Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/08/445

Брюксел, 13 март 2008 година

Европейците отреждат централно място на околната среда

Повече от две трети от европейците предпочитат решенията в областта на околната среда да бъдат вземани на ниво Европейски съюз, показват резултатите от допитване на Евробарометър, публикувано днес. Докладът посочва също така, че европейците все повече осъзнават ролята, която околната среда играе във всекидневния им живот. Над 95% от европейските граждани определят опазването на околната среда като важна тема. 80% смятат също така, че тя оказва влияние върху качеството на живота им и вярват, че те също могат да допринесат за нейното опазване. Промяната на климата се нарежда на първо място в списъка с екологични тревоги на европейците, следвана от замърсяването и бедствията, причинени от човешка дейност.

Комисарят за околната среда Ставрос Димас заяви: „Повечето европейци казват, че Европейският съюз трябва да направи повече за околната среда и че е най-добре решенията относно околната среда да се вземат на европейско ниво. Убедително мнозинство от европейците считат за необходимо хармонизиране на европейското законодателство в областта на околната среда и вярват, че ЕС трябва да помогне на други държави да подобрят техните екологични стандарти.“

Европейците са притеснени за генетично модифицирани организми (ГМО)

Допитването на Евробарометър показва, че петте екологични теми, които най-силно вълнуват европейците, са: промяната на климата, замърсяването на водите и въздуха, бедствията, причинени от човешката дейност, и наличието на химически съставки в продуктите за всекидневна употреба, но много от тях са обезпокоени също така за използването на генетично модифицирани организми (ГМО) в селското стопанство. Около 58% от европейските граждани признават, че са загрижени относно използването на ГМО, а 21% подкрепят подобна практика.

Европейците са склонни да купуват еко продукти

Гражданите на Европа показват забележителна готовност да купуват екологично чисти продукти. Около три четвърти от европейците заявяват, че са готови да купуват такива продукти, дори ако това означава да трябва да платят малко по-високи цени. Средно само 17% от европейците са посочили, че са купили екологично чисти продукти през последните месеци. Това означава, че близо 60% от европейците заявяват, че са склонни да се насочат към потребление на еко продукти, но все още не са го направили. Мнозинството от европейците (52%) казват, че биха могли да разпознаят истинските екологични продукти по етикетите им.

Опазването на околната среда не е пречка пред икономическото развитие

По въпроса дали опазването на околната среда представлява пречка пред положителното икономическо развитие или стимул за иновации, почти две трети от европейците отговарят, че опазването на околната среда е повече стимул за иновация (63%) отколкото препятствие пред икономическото развитие (16%). Почти също толкова европейци (64%) смятат, че трябва да се отдава по-голямо значение на опазването на околната среда пред икономическата конкурентоспособност, а 18% определят конкурентоспособността като по-важна.

Повече от две трети от европейските граждани са убедени също така, че напредъкът на отделните страни трябва да бъде измерван посредством социални, екологични и икономически показатели, докато малък процент от тях (15%) са на мнение, че прогресът трябва да се основава главно на финансови и икономически показатели.

Глобални отговори на глобалните проблеми

Около две трети от европейските граждани предпочитат вземането на общи решения в областта на околната среда на ниво Европейски съюз, отколкото на национално ниво. Според голяма част от европейците (82%) е необходимо европейското законодателство в областта на околната среда да бъде хармонизирано, както и ЕС да помогне на държави извън ЕС да подобрят екологичните си стандарти (80%). 78% от тях смятат, че ЕС трябва да отдели повече средства за опазване на околната среда.

78% от европейците също така определят като полезно създаването на европейски сили за гражданска защита за реагиране при природни бедствия в техните страни.

За повече информация:
Евробарометър: Отношение на европейските граждани към околната среда

http://ec.europa.eu/public_opinion/index_en.htm
Данни да отделните държави-членки

http://ec.europa.eu/public_opinion/index_en.htm
Докладът на Евробарометър може да бъде свален от интернет страницата на Комисар Димас.


http://ec.europa.eu/commission_barroso/dimas/index_en.htmИнтернет страница на Европейска комисия за околната среда

http://ec.europa.eu/environment/impel


Side Bar