Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/08/445

Bruselj, 13. marca 2008

Evropejci postavljajo okolje v središče pozornosti

Glede na danes objavljeno raziskavo Eurobarometra dve tretjini Evropejcev raje vidi, da se politične odločitve o okolju sprejemajo na ravni Evropske unije. Poročilo prav tako kaže, da se Evropejci vedno bolj zavedajo pomena okolja v njihovem vsakodnevnem življenju. Več kot 95 % evropskih državljanov meni, da je pomembno varovati okolje. Približno 80 % jih meni tudi, da okolje vpliva na kakovost njihovega življenja in da bi morali sodelovati pri njegovem varstvu. Podnebne spremembe so na vrhu seznama okoljevarstvenih problemov Evropejcev, sledijo pa jim onesnaženost in nesreče, ki jih povzroči človek.

Komisar za okolje Stavros Dimas je dejal: „Večina Evropejcev meni, da bi morala Evropska unija storiti več za okolje in da je najbolje, da se odločitve o okolju sprejemajo na evropski ravni. Veliki večini Evropejcev se zdi usklajena evropska okoljska zakonodaja potrebna in menijo, da bi morala EU drugim državam pomagati izboljšati njihove okoljske standarde.“

Evropejci so zaskrbljeni zaradi GSO

Raziskava Eurobarometra kaže, da se med vodilnih pet okoljevarstvenih problemov, zaradi katerih so Evropejci najbolj zaskrbljeni, uvrščajo podnebne spremembe, onesnaženost vode in zraka, nesreče, ki jih povzroči človek, in uporaba kemikalij, poleg tega pa se večina neprijetno počuti tudi zaradi uporabe gensko spremenjenih organizmov (GSO) v kmetijstvu. Približno 58 % evropskih državljanov je zaskrbljenih zaradi uporabe GSO, 21 % pa je tej uporabi naklonjenih.

Evropejci so pripravljeni kupovati zelene proizvode

Evropski državljani kažejo izredno pripravljenost kupovati okolju prijazne proizvode. Približno tri četrtine Evropejcev je izjavilo, da so pripravljeni to storiti, pa čeprav bi to pomenilo plačati malo več. V povprečju je le 17 % Evropejcev izjavilo, da so v zadnjih mesecih kupili okolju prijazne proizvode. To pomeni, da je skoraj 60 % Evropejcev pripravljeno spremeniti prehrano in uživati zelene proizvode, vendar tega do zdaj še niso storili. Večina Evropejcev (52 %) meni, da bi pravi okolju prijazen proizvod lahko prepoznala po njegovi etiketi.

Varstvo okolja ni ovira za ekonomski učinek

V zvezi z vprašanjem, ali je varstvo okolja ovira za pozitivni ekonomski učinek ali spodbuda za inovacije, sta skoraj dve tretjini Evropejcev menili, da je varstvo okolja bolj spodbuda za inovacije (63 %) kot ovira za ekonomski učinek (16 %). Skoraj prav toliko Evropejcev (64 %) meni, da je treba varstvu okolja dati prednost pred ekonomsko konkurenčnostjo, 18 % pa meni, da je konkurenčnost pomembnejša.

Več kot dve tretjini evropskih državljanov je prepričanih, da je treba napredek posameznih držav meriti z uporabo socialnih, okoljskih in ekonomskih kazalnikov, medtem ko manjšina (15 %) meni, da bi se napredek moral ugotavljati predvsem na podlagi monetarnih in ekonomskih kazalnikov.

Globalni odziv na globalne probleme

Približno dve tretjini evropskih državljanov bi raje videlo, da se odločitve o okolju sprejemajo skupaj na ravni Evropske unije in ne na nacionalni ravni. Velik odstotek Evropejcev prav tako meni, da je potrebna usklajena evropska okoljska zakonodaja (82 %), da bi morala EU drugim državam zunaj EU pomagati izboljšati njihove okoljske standarde (80 %) in da bi morala EU varstvu okolja nameniti več denarja (78 %).

Približno 78 % Evropejcev meni tudi, da bi bila ustanovitev evropske enote civilne zaščite koristna za odziv na naravne nesreče v njihovi državi.

Dodatne informacije:
Eurobarometer: odnos evropskih državljanov do okolja

http://ec.europa.eu/public_opinion/index_en.htm
Podatkovni listi posameznih držav članic

http://ec.europa.eu/public_opinion/index_en.htm
Poročilo Eurobarometra je na voljo na domači spletni strani komisarja Dimasa:

http://ec.europa.eu/commission_barroso/dimas/index_en.htm
Spletna stran Evropske komisije v zvezi z okoljem

http://ec.europa.eu/environment/


Side Bar