Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/08/440

Βρυξέλλες, 13 Μαρτίου 2008

Οι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης παραμένουν ένθερμοι υποστηρικτές των πρόσφατων μεταρρυθμίσεων της γεωργικής πολιτικής

Για δεύτερο συνεχόμενο έτος, οι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) επιδοκίμασαν τις αλλαγές που επήλθαν πρόσφατα στη γεωργική πολιτική της. Αυτό είναι ένα από τα κύρια πορίσματα μιας δημοσκόπησης στο πλαίσιο της οποίας διερευνήθηκε η στάση των πολιτών απέναντι στη γεωργία και στην Κοινή Γεωργική Πολιτική (ΚΓΠ). Η έρευνα αποτελούσε τη συνέχεια ανάλογης που διενεργήθηκε το 2006, επιβεβαιώνει δε τη θετική, ως επί το πλείστο, ανταπόκριση στα βασικά στοιχεία της συμφωνίας του 2003 για τη μεταρρύθμιση της ΚΓΠ. Διενεργήθηκε από την TNS Opinion, για λογαριασμό της Γενικής Διεύθυνσης Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στο διάστημα μεταξύ 19ης Νοεμβρίου και 14ης Δεκεμβρίου 2007[1]. Πραγματοποιήθηκαν περίπου 1000 προσωπικές συνεντεύξεις σε καθένα από τα 27 κράτη μέλη με τη μέθοδο που εφαρμόζεται στο τυπικό Ευρωβαρόμετρο.

Οι πολίτες της ΕΕ συμφωνούν σε μεγάλο βαθμό με ένα βασικό στοιχείο της μεταρρύθμισης της ΚΓΠ, συγκεκριμένα τον τρόπο με τον οποίο παρέχεται στήριξη στους γεωργούς. Μια σαφής πλειοψηφία (52%) κρίνει ως θετικές εξελίξεις τη διάθεση μεγαλύτερων κονδυλίων για την αγροτική ανάπτυξη, καθώς και τη χορήγηση ενισχύσεων κατευθείαν στους γεωργούς αντί να επιδοτούνται τα προϊόντα τους. Επιπλέον, η άποψη αυτή επικρατεί περισσότερο απ’ό,τι κατά το προηγούμενο έτος (αύξηση κατά 3 ποσοστιαίες μονάδες) και υπερισχύει σημαντικά της άποψης ότι η συγκεκριμένη αλλαγή αποτελεί αρνητική εξέλιξη (12%).

Παράλληλα, στη συντριπτική τους πλειοψηφία, οι ευρωπαίοι πολίτες υποστηρίζουν την αρχή της «πολλαπλής συμμόρφωσης», σύμφωνα με την οποία οι ενισχύσεις που χορηγούνται στους γεωργούς μειώνονται, εάν αυτοί δεν τηρούν πρότυπα που αφορούν την προστασία του περιβάλλοντος, την καλή μεταχείριση των ζώων και τη ασφάλεια των τροφίμων. Με τα μέτρα αυτά συντάσσεται ποσοστό πολιτών κυμαινόμενο μεταξύ 85% και 88%, ανάλογα με το εκάστοτε πρότυπο.

Η έρευνα της κοινής γνώμης δείχνει επίσης ότι οι τιμές των τροφίμων απόκτησαν καίρια σημασία κατά το προηγούμενο έτος, με το 43% των ερωτηθέντων να αποδίδει προτεραιότητα στην πολιτική εξασφάλισης εύλογων τιμών τροφίμων. Το ποσοστό αυτό αντιπροσωπεύει αύξηση κατά 8 ποσοστιαίες μονάδες σε σύγκριση με την προηγούμενη έρευνα και αποτυπώνει την πραγματικότητα της παγκόσμιας αύξησης των τιμών στο διάστημα που μεσολάβησε.

Το κοινό εξακολουθεί να θεωρεί ζωτικό το ρόλο της γεωργίας και της υπαίθρου στην ΕΕ. Σχεδόν 9 στους 10 πολίτες (89%) δηλώνουν ότι τα ζητήματα αυτά είναι καίριας σημασίας για το μέλλον της Ευρώπης.

Η γνώμη αυτή εκφράζεται και μέσω των απόψεων που διατυπώνονται για τον γεωργικό προϋπολογισμό της ΕΕ. Περίπου 6 στους 10 πολίτες (58%) κρίνουν ότι ο προϋπολογισμός αυτός πρέπει είτε να μείνει σταθερός είτε να αυξηθεί τα επόμενα έτη, έναντι ποσοστού μόλις 18% που πιστεύουν ότι πρέπει να μειωθεί. Επιπλέον, αυξήθηκε (κατά 3 μονάδες) το ποσοστό των ερωτηθέντων που θεωρούν ότι ο προϋπολογισμός πρέπει να αυξηθεί.

Η φετινή έρευνα περιελάμβανε επίσης μια νέα σειρά ερωτήσεων σχετικά με το εμπόριο γεωργικών προϊόντων. Στο σημείο αυτό, το 50% συμφωνεί με τη διατήρηση των δασμών και των ποσοστώσεων που επιβάλλονται στα γεωργικά προϊόντα, εξαιρώντας τις εισαγωγές από αναπτυσσόμενες χώρες, ενώ το 37% διαφωνεί. Το αποτέλεσμα όμως αυτό συνοδεύεται από την αίρεση ότι σε όλες τις εισαγωγές πρέπει να τηρούνται τα πρότυπα υγιεινής και ποιότητας (86% υπέρ ένατι 5% κατά).
http://ec.europa.eu/agriculture/survey/index_en.htm
http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb_special_en.htm


[1] Στη Δανία μεταξύ 25/11/07 και 16/01/08.


Side Bar