Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/08/425

Bruxelles, 11 martie 2008

UE interzice vânzarea brichetelor care nu prezintă caracteristici de siguranță pentru copii și a brichetelor fantezie

La 11 martie intră în vigoare decizia Comisiei prin care se interzice vânzarea către consumatori a brichetelor care nu prezintă caracteristici de siguranță pentru copii și a brichetelor fantezie. Această decizie, adoptată la 13 februarie 2007 de către statele membre UE reprezentate în cadrul comitetului pentru directiva privind siguranța generală a produselor (DSGP), contribuie la sporirea siguranței consumatorilor prin introducerea dispoziției potrivit căreia, începând de la 11 martie, brichetele care pot reprezenta un pericol pentru copii nu vor mai putea fi vândute consumatorilor europeni. Introducerea pe piață și importarea acestor brichete au fost deja interzise începând de la 11 martie 2007, întreprinderilor fiindu-le acordat un an pentru a-și epuiza stocurile. De asemenea, decizia solicită guvernelor să se asigure că brichetele obișnuite introduse pe piața comunitară prezintă caracteristici de siguranță pentru copii și interzice introducerea pe piață a brichetelor care se aseamănă cu obiecte care sunt extrem de atractive pentru copii (numite și „brichete fantezie”).

„Salut intrarea în vigoare a acestor dispoziții importante care vor contribui la siguranța consumatorilor europeni și în special a copiilor” a declarat Meglena Kuneva, Comisarul european pentru protecția consumatorilor. „Toate părțile implicate vor trebui să se asigure de acum înainte de faptul că brichetele neconforme nu vor mai putea ajunge în posesia utilizatorilor finali. Solicit autorităților naționale de aplicare a legii să-și asume responsabilitatea și să aplice cu fermitate aceste dispoziții”.

De ce a fost adoptată această decizie?

Utilizarea improprie a brichetelor ca jucării de către copiii cu vârste fragede cauzează numeroase accidente grave provocate de foc. Se estimează că, anual, în Uniunea Europeană, între 1 500 și 1 900 de cazuri de rănire și între 34 și 40 de cazuri de deces se datorează unor accidente provocate de copii care se joacă cu brichete. Există dispozitive de siguranță care permit prevenirea unor astfel de accidente, iar utilizarea acestora este obligatorie de 10 ani în SUA, Canada, Australia și Noua Zeelandă. În SUA, introducerea unor dispoziții privind dispozitivele de siguranță pentru copii a permis reducerea cu 60% a numărului de accidente de acest tip.

Brichetele sunt produse de consum care prezintă un risc intrinsec, deoarece pot produce flacără sau căldură și conțin combustibil. Acestea prezintă un grad înalt de risc atunci când sunt utilizate în mod impropriu de către copii; acest risc este prezent îndeosebi în cazul brichetelor de unică folosință, care sunt comercializate în număr mare, adesea în pachete care conțin mai multe brichete, și sunt utilizate ca produse cu valoare scăzută, care se aruncă după folosire. Copiii se pot juca cu aceste brichete și pot provoca, involuntar, incendii, răniri grave și decese.

Care este domeniul de aplicare a acestei decizii?

Dispoziția deciziei referitoare la caracteristicile de siguranță pentru copii se aplică în cazul a aproximativ 98% din numărul total de brichete vândute anual în UE, inclusiv în cazul brichetelor de unică folosință, al celor din plastic și al celor din metal, cu cost scăzut. Anumite brichete nu sunt reglementate de dispoziția referitoare la siguranța pentru copii deoarece acest tip de brichete sunt mai greu accesibile copiilor.

Cu toate acestea, brichetele respective trebuie să se conformeze unor dispoziții generale privind siguranța, stabilite de standardul EN ISO 9994 privind siguranța brichetelor. Pentru ca brichetele să fie scutite de aplicarea dispozițiilor privind caracteristicile de siguranță pentru copii, acestea trebuie să îndeplinească anumite criterii tehnice stabilite în decizie. De asemenea, decizia interzice introducerea pe piață a brichetelor care se aseamănă cu obiecte care sunt extrem de atractive pentru copii (de exemplu: jucării, telefoane mobile, alimente, mașini etc.) și care, din acest motiv, prezintă un risc ridicat de utilizare improprie (așa-numitele „brichete fantezie”).

Ce este o „brichetă care prezintă caracteristici de siguranță pentru copii”?

Un standard european (EN 13869:2002) stabilește exigențele privind caracteristicile de siguranță pentru copii aplicabile brichetelor. Se presupune că brichetele care se conformează exigențelor specifice stabilite de acest standard european sunt conforme dispozițiilor deciziei. Conformitatea este presupusă, de asemenea, în cazul brichetelor care sunt conforme cu dispozițiile referitoare la siguranța pentru copii aplicabile în țări terțe, în cazul în care aceste dispoziții sunt echivalente cu cele stabilite prin această decizie (cum ar fi, de exemplu, dispozițiile existente în SUA).

Cum se aplică această decizie?

La cererea autorităților competente din statele membre, producătorii și importatorii trebuie să prezinte toate documentele relevante, inclusiv rapoartele de testare privind siguranța pentru copii. Rapoartele de testare trebuie să fie emise de organisme care sunt acreditate în acest sens sau care sunt recunoscute de către autoritățile competente ale statelor membre. Rapoartele de testare pot fi emise, de asemenea, de un organism ale cărui rapoarte sunt acceptate de țări în care sunt în vigoare dispoziții referitoare la siguranța pentru copii care sunt echivalente cu cele ale deciziei (precum dispozițiile din SUA). Se solicită distribuitorilor să coopereze cu autoritățile competente și să le furnizeze acestora, la cerere, documentația necesară pentru determinarea provenienței brichetelor pe care le introduc pe piață. Autoritățile competente din statele membre sunt responsabile de punerea în aplicare a dispozițiilor deciziei și, în prezent, ar trebui să verifice dacă pe rafturile magazinelor se mai găsesc încă brichete fantezie sau brichete care nu prezintă caracteristici de siguranță pentru copii.

Pentru informații suplimentare, vă rugăm să consultați:

http://ec.europa.eu/consumers/safety/prod_legis/prod_legislation_lighters_en.htm


Side Bar