Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/08/406

Bryssel den 10 mars 2008

Europamästare i konsumentkampanjer: Kommissionär Meglena Kuneva markerar Europeiska konsumentdagen med ett EU-pris

I dag delade kommissionär Meglena Kuneva för första gången ut ett EU-pris för konsumentkampanjer. Det skedde inför Europeiska konsumentdagen den 15 mars. Förstapriset gick till Finland för ett dynamiskt webbspel som ska lära unga konsumenter om deras rättigheter och ansvar som konsumenter på nätet. Dessutom fick Irland, Storbritannien, Ungern, Estland och Norge särskilda priser för kampanjer som främjar konsumenträttigheter på ett både innovativt och effektivt sätt. Europamästaren valdes ut bland upphovsmännen till de bästa nationella kampanjerna, som handlar om allt från finansiella tjänster till flygpassagerares rättigheter, sms-lån, handel på nätet, livsmedelsinformation och barn som konsumenter. Kommissionär Meglena Kuneva bjuder in alla nationella vinnare till den officiella prisutdelningen, som äger rum i eftermiddag i Galeries de la Reine i Bryssel. Ett pressmöte hålls kl. 14.00, där också kampanjmaterialet finns utställt.

– Så här inför Europeiska konsumentdagen har jag ett budskap till EU:s 490 miljoner konsumenter: Ni har klara och tydliga rättigheter och ni ska inte tveka att utnyttja dem. Det är konsumenterna som är drivkraften på marknaden. Det är konsumenterna som främjar konkurrensen. Så var inte rädda att välja, byta till andra leverantörer, vara kritiska och söka ersättning. Det gläder mig att medlemsstaterna genom dessa imponerande kampanjer satsar på att föra ut det här budskapet, säger kommissionär Meglena Kuneva.

Valet av utmärkta nationella kampanjer

Som förberedelse inför konsumentdagen uppmanades medlemsstaterna (och Norge och Island) att anordna nationella tävlingar om årets bästa konsumentkampanj och låta vinnarna gå vidare till den europeiska finalen. Tanken var att EU-tävlingen skulle leda till ett välförtjänt erkännande för det arbete som oberoende nationella organisationer utför för att främja konsumenternas rättigheter. Tävlingen har också gett medlemsstaterna möjlighet att lyfta fram de konsumentfrågor som är särskilt viktiga för medborgarna och utbyta idéer om hur man kan öka medvetenheten om konsumenträttigheter. Tävlingarna samordnades på nationell nivå av de europeiska kontoren för konsumentinformation. De vinnande kampanjerna är de som på bred front förmedlar budskapet om att konsumenterna bör ”känna till och utnyttja sina rättigheter” i sina dagliga transaktioner. Samtidigt användes ett imponerande urval av ämnen och metoder för att föra ut budskapet.

Europamästare i konsumentkampanjer

En oberoende jury valde ut de mest originella, relevanta och effektiva kampanjerna.

Förstapriset gick till Finland (Konsumentrådet i Finland) för ”Galactor - The Code-breakers”. Den finska kampanjen skulle upplysa unga vuxna om konsumenternas rättigheter och ansvar i samband med handel på nätet. Det sker med hjälp av ett modernt och stimulerande webbspel. Kampanjen blev en så stor framgång att den också genomförts i en rad andra medlemsstater.

Brittiska ”Consumer Challenge Quiz” utsågs till den mest originella kampanjen – en frågesporttävling för att hjälpa ungdomar med inlärningssvårigheter att bli bättre informerade och tryggare konsumenter. Priset för bästa finansiella kampanj gick till Irland för en högprofilsatsning på en webbplats som ska hjälpa konsumenterna att fatta bättre underbyggda beslut i frågor som rör deras privatekonomi. Ungern fick pris för den bästa barnkampanjen, som bestod av en tävling för grundskoleelever i hela landet med tre konsumentfrågor som tema. Juryn delade också ut ett särskilt pris till Norge för ”iTunes”-kampanjen och till Estland för en kampanj om ansvarsfulla kreditbeslut som genomfördes av en oberoende bank.

Europeiska konsumentdagen firas med konsumenterna

I dag öppnar kommissionär Meglena Kuneva en offentlig utställning med alla nationella kampanjer i Galeries de la Reine i Bryssel. Ett kort pressmöte hålls kl. 14.00. Utställningen, som pågår den 10–11 mars, ger ”riktiga” konsumenter möjlighet att lära av de budskap som kampanjerna förmedlar. Kommissionären delar ut priserna till de europeiska vinnarna vid en officiell prisutdelning i Galeries de la Reine i eftermiddag, där även olika berörda aktörer kommer att närvara.
Information om EU-vinnarna och vinnarna av de nationella kampanjerna finns på:

http://ec.europa.eu/consumers/ecd/index_en.htm
Mer information finns på:

http://ec.europa.eu/consumers/index_en.htm


Side Bar