Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/08/440

Briuselis, 2008 m. kovo 13 d.

ES visuomenė ir toliau labai palankiai vertina naujausias žemės ūkio politikos reformas

Jau antrus metus ES piliečiai tvirtai pritaria naujausiems ES ūkio politikos pokyčiams. Tokia yra viena pagrindinių apklausos, atliktos tiriant piliečių požiūrį į žemės ūkį ir bendrąją žemės ūkio politiką, išvadų. Šia apklausa, kaip ir 2006 m. atlikta panašia apklausa, patvirtinama iš esmės teigiama nuomonė apie pagrindinius 2003 m. sudaryto bendrosios žemės ūkio politikos susitarimo aspektus. Šią apklausą 2007 m. lapkričio 19 – gruodžio 14 d.[1] Europos Komisijos Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinio direktorato užsakymu atliko „TNS Opinion“. Naudojantis standartiniais „Eurobarometro“ apklausos metodais, kiekvienoje iš 27 ES valstybių narių tiesiogiai apklausta po maždaug 1000 asmenų.

ES visuomenė iš esmės palankiai vertina pagrindinius reformuotos bendrosios žemės ūkio politikos elementus, įskaitant tai, kaip ūkininkams teikiama parama. Dauguma pritaria didesniam kaimo plėtros finansavimui ir tiesioginėms išmokoms ūkininkams vietoj žemės ūkio produktų subsidijavimo (52 %). Be to, taip manančių yra daugiau negu pernai (+3 procentiniais punktais) ir jų gerokai daugiau nei manančių, kad šie pokyčiai yra neigiami (12 %).

Akivaizdu, kad, didžioji Europos piliečių dalis pritaria kompleksinio paramos susiejimo principui, pagal kurį išmokos ūkininkams sumažinamos, jei jie nesilaiko aplinkosaugos, gyvūnų gerovės ar maisto saugos standartų. Nuo 85 iki 88 % apklaustųjų teigia, kad, priklausomai nuo konkrečių standartų, tokios priemonės yra pateisinamos.

Per apklausą paaiškėjo, kad maisto kainos praėjusiais metais tapo vienu svarbiausių klausimų, nes 43 % apklaustųjų mano, kad pagrįstų maisto kainų užtikrinimas turėtų būti šios politikos prioritetas. Šis skaičius nuo praėjusios apklausos padidėjo 8 procentiniais punktais ir atspindi pasaulinių kainų augimą per minėtą laikotarpį.

Visuomenės nuomone, žemės ūkis ir kaimo vietovės Europos Sąjungoje atlieka gyvybiškai svarbų vaidmenį. Beveik 9 iš 10 (89 %) piliečių teigia, kad nuo to iš esmės priklauso Europos ateitis.

Tai rodo ir nuomonės apie ES žemės ūkio biudžetą. Maždaug 6 iš 10 (58 %) mano, kad šis biudžetas turėtų išlikti nepakitęs arba artimiausiais metais padidėti, o manančių, kad jis turėtų būti sumažintas, buvo 18 %. Be to, atsakiusiųjų, kad biudžetas turėtų padidėti, dalis padidėjo (3 procentiniais punktais).

Šiemetinėje apklausoje užduota naujų klausimų apie žemės ūkio produktų prekybą. 50 % apklaustųjų sutinka, kad žemės ūkio tarifus ir kvotas reikėtų išsaugoti, išskyrus taikomus importui iš besivystančių šalių, o 37 % tam nepritaria. Tačiau sutinkama su sąlyga, kad visas importas turėtų atitikti sveikatingumo ir kokybės standartus (86 % sutinka, 5 % nesutinka).
http://ec.europa.eu/agriculture/survey/index_en.htm
http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb_special_en.htm


[1] Danijoje – 2007 11 25–2008 01 16.


Side Bar