Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/08/445

Briuselis, 2008 m. kovo 13 d.

Aplinka – europiečių dėmesio centre

Šiandien paskelbtais „Eurobarometro“ apklausos duomenimis, daugiau kaip du trečdaliai europiečių norėtų, kad aplinkos klausimai būtų sprendžiami Europos Sąjungos lygmeniu. Per apklausą taip pat paaiškėjo, kad vis daugiau Europos gyventojų suvokia, kokia svarbi yra aplinka jų kasdieniame gyvenime. Daugiau kaip 95 % europiečių mano, kad saugoti aplinką yra svarbu, o apie 80 % respondentų – kad aplinkos būklė veikia jų gyvenimo kokybę ir kad jie patys turi aktyviai ją saugoti. Iš visų aplinkos problemų labiausiai europiečiams rūpi klimato kaita, tarša ir žmogaus veiklos sukeltos katastrofos.

Už aplinką atsakingas ES Komisijos narys Stavros Dimas sakė: „Dauguma europiečių mano, kad Europos Sąjunga turėtų siekti dar labiau tausoti aplinką ir kad sprendimus dėl aplinkos geriau priimti Europos lygmeniu. Didžioji europiečių dauguma mano, kad būtina suderinti Europos aplinkos teisės aktus ir kad ES turėtų padėti kitoms šalims tobulinti savo aplinkosaugos standartus.“

Europiečiai susirūpinę dėl genetiškai modifikuotų organizmų (GMO)

„Eurobarometro“ apklausos duomenimis, europiečiams aktualiausių aplinkos problemų penketuką sudaro klimato kaita, vandens ir oro tarša, žmogaus veiklos sukeltos katastrofos ir chemikalų naudojimas kasdienio vartojimo produktuose, tačiau daugumai taip pat nerimą kelia genetiškai modifikuotų organizmų (GMO) naudojimas žemės ūkyje. Maždaug 58 % Europos piliečių yra susirūpinę dėl GMO naudojimo, o 21 % jį vertina palankiai.

Europiečiai norėtų pirkti ekologiškus produktus

Iš apklausos paaiškėjo, kad Europos piliečiai labai noriai rinktųsi ekologiškus produktus. Maždaug trys ketvirtadaliai europiečių teigia, kad yra pasiryžę pirkti ekologišką prekę, net jei dėl to tektų sumokėti šiek tiek daugiau. Tačiau vidutiniškai tik 17 % europiečių teigė praėjusį mėnesį pirkę ekologiškų produktų. Tai reiškia, kad beveik 60 % europiečių teigia norį pereiti prie ekologiškų produktų naudojimo, tačiau praktiškai to nėra padarę. Dauguma europiečių (52 %) mano, kad ekologišką produktą galėtų atpažinti iš etiketės.

Aplinkos apsauga – ne kliūtis geriems ekonominės veiklos rezultatams

Paklausti, ar aplinkos apsauga trukdo siekti gerų ekonominės veiklos rezultatų, ar, priešingai, skatina naujoves, beveik du trečdaliai Europos piliečių atsakė, kad aplinkos apsauga veikiau skatina naujoves (63 %) negu blogina ekonominius rodiklius (taip manė 16 %). Beveik tiek pat apklaustųjų (64 %) mano, kad pirmenybė turėtų būti teikiama aplinkos apsaugai, o ne ekonominiam konkurencingumui. 18 % apklausos dalyvių mano, kad konkurencingumas yra svarbiau.

Daugiau kaip du trečdaliai Europos piliečių yra įsitikinę, kad šalių pažangą reikėtų vertinti pagal socialinius, aplinkosaugos ir ekonominius rodiklius, ir tik mažuma (15 %) mano, kad pažanga – tai visų pirma piniginiai ir ekonominiai rodikliai.

Bendros problemos – bendri sprendimai

Maždaug du trečdaliai Europos piliečių norėtų, kad aplinkos srities sprendimai būtų priimami drauge – t. y. Europos Sąjungos, o ne nacionaliniu lygmeniu. Didžiulė europiečių dalis mano, kad būtina suderinti Europos aplinkos teisės aktus (82 %), kad ES turėtų padėti kitoms šalims tobulinti savo aplinkosaugos standartus (80 %) ir kad ES turėtų skirti daugiau lėšų aplinkos apsaugai (78 %).

Apie 78 % europiečių taip pat mano, kad būtų naudinga sukurti Europos civilinės saugos pajėgas, kurios padėtų, jei jų šalį ištiktų stichinė nelaimė.

Daugiau informacijos
„Eurobarometras“: Europos piliečių požiūris į aplinką

http://ec.europa.eu/public_opinion/index_en.htm
Duomenys apie atskiras valstybes nares

http://ec.europa.eu/public_opinion/index_en.htm
„Eurobarometro“ apklausos ataskaitą galima parsisiųsti iš ES Komisijos nario S. Dimo svetainės:

http://ec.europa.eu/commission_barroso/dimas/index_en.htm
Europos Komisijos aplinkos svetainė

http://ec.europa.eu/environment/


Side Bar