Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/08/445

Bryssel, 13. maaliskuuta 2008

Eurooppalaisille ympäristö on keskeinen asia

Tänään julkaistun Eurobarometri-tutkimuksen mukaan yli kaksi kolmasosaa eurooppalaisista katsoo, että ympäristöä koskevat päätökset olisi tehtävä Euroopan unionin tasolla. Tutkimus osoittaa myös, että eurooppalaiset ovat yhä suuremmassa määrin tietoisia siitä, mikä merkitys ympäristöllä on heidän jokapäiväisessä elämässään. Yli 95 prosenttia Euroopan kansalaisista katsoo, että ympäristönsuojelu on tärkeää. Noin 80 prosenttia kansalaisista on myös sitä mieltä, että ympäristö vaikuttaa heidän elämänlaatuunsa ja että heidän toimillaan on vaikutusta ympäristön suojeluun. Eurooppalaisten mielestä suurin ympäristöongelma on ilmastonmuutos. Seuraavina ovat saastuminen ja ihmisten aiheuttamat katastrofit.

Ympäristöasioista vastaava komissaari Dimas totesi: ”Suurin osa eurooppalaisista on sitä mieltä, että Euroopan unionin olisi tehtävä enemmän ympäristön hyväksi ja että ympäristöä koskevat päätökset olisi syytä tehdä Euroopan tasolla. Eurooppalaisten suuri enemmistö katsoo, että yhdenmukaistettua eurooppalaista ympäristölainsäädäntöä tarvitaan. He ovat myös sitä mieltä, että EU:n olisi autettava muita maita parantamaan ympäristölainsäädäntöään.”

GMO:t huolestuttavat eurooppalaisia

Vaikka Eurobarometri-tutkimus osoittaakin, että eurooppalaisten mielestä viisi huolestuttavinta ympäristöongelmaa ovat ilmastonmuutos, veden ja ilman saastuminen, ihmisten aiheuttamat katastrofit ja kemikaalien käyttö päivittäistavaroissa, suurin osa eurooppalaisista on huolissaan myös muuntogeenisten organismien (GMO) käytöstä maataloudessa. Noin 58 prosenttia Euroopan kansalaisista on huolissaan muuntogeenisten organismien käytöstä ja 21 prosenttia kannattaa sitä.

Eurooppalaiset haluavat ostaa ympäristöystävällisiä tuotteita

Euroopan kansalaiset ovat erityisen halukkaita ostamaan ympäristöystävällisiä tuotteita. Noin kolme neljäsosaa eurooppalaisista vakuuttaa, että he ovat valmiita ostamaan ympäristöystävällisiä tuotteita, vaikka joutuisivatkin maksamaan niistä enemmän. Mutta vain noin 17 prosenttia eurooppalaisista sanoi ostaneensa ympäristöystävällisiä tuotteita edellisen kuukauden aikana. Tämä tarkoittaa, että noin 60 prosenttia eurooppalaisista on halukkaita siirtymään kuluttamaan ympäristöystävällisiä tuotteita, muttei ole kuitenkaan vielä tehnyt niin. Enemmistö (52%) eurooppalaista uskoo voivansa tunnistaa aidosti ympäristöystävällisen tuotteen sen tuotemerkintöjen perusteella.

Ympäristönsuojelu ei ole talouskehityksen este

Kun eurooppalaisilta kysyttiin, onko ympäristönsuojelu heidän mielestään suotuisan talouskehityksen este, lähes kaksi kolmasosaa heistä vastasi, että ympäristönsuojelu on enemmänkin innovaatioiden kannuste (63 %) kuin talouskehityksen este (16%). Lähes yhtä monen eurooppalaisen (64%) mielestä ympäristönsuojelun on oltava tärkeysjärjestyksessä taloudellisen kilpailukyvyn edellä. Kilpailukykyä pitää tärkeämpänä puolestaan 18 prosenttia.

Yli kaksi kolmasosaa Euroopan kansalaisista on myös vakuuttunut siitä, että yksittäisten maiden kehitystä olisi mitattava sosiaalisilla, ympäristöön liittyvillä ja taloudellisilla indikaattoreilla, kun taas vähemmistön (15%) mielestä kehityksen olisi perustuttava rahapoliittisiin ja taloudellisiin indikaattoreihin.

Maailmanlaajuisiin ongelmiin on löydettävä maailmanlaajuiset ratkaisut

Noin kaksi kolmasosaa Euroopan kansalaisista katsoo, että ympäristöä koskevat päätökset on tehtävä mieluummin yhdessä Euroopan unionin tasolla kuin kansallisella tasolla. Suuri osa eurooppalaisista (82%) on myös sitä mieltä, että yhdenmukaistettu eurooppalainen ympäristölainsäädäntö on tarpeen. Lisäksi 80 prosenttia on sitä mieltä, että EU:n olisi autettava EU:n ulkopuolisia maita parantamaan ympäristölainsäädäntöään. Noin 78 prosenttia katsoo, että EU:n olisi lisättävä ympäristönsuojelun rahoitusta. Sama osuus (78%) katsoo, että olisi hyödyllistä perustaa Euroopan pelastuspalvelujoukot heidän omissa maissaan tapahtuvien luonnonkatastrofien varalta.

Lisätietoja:
Eurobarometri: Euroopan kansalaisten ympäristöasenteet

http://ec.europa.eu/public_opinion/index_en.htm
Yksittäisiä jäsenvaltioita koskevat osiot:

http://ec.europa.eu/public_opinion/index_en.htm
Eurobarotmetria käsittelevä raportti on saatavilla komissaari Dimaksen kotisivulta:

http://ec.europa.eu/commission_barroso/dimas/index_en.htm
Euroopan komission ympäristöasioita käsittelevät www-sivut:

http://ec.europa.eu/environment/


Side Bar