Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/08/425

Briuselis, 2008 m. kovo 11 d.

ES draudžia prekiauti vaiko įžiebiamais ir patraukliaisiais cigarečių žiebtuvėliais

Kovo 11 d. įsigalioja Komisijos sprendimas, kuriuo uždraudžiama prekiauti vaiko įžiebiamais ir patraukliaisiais žiebtuvėliais. Šį sprendimą 2007 m. vasario 13 d. Bendros gaminių saugos direktyvos komitete priėmė ES valstybių narių atstovai. Sprendimu siekiama stiprinti vartotojų apsaugą, todėl nuo kovo 11 d. draudžiama Europos vartotojams parduoti vaikams pavojingus cigarečių žiebtuvėlius. Tokių žiebtuvėlių tiekimas rinkai ir importas draudžiamas jau nuo 2007 m. kovo 11 d., tačiau pramonės įmonėms buvo skirti vieneri metai atsargoms išparduoti. Be to, Sprendimu Vyriausybės įpareigojamos užtikrinti, kad ES rinkai tiekiami įprasti žiebtuvėliai taip pat būtų vaiko neįžiebiami. Sprendimu taip pat uždraudžiama tiekti rinkai žiebtuvėlius, panašius į vaikams labai patrauklius daiktus, – vadinamuosius patraukliuosius žiebtuvėlius.

„Džiaugiuosi, kad įsigalioja šie svarbūs reikalavimai, nes tai pagerins vartotojų, ypač vaikų, saugą Europoje, - sakė už vartotojų apsaugą atsakinga Komisijos narė Meglena Kuneva. - Nuo šiol visos susijusios šalys privalės užtikrinti, kad reikalavimų neatitinkantys žiebtuvėliai nepasiektų vartotojų. Todėl raginu įgyvendinimą užtikrinančias nacionalines valdžios institucijas imtis atsakomybės ir griežtai vykdyti šiuos reikalavimus.“

Kam reikalingas šis sprendimas?

Dėl mažylių netinkamų žaidimų su cigarečių žiebtuvėliais nutinka nemažai skaudžių nelaimių. Nustatyta, kad ES per metus su žiebtuvėliais žaidžiančių vaikų sukeltuose gaisruose nukenčia 1500–1900 žmonių, o 34–40 žūva. Apsaugos nuo vaikų įtaisai turi apsaugoti nuo tokių nelaimių. JAV, Kanadoje ir Naujojoje Zelandijoje naudoti tokius įtaisus privaloma jau maždaug dešimtmetį. JAV įvedus reikalavimus naudoti vaiko neįžiebiamus žiebtuvėlius, tokių nelaimių sumažėjo apie 60 %.

Žiebtuvėliai yra pavojingos vartojimo prekės, nes skleidžia šilumą arba jais įžiebiama liepsna ir juose yra degaus kuro. Vaikams netinkamai su jais elgiantis, kyla didelis pavojus. Visų pirma čia turimi galvoje nepildomieji žiebtuvėliai, kurių parduodama labai daug, neretai – pakuotėmis po kelis ar daugiau vienetų, ir kurie naudojami kaip pigios, trumpalaikės prekės. Vaikai gali jais žaisti ir sukelti rimtų gaisrų, sužalojimų ar netgi mirčių.

Kam taikomas šis sprendimas?

Sprendime numatytas reikalavimas, kad vaikas neįžiebtų, taikomas apytiksliai 98 % visų kasmet ES parduodamų žiebtuvėlių, įskaitant visus nepildomuosius, plastikinius ir pigius metalinius žiebtuvėlius. Tam tikriems žiebtuvėliams reikalavimas, kad vaikas neįžiebtų, netaikomas, nes jie nėra taip lengvai prieinami vaikams.

Vis dėlto jie turi atitikti specialiame žiebtuvėlių saugos standarte (EN ISO 9994) nustatytus bendrosios produktų saugos reikalavimus. Kad žiebtuvėliams nebūtų taikomas reikalavimas, kad vaikas neįžiebtų, jie turi atitikti tam tikrus sprendime nustatytus techninius kriterijus. Be to, sprendimu uždraudžiama tiekti rinkai žiebtuvėlius, kurie yra panašūs į vaikams ypač patrauklius daiktus (pvz., žaislus, mobiliuosius telefonus, maisto produktus, automobilius ir pan.) ir todėl kelia didelį netinkamo panaudojimo pavojų (vadinamieji patrauklieji žiebtuvėliai).

Kas vadinama vaiko neįžiebiamais žiebtuvėliais?

Europos standartu (EN 13869:2002) nustatytos žiebtuvėlių apsaugos nuo vaikų specifikacijos. Reikiamas šio Europos standarto specifikacijas atitinkantys žiebtuvėliai laikomi atitinkantys minėtą sprendimą. Sprendimą atitinkančiais žiebtuvėliais laikomi ir tokie žiebtuvėliai, kurie atitinka ne ES valstybių apsaugos nuo vaikų reikalavimus, jeigu tokie reikalavimai yra lygiaverčiai sprendimu nustatytiesiems (pvz., JAV galiojantys reikalavimai).

Kaip šis sprendimas taikomas?
Valstybių narių kompetentingų institucijų prašymu, gamintojai ir importuotojai turės pateikti visus reikiamus dokumentus, įskaitant apsaugos nuo vaikų bandymų ataskaitas. Bandymų ataskaitas turės išduoti valstybių narių kompetentingų institucijų akredituotos ar pripažintos bandymų įstaigos. Bandymų ataskaitas taip pat galės išduoti bandymų įstaiga, kurios ataskaitas pripažįsta šalys, kuriose galioja sprendime nustatytiems reikalavimams, kad vaikas neįžiebtų, lygiaverčiai reikalavimai (pvz., JAV galiojantys reikalavimai). Platintojai turės bendradarbiauti su kompetentingomis institucijomis ir pastarųjų prašymu pateikti visus būtinus dokumentus, pagal kuriuos galima būtų nustatyti rinkai tiekiamų žiebtuvėlių kilmę. Valstybių narių kompetentingos institucijos atsako už sprendimo reikalavimų įgyvendinimą ir turėtų užtikrinti, kad parduotuvių lentynų nepasiektų patrauklieji ir vaiko įžiebiami žiebtuvėliai.

Daugiau informacijos rasite interneto svetainėje

http://ec.europa.eu/consumers/safety/prod_legis/prod_legislation_lighters_en.htm


Side Bar