Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/08/445

Bruxelles, den 13. marts 2008

Europæerne sætter miljøet i centrum

Over to tredjedele af europæerne foretrækker, at miljøpolitiske beslutninger træffes på EU-plan, fremgår det af en Eurobarometer-undersøgelse, der offentliggøres i dag. Undersøgelsesrapporten viser også, at europæerne er mere og mere bevidst om den rolle, som miljøet spiller i deres dagligdag. Mere end 95 % af Europas borgere mener, at det er vigtigt at beskytte miljøet. Omkring 80 % mener desuden, at det har en indflydelse på deres livskvalitet, og at de har en rolle at spille i forbindelse med at beskytte miljøet. Klimaændringerne er det miljøspørgsmål, der bekymrer europæerne mest, efterfulgt af forureningen og menneskeskabte katastrofer.

Miljøkommissær Stavros Dimas udtalte: "De fleste europæere siger, at EU bør gøre mere for miljøet, og at det er bedst, at beslutninger om miljøet træffes på EU-plan. Et overvældende flertal af europæerne mener, at det er nødvendigt med en harmoniseret EU-lovgivning på miljøområdet, og at EU bør hjælpe andre lande med at forbedre deres miljøstandarder."

Europæerne er bekymret over GMO'er

Selv om Eurobarometer-undersøgelsen viser, at de fem miljøspørgsmål, som europæerne er mest bekymret over, er klimaændringerne, vand- og luftforureningen, menneskeskabte katastrofer og brugen af kemikalier i dagligdagsprodukter, er flertallet også utryg ved anvendelsen af genetisk modificerede organismer (GMO'er) i landbruget. Omkring 58 % af Europas borgere siger, at de er bekymret over anvendelsen af GMO'er, og 21 %, at de går ind for det.

Europæerne er villige til at købe grønne produkter

Europas borgere viser en bemærkelsesværdig vilje til at købe miljøvenlige produkter. Omkring to tredjedele af europæerne erklærer sig villige til det, selv om det indebærer at betale en lille smule mere. Gennemsnitligt siger dog kun 17 % af europæerne, at de har købt miljøvenlige produkter inden for den foregående måned. Med andre ord siger næsten 60 % af europæerne, at de er villige til at gå over til at forbruge grønne produkter, men at de endnu ikke har gjort det. Flertallet af europæerne (52 %) siger, at de vil være i stand til at genkende et ægte miljøvenligt produkt på etiketten.

Miljøbeskyttelse er ikke en hindring for økonomisk fremgang

På spørgsmålet om, hvorvidt miljøbeskyttelse udgør en hindring for økonomisk fremgang eller er en motivation for at innovere, svarer næsten to tredjedele af europæerne, at miljøbeskyttelse snarere er et incitament til at innovere (63 %) end en hindring for økonomisk fremgang (16 %). Næsten lige så mange europæere (64 %) mener, at miljøbeskyttelse bør gives højere prioritet end økonomisk konkurrenceevne, mens 18 % mener, at konkurrenceevne er vigtigere.

Over to tredjedele af Europas borgere er også overbevist om, at fremskridtet i de enkelte lande bør måles efter sociale, miljømæssige og økonomiske indikatorer, mens et mindretal (15 %) mener, at fremskridtet fortrinsvis bør baseres på monetære og økonomiske indikatorer.

Verdensomspændende svar på verdensomspændende problemer

Omkring to tredjedele af Europas borgere foretrækker, at miljøbeslutninger træffes i fællesskab inden for EU i stedet for på nationalt plan. En stor andel af europæerne siger også, at de opfatter en harmoniseret EU-lovgivning på miljøområdet som nødvendig (82 %), at EU bør hjælpe lande uden for EU med at forbedre deres miljøstandarder (80 %), og at EU bør afsætte flere penge til miljøbeskyttelse (78 %).

Omkring 78 % af europæerne finder det endvidere nyttigt, at der oprettes en europæisk civilberedskabsstyrke, der kan sættes ind i tilfælde af naturkatastrofer i deres land.

For yderligere oplysninger:
Eurobarometer: Attitudes of European citizens towards the environment

http://ec.europa.eu/public_opinion/index_en.htm
Faktablade for hver enkelt medlemsstat

http://ec.europa.eu/public_opinion/index_en.htm
Eurobarometer-rapporten kan downloades fra kommissær Dimas' hjemmeside:

http://ec.europa.eu/commission_barroso/dimas/index_en.htm
Europa-Kommissionens miljøwebsted

http://ec.europa.eu/environment/


Side Bar