Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/08/440

Briselē, 2008. gada 13. martā

Nesen veiktajām ES lauksaimniecības politikas reformām joprojām ļoti atzinīgs sabiedrības vērtējums

Jau otro gadu pēc kārtas ES iedzīvotāji atbalsta nesen veiktās ES lauksaimniecības politikas izmaiņas. Tāds ir viens no svarīgākajiem secinājumiem, kas izriet no rezultātiem sabiedrības aptaujai par lauksaimniecību un kopējo lauksaimniecības politiku (KLP). Tāpat kā iepriekšējā aptauja 2006. gadā, arī šī vēlreiz apliecina, ka sabiedrība visumā atzinīgi vērtē svarīgākos elementus 2003. gada nolīgumā par KLP reformu. Minēto aptauju Eiropas Komisijas Lauksaimniecības un lauku attīstības ģenerāldirektorāta uzdevumā „TNS Opinion” veica laikā no 2007. gada 19. novembra līdz 14. decembrim[1]. Izmantojot „Eurobarometer” pētījumu standartmetodiku, katrā no 27 ES dalībvalstīm notika aptuveni 1000 tiešo interviju.

ES sabiedrība kopumā ļoti atzinīgi vērtē pārveidotās KLP svarīgāko elementu un veidu, kādā lauksaimnieki saņem atbalstu. Aptaujāto lielākā daļa (52 %) uzskata, ka ir pareizāk palielināt finansējumu lauku attīstībai un tiešajiem maksājumiem lauksaimniekiem, nevis subsidēt to produkciju. Turklāt šāds viedoklis ir plašāk izplatīts nekā pirms gada (+3 procentu punkti), un ir ievērojamā pārsvarā uzskatam, ka šādas pārmaiņas ir nevēlamas (12 %).

Aptaujā noskaidrojās arī, ka lielākā daļa Eiropas iedzīvotāju atbalsta „savstarpējās atbilstības” principu, saskaņā ar kuru var samazināt maksājumus lauksaimniekiem, kuri neievēro vides, dzīvnieku labturības vai pārtikas nekaitīguma standartus. Atkarībā no konkrētā standarta šos pasākumus atbalsta 85 līdz 88 % aptaujāto.

Aptauja arī liecina par to, ka pagājušā gada laikā nozīmīgs kļuvis jautājums par pārtikas produktu cenām, un 43 % aptaujāto par politikas prioritāti uzskata pārtiku par pieejamām cenām. Tas ir +8 procentu punkti vairāk nekā iepriekšējā aptaujā, un atspoguļo saistību ar pārtikas produktu cenu kāpumu pārskata periodā.

Sabiedrība uzskata, ka lauksaimniecībai un lauku teritorijām ES joprojām ir ļoti svarīga nozīme. Gandrīz 9 no 10 aptaujātajiem (89  %) norāda, ka tie ir Eiropas nākotnei svarīgi jautājumi.

Šis uzskats skaidri izpaužas arī viedoklī par ES lauksaimniecības budžetu. Gandrīz 6 no 10 respondentiem (58  %) ir pārliecināti, ka turpmākajos gados šis budžets jāsaglabā esošajā apjomā vai pat jāpalielina, savukārt tikai 18  % uzskata, ka tas jāsamazina. Turklāt šoreiz ir vairāk to respondentu, kuri uzskata, ka šis budžets ir jāpalielina (par +3 procentu punktiem).

Šā gada aptaujā no jauna iekļauti vairāki jautājumi par lauksaimniecības produktu tirdzniecību. Attiecībā uz to 50 % respondentu piekrīt, ka, izņemot importu no jaunattīstības valstīm, jāsaglabā esošie tarifi un kvotas. Tam gan nepiekrīt 37 % aptaujāto. Toties liels pārsvars ir uzskatam, ka visai importētajai produkcijai jāatbilst nekaitīguma un kvalitātes prasībām (atbalsta 86 %, nepiekrīt 5 % aptaujāto).

http://ec.europa.eu/agriculture/survey/index_en.htm

http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb_special_en.htm


[1] Dānijā no 2007. gada 25. novembra līdz 2008. gada 16. janvārim


Side Bar