Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/08/425

V Bruslju, 11. marca 2008

EU prepovedala prodajo EU otrokom nevarnih in fantazijskih cigaretnih vžigalnikov

Danes začne veljati Odločba Komisije, ki prepoveduje prodajo otrokom nevarnih in fantazijskih vžigalnikov. Odločbo so 13. februarja 2007 sprejele države članice EU v okviru Odbora o Direktivi o splošni varnosti proizvodov (GPSD). Odločba s svojo zahtevo, da se od 11. marca otrokom nevarni cigaretni vžigalniki ne smejo več prodajati evropskim potrošnikom, povečuje njihovo varnost. Dajanje na trg in uvoz takšnih vžigalnikov sta bila prepovedana že od 11. marca 2007, s čimer se je industriji dala možnost, da v enem letu proda svoje zaloge. Poleg tega se z Odločbo od vlad zahteva, da zagotovijo varnost vseh cigaretnih vžigalnikov, danih na trg EU. S to odločbo je tudi prepovedano dajanje na trg vžigalnikov, podobnih predmetom, ki so za otroke še posebno privlačni (imenovanih tudi „fantazijski vžigalniki“).

„Pozdravljam uveljavitev teh pomembnih zahtev, ki bodo okrepile varnost potrošnikov in zlasti otrok v Evropi,“ je povedala Meglena Kuneva, evropska komisarka za varstvo potrošnikov. „Vsi vpleteni bodo odslej morali zagotavljati, da neustrezni vžigalniki ne bodo prišli v roke končnih uporabnikov. Pozivam nacionalne izvršne organe, da prevzamejo svojo odgovornost in odločno uveljavijo te zahteve.“

Zakaj ta odločba?

Veliko nesreč zaradi ognja se zgodi zaradi igranja otrok s cigaretnimi vžigalniki. V nesrečah zaradi ognja, ki jih povzročijo otroci pri igri z vžigalniki, se po ocenah na leto poškoduje od 1 500 do 1 900 otrok, umre pa jih 34 do 40. V ZDA, Kanadi, Avstraliji in Novi Zelandiji je zato že 10 let obvezna uporaba varovalnih mehanizmov, ki otrokom preprečujejo vžig vžigalnikov. Z uporabo teh mehanizmov se je v ZDA število takih nesreč zmanjšalo za 60 %.

Cigaretni vžigalniki so potrošniški izdelki, ki so sami po sebi nevarni, saj vsebujejo vnetljivo tekočino, so vir plamena in vročine. V rokah otrok so lahko zelo nevarni. To še zlasti velja za vžigalnike za enkratno uporabo, ki se prodajajo v ogromnih količinah, pogosto po več skupaj, veljajo za nizkocenovne izdelke in se po uporabi odvržejo. Otroci se z njimi lahko igrajo in nenamerno povzročajo požare, resno škodo in smrt.

Obseg kritja

Zahteva, da morajo biti vžigalniki varni za otroke, zajema okoli 98 % vseh vžigalnikov, ki se vsako leto prodajo v EU, tudi plastične in nizkocenovne kovinske vžigalnike in vse vžigalnike za enkratno uporabo. Nekatere vžigalnike zahteva po varnosti za otroke ne zajema, ker jim niso lahko dostopni.

Kljub temu pa morajo biti skladni s številnimi zahtevami o splošni varnosti izdelkov, kakor so določene v posebnem standardu za varnost vžigalnikov; EN ISO 9994. Vžigalniki so izključeni iz zahteve po varnosti za otroke, samo če izpolnjujejo številna tehnična merila iz Odločbe. Odločba poleg tega prepoveduje prodajo vžigalnikov, podobnih predmetom, ki so za otroke še posebno privlačni (npr. mobilnim telefonom, živilom, avtomobilom itd.) in je zato še večja nevarnost, da pridejo v otroške roke (tako imenovani „fantazijski vžigalniki“).

Kaj je „otroku varen vžigalnik“?

Specifikacije glede varnosti vžigalnikov za otroke določa evropski standard (EN 13896:2002). Vžigalniki, ki izpolnjujejo ustrezne specifikacije tega evropskega standarda, štejejo za skladne z Odločbo. Za skladne z Odločbo štejejo tudi vžigalniki, ki izpolnjujejo zahteve držav zunaj EU po varnosti vžigalnikov za otroke, če so te zahteve enakovredne tistim iz Odločbe (denimo v ZDA).

Kako deluje Odločba?

Proizvajalci in uvozniki morajo na zahtevo pristojnih organov držav članic predložiti vse ustrezne dokumente, tudi poročila o preizkusu varnosti za otroke. Poročila o preizkusu morajo izdati organi, ki jih imenujejo ali priznavajo pristojni organi držav članic. Poročila o preizkusu lahko izdajo tudi organi, ki jih priznavajo države z enakovrednimi zahtevami glede varnosti vžigalnikov za otroke, kot so tiste iz Odločbe (denimo v ZDA). Distributerji morajo sodelovati s pristojnimi organi in jim na zahtevo predložiti potrebne dokumente glede porekla vžigalnikov, ki jih dajejo na trg. Za izvajanje zahtev Odločbe so odgovorni pristojni organi držav članic in morajo preverjati, če so fantazijski in otrokom nevarni vžigalniki ostali na prodajnih policah.

Za nadaljnje informacije obiščite spletno stran:

http://ec.europa.eu/consumers/safety/prod_legis/prod_legislation_lighters_en.htm


Side Bar