninger om det foregående regnskabsår vil hvert år blive offentliggjort den 30. april og forblive på webstedet i to år efter offentliggørelsen. Europa-Kommissionen vil desuden forvalte sit eget websted, der vil indeholde links til hvert enkelt nationalt websted.

"Det er skatteydernes penge, så det er meget vigtigt, at folk ved, hvor de gives ud", sagde Mariann Fischer Boel, der er kommissær med ansvar for landbrug og udvikling af landdistrikterne. "Gennemsigtighed bør også forbedre forvaltningen af disse midler ved at udbygge det offentliges tilsyn med, hvordan pengene bruges. Det er den eneste måde, hvorpå vi kan sikre en informeret drøftelse af den fælles landbrugspolitiks fremtid. En sådan gennemsigtighed er noget, både vi og Europa-Parlamentet har presset på med, og vi glæder os nu over at være blevet enige om, hvordan ordningen skal fungere."

Den nye finansforordning, der blev vedtaget i 2006, fastsætter princippet om, at medlemsstaterne for hvert regnskabsår skal offentliggøre en liste over alle modtagere af EU-midler fra fondene for landbrug og udvikling af landdistrikterne. Kommissionens forordning, som medlemsstaterne har tilsluttet sig inden vedtagelsen i dag, fastsætter i detaljer, hvordan denne offentliggørelse skal ske, efter at Rådet i november sidste år var blevet enige om hovedlinjerne.

Den foreskriver, at hver medlemsstat skal offentliggøre de oplysninger på et websted, som giver folk mulighed for at søge på støttemodtagernes navn, kommune, beløb (og valuta) eller en kombination af disse tre kriterier og at uddrage oplysningerne som et enkelt datasæt. Medlemsstaterne skal informere modtagerne om, at deres data vil blive offentliggjort, og at de er omfattet af EU's databeskyttelsesregler, så det sikres, at ordningen opfylder disse databeskyttelsesregler.

Oplysningerne om det foregående regnskabsår vil hvert år blive offentliggjort den 30. april året efter, at pengene blev betalt, og de forbliver på webstedet i to år efter offentliggørelsen. Offentliggørelsen af oplysningerne om midler til udvikling af landdistrikterne vil starte lidt tidligere end oplysningerne om de direkte betalinger til bedrifter. Oplysningerne om midler fra landdistriktsfondene, der blev udbetalt mellem den 1. januar og den 15. oktober 2007, vil blive offentliggjort den 30. september 2008.

I betragtning af de forskellige organisatoriske strukturer i EU vil medlemsstaterne selv afgøre, hvem der skal have ansvaret for at oprette og vedligeholde deres individuelle websteder. De kan også, hvis de ønsker det, offentliggøre mere detaljerede oplysninger. Kommissionen vil have sit eget websted med links til de forskellige nationale websteder.

En række medlemsstater offentliggør allerede nu modtagerne af EU-landbrugsmidler. Kommissionen har derfor allerede en webside, hvor offentligheden kan finde de nationale websteder.

http://ec.europa.eu/agriculture/funding/index_da.htm

Dagens beslutning er det seneste trin i Kommissionens flerårige gennemsigtighedsinitiativ, som går ud på at øge åbenheden omkring og adgangen til EU's institutioner, øge kendskabet til brugen af EU's budgetmidler og gøre EU's institutioner mere ansvarlige over for offentligheden.

Flere oplysninger på:

http://ec.europa.eu/commission_barroso/kallas/transparency_en.htm


Side Bar