Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/08/445

Briselē, 2008. gada 13. martā

Eiropiešu uzmanības centrā — vide

Saskaņā ar šodien publicēto Eurobarometer aptauju vairāk nekā divas trešdaļas eiropiešu vēlas, lai vides politikas lēmumus pieņemtu Eiropas Savienības līmenī. No ziņojuma izriet arī, ka eiropieši aizvien labāk apzinās, kā vide ietekmē viņu ikdienu. Vairāk nekā 95 % Eiropas iedzīvotāju šķiet, ka vides aizsargāšana ir svarīgs uzdevums. Aptuveni 80 % domā, ka vide ietekmē viņu dzīves kvalitāti, un uzskata, ka viņi var palīdzēt to aizsargāt. Galvenās bažas eiropiešos izraisa klimata pārmaiņas, kā arī piesārņojums un cilvēku izraisītas katastrofas.

Komisārs vides jautājumos Stavross Dimass sacīja: „Vairums eiropiešu saka, ka Eiropas Savienībai vajadzētu darīt vairāk vides aizsardzības jomā un ka ar vidi saistītus lēmumus vajadzētu pieņemt Eiropas līmenī. Iedzīvotāji uzskata, ka vajadzīgi harmonizēti Eiropas vides tiesību akti un ka ES vajadzētu palīdzēt citām valstīm uzlabot to vides standartus.”

Eiropieši satraukti par ĢMO

Lai gan saskaņā ar Eurobarometer veikto aptauju pieci galvenie ar vidi saistītie jautājumi, kas uztrauc eiropiešus, ir klimata pārmaiņas, ūdens un gaisa piesārņojums, cilvēka izraisītas katastrofas un ķīmisku vielu izmantošana ikdienā lietojamos izstrādājumos, vairāk nekā puse nav apmierināti arī ar ģenētiski modificētu organismu (ĢMO) izmantošanu lauksaimniecībā. Aptuveni 58 % Eiropas iedzīvotāju ir nobažījušies par ĢMO izmantošanu, bet 21 % to atbalsta.

Eiropieši gatavi pirkt „zaļos” produktus

Eiropas iedzīvotāji demonstrē ievērojamu gatavību iegādāties videi draudzīgus izstrādājumus. Aptuveni trīs ceturtdaļas eiropiešu apgalvo, ka ir gatavi to darīt pat tad, ja jāmaksā nedaudz vairāk. Tomēr vidēji tikai 17 % eiropiešu ir atbildējuši, ka pēdējā mēneša laikā ir iegādājušies videi draudzīgus izstrādājumus. Tas nozīmē, ka gandrīz 60 % eiropiešu apgalvo, ka ir gatavi pāriet uz „zaļo” produktu izmantošanu, taču vēl nav to izdarījuši. Vairums eiropiešu (52 %) ir pārliecināti, ka spētu pēc etiķetes atpazīt videi draudzīgus izstrādājumus.

Vides aizsardzība nav šķērslis ekonomiskajai attīstībai

Uz jautājumu, vai vides aizsardzība rada šķēršļus sekmīgai ekonomiskajai attīstībai un motivācijai ieviest jauninājumus, gandrīz divas trešdaļas eiropiešu atbildēja, ka vides aizsardzība vairāk veicinās jauninājumu ieviešanu (63 %), nekā kavēs ekonomisko attīstību (16 %). Aptuveni tikpat daudz eiropiešu (64 %) uzskata, ka vides aizsardzībai jābūt prioritārai salīdzinājumā ar ekonomisko konkurētspēju, bet 18 % uzskata, ka svarīgāka ir konkurētspēja.

Vairāk nekā divas trešdaļas Eiropas iedzīvotāju ir pārliecināti arī par to, ka valstu attīstības līmeni vajadzētu noteikt, izmantojot sociālos, vides un ekonomiskos rādītājus, un tikai 15 % uzskata, ka šādam novērtējumam vajadzētu pamatoties uz monetārajiem un ekonomiskajiem rādītājiem.

Globālām problēmām — globāli risinājumi

Aptuveni divas trešdaļas Eiropas iedzīvotāju vēlas, lai lēmumus vides jomā Eiropas Savienībā dalībvalstis pieņemtu kopīgi, nevis katra valsts atsevišķi. Lielākā daļa eiropiešu pauž atbalstu harmonizētiem Eiropas tiesību aktiem vides aizsardzības jomā (82 %), kā arī uzskata, ka ES vajadzētu sniegt atbalstu valstīm, kas nav ES dalībvalstis, lai palīdzētu tām uzlabot vides standartus (80 %), un ka ES vajadzētu piešķirt vairāk resursu vides aizsardzībai (78 %).

Aptuveni 78 % eiropiešu uzskata par lietderīgu Eiropas Civilās aizsardzības spēku izveidošanu cīņai ar dabas katastrofām.

Papildu informācija:
Eirobarometer: Eiropas iedzīvotāju attieksme pret vidi

http://ec.europa.eu/public_opinion/index_en.htm
Dalībvalstu faktu lapas

http://ec.europa.eu/public_opinion/index_en.htm
Eurobarometer ziņojumu var lejupielādēt no Komisāra Dimas mājas lapa:

http://ec.europa.eu/commission_barroso/dimas/index_en.htm
Eiropas Komisijas tīmekļa vietne par vidi

http://ec.europa.eu/environment/


Side Bar