Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE

IP/08/415

Brussel, 11 maart 2008

Antitrust: Commissie legt in complex kartel van internationale verhuizers in België meer dan 32.7 miljoen EUR geldboeten op

De Europese Commissie heeft voor in totaal 32 755 500 EUR geldboeten opgelegd aan Allied Arthur Pierre, Compas, Coppens, Gosselin, Interdean, Mozer, Putters, Team Relocations, Transworld en Ziegler. Deze ondernemingen hadden namelijk prijsafspraken gemaakt, de markt onder elkaar verdeeld en aanbestedingen voor internationale verhuizingen gemanipuleerd - en maakten zo inbreuk op het kartelverbod uit het EG-Verdrag (artikel 81). Het kartel was bijna 19 jaar actief (van oktober 1984 tot september 2003). De kartelleden spraken prijzen af, dienden fictieve offertes in bij klanten en compenseerden elkaar voor de niet binnengehaalde opdrachten. Allied Arthur Pierre zag haar geldboete met 50% verminderd, omdat de onderneming in het kader van de clementieregeling van 2002 aan het onderzoek van de Commissie heeft meegewerkt. De Commissie heeft deze zaak op eigen initiatief onderzocht.

In een reactie verklaarde Neelie Kroes, Commissaris voor concurrentiebeleid: "Klanten van internationale verhuizers zijn bijna twintig jaar om de tuin geleid. Gelukkig is de Commissie zelf dit kartel op het spoor gekomen, wat bewijst dat de Commissie zelf over de nodige middelen beschikt om kartels op te sporen en deze ook met succes inzet."

Het ambtshalve onderzoek van de Commissie begon in september 2003 met onaangekondigde inspecties in België in de gebouwen van Allied Arthur Pierre, Interdean, Transworld en Ziegler. De inspecties bleken een bijzonder succes en leverden overvloedig bewijsmateriaal op voor de activiteiten van het kartel.

Na de inspecties diende Allied Arthur Pierre een clementieverzoek in op grond van de clementieregeling van 2002 (zie IP/02/247 en MEMO/02/23). De onderneming bezorgde de Commissie ook bewijsmateriaal met significant toegevoegde waarde.

Het kartel

Het kartel betrof internationale "deur-tot-deur"-verhuizingen van en naar België. De ondernemingen maakten prijsafspraken, verdeelden verhuizingscontracten onder elkaar door aanbestedingen via fictieve bestekken ("schaduwbestekken") te manipuleren en ontvingen, via een financieel compensatiesysteem voor misgelopen opdrachten, "commissies". Deze commissies waren een verborgen element in de eindprijs die de consument moest betalen.

Vanaf midden de jaren tachtig tot begin de jaren negentig opereerde het kartel op basis van schriftelijke prijsafspraken. Parallel daarmee liepen regelingen met "commissies" en "schaduwbestekken". Kartelleden factureerden elkaar de commissies voor misgelopen opdrachten. Zij werkten ook samen om schaduwbestekken in te dienen, zodat klanten in de waan verkeerden dat zij op basis van concurrentie konden kiezen.

Geldboeten

Dit soort praktijken zijn zeer zware inbreuken op de antitrustregels van het EG-Verdrag. Bij het bepalen van de bedragen van de geldboeten houdt de Commissie rekening met de duur en de ernst van de inbreuk.

Exel Investments Ltd, een vroegere moedermaatschappij van Allied Arthur Pierre, kan niet profiteren van de clemente behandeling voor Allied Arthur Pierre omdat Exel Investments Ltd een clementieverzoek kón indienen, maar daarvan heeft afgezien.

De Commissie ziet geen redenen om de boetebedragen te verlagen voor vier ondernemingen die beweerden dat zij de geldboeten niet kunnen betalen. Wel heeft de Commissie, bij wijze van uitzondering, rekening gehouden met het onvermogen om te betalen en bijzondere omstandigheden van de individuele situatie van een vijfde onderneming, Interdean. Deze onderneming zag haar geldboete met 70% verlaagd.

De bedragen van de geldboeten per onderneming zijn als volgt:

Naam en locatie onderneming
Clementiekorting (in %)
Overige korting (in %)
Geldboete*
(in EUR)
Allied Arthur Pierre (België)
50

2 600 000
Compas (België)


134 000
Coppens (België)


104 000
Exel Investments Ltd (Verenigd Koninkrijk)


8 900 000
Gosselin (België)


4 500 000
Interdean (België)

70
3 185 000
Mozer (België)


1 500
Putters (België)


395 000
Team Relocations (België)


3 490 000
Transworld (België)


246 000
Ziegler (België)


9 200 000
TOTAAL


32 755 500

(*) Rechtspersonen binnen de onderneming kunnen hoofdelijk aansprakelijk worden gehouden voor het geheel of een deel van de opgelegde geldboete

Schadeclaims

Iedereen (particulieren of ondernemingen) die van concurrentiebeperkende praktijken zoals in deze zaak te lijden heeft, kan voor de nationale rechter schadevergoeding eisen en daarbij de gegevens van de bekendgemaakte beschikking als bewijs aanvoeren dat de betrokken praktijken hebben plaatsgevonden en dat zij onwettig waren. Zelfs indien de Commissie de betrokken ondernemingen geldboeten heeft opgelegd, kunnen toch schadevergoedingen worden toegekend zonder dat deze hoeven te worden verlaagd omdat de Commissie al een geldboete heeft opgelegd. Over private handhaving is een groenboek gepubliceerd (zie IP/05/1634 and MEMO/05/489).

Voor meer informatie over de strijd van de Commissie tegen kartels, zie MEMO/08/154.


Side Bar