Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/08/425

Briselē, 2008. gada 11. martā

Aizliegums Eiropas Savienībā pārdot bērniem nedrošas un oriģinālas cigarešu šķiltavas

11. martā stājas spēkā Komisijas Lēmums, ar kuru tiek aizliegta bērniem nedrošu un oriģinālu šķiltavu pārdošana patērētājiem. Šo lēmumu 2007. gada 13. februārī pieņēma Vispārējā preču drošuma direktīvas komitejā pārstāvētās ES dalībvalstis. Lēmums palielinās patērētāju drošību, jo saskaņā ar to Eiropas tirgū no 11. marta būs aizliegts pārdot cigarešu šķiltavas, kuras ir bīstamas bērniem. Šādu šķiltavu laišana tirgū un importēšana ir aizliegta kopš 2007. gada 11. marta, tādējādi nozarei bija viens gads laika, lai izpārdotu savus krājumus. Turklāt saskaņā ar minēto lēmumu ES dalībvalstu valdībām ir jānodrošina, lai parastās ES tirgū laistās cigarešu šķiltavas būtu drošas bērniem. Saskaņā ar šo lēmumu ir aizliegta arī tādu šķiltavu laišana tirgū, kuras atgādina priekšmetus, kas īpaši piesaista bērnu uzmanību (tā dēvētās „oriģinālās šķiltavas”).

„Es patiesi priecājos, ka stājas spēkā šīs svarīgās prasības, kuras veicinās patērētāju un jo īpaši bērnu drošību Eiropā,” teica Eiropas patērētāju tiesību aizsardzības komisāre Meglena Kuņeva. „Ikvienai attiecīgajai personai tagad būs jānodrošina, lai šķiltavas, kuras neatbilst izvirzītajām prasībām, vairs netiktu pārdotas tiešajiem patērētājiem. Aicinu arī dalībvalstu attiecīgās iestādes uzņemties atbildību un nelokāmi ievērot šīs prasības."

Šāda lēmuma nepieciešamība

Cigarešu šķiltavu nepareiza izmantošana, bērniem spēlējoties ar tām, rada daudz smagu ugunsnelaimju. Tiek lēsts, ka uguns izraisītos nelaimes gadījumos, bērniem spēlējoties ar šķiltavām, ik gadu Eiropas Savienībā aptuveni 1500-1900 cilvēki ir guvuši traumas un 34-40 cilvēki ir gājuši bojā. Ir izgudroti bērniem droši mehānismi, lai novērstu šādus negadījumus, un to izmantošana jau aptuveni 10 gadus ir obligāta ASV, Kanādā, Austrālijā un Jaunzēlandē. Bērnu drošības prasību ieviešana ASV par 60% samazināja šādu ugunsnelaimju skaitu.

Cigarešu šķiltavas ir patērētājiem bīstama prece, jo rada liesmu vai karstumu un satur uzliesmojošu gāzi, un rada nopietnu risku, bērniem nepareizi izmantojot tās. Jo īpaši tas attiecas uz vienreizlietojamām šķiltavām, kas tiek pārdotas lielā apjomā, bieži vien veselos iepakojumos, un pret kurām izturas kā pret mazvērtīgām, ātri izlietojamām un atkritumos izmetamām precēm. Bērni, spēlējoties ar tām, var nejauši izraisīt ugunsnelaimi vai gūt nopietnus un dzīvībai bīstamus ievainojumus.

Lēmuma piemērošanas joma

Lēmumā noteiktā bērnu drošības prasība attiecas uz 98% no visām ik gadu ES pārdotajām šķiltavām, tostarp visām vienreizlietojamām, plastmasas un mazvērtīgām, ātri izlietojamām šķiltavām. Taču tā neattiecas uz dažām šķiltavām, kuras nav tik viegli pieejamas bērniem.

Tomēr arī tām jāatbilst vairākām vispārējā drošuma prasībām, kā noteikts šķiltavu drošuma standartā EN ISO 9994. Lai uz šķiltavām neattiektos bērnu drošības prasība, tām jāatbilst vairākiem lēmumā noteiktajiem tehniskajiem kritērijiem. Turklāt lēmums aizliedz laist tirgū šķiltavas, kuras atgādina bērniem īpaši pievilcīgus priekšmetus (piemēram, rotaļlietas, mobilos tālruņus, pārtiku, automašīnas utt.), tādējādi radot lielu risku tās izmantot nepareizi (tā dēvētās „oriģinālās šķiltavas”).

Ko nozīmē „bērniem drošas šķiltavas”?

Eiropas standarts EN 13869:200) nosaka šķiltavām paredzētās bērnu drošības specifikācijas. Pieņem, ka šķiltavas, kuras atbilst attiecīgajām šā Eiropas standarta specifikācijām, atbilst lēmumā noteiktajām prasībām. Pieņem, ka tām atbilst arī tās šķiltavas, kas ražotas, ievērojot ārpuskopienas valstu izvirzītās bērnu drošības prasības, ja tās ir līdzvērtīgas lēmumā noteiktajām prasībām (piemēram, ASV noteiktās prasības).

Kā lēmums darbojas?

Pēc dalībvalstu kompetento iestāžu pieprasījuma ražotājiem un importētājiem jāiesniedz visi attiecīgie dokumenti, tostarp pārbaudes ziņojumi par šādu šķiltavu nekaitīgumu bērniem. Tos sagatavo dalībvalstu kompetento iestāžu akreditētās vai atzītās pārbaudes iestādes. Tos var sagatavot arī tāda pārbaudes iestāde, kuras ziņojumus pieņem valstis, kurās bērnu drošības prasības ir līdzvērtīgas lēmumā noteiktajām prasībām (piemēram, ASV). Šķiltavu izplatītājiem jāsadarbojas ar kompetentajām iestādēm un pēc pieprasījuma jāiesniedz vajadzīgā dokumentācija, lai noteiktu tirgū laižamo šķiltavu izcelsmi. Savukārt dalībvalstu kompetentās iestādes ir atbildīgas par lēmuma prasību izpildi, un tām jāpārbauda, vai veikalu plauktos nav palikušas oriģinālās šķiltavas un bērniem nedrošās šķiltavas.

Papildu informāciju meklējiet

http://ec.europa.eu/consumers/safety/prod_legis/prod_legislation_lighters_en.htm


Side Bar