Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/08/406

V Bruseli 10. marca 2008

Najlepšia európska kampaň na ochranu spotrebiteľa: Komisárka Kuneva oslavuje Deň spotrebiteľov so slávnostným udeľovaním cien EÚ

Komisárka Meglena Kuneva dnes s blížiacim sa Európskym dňom spotrebiteľov, ktorý je 15. marca 2008, prezentovala vôbec prvú cenu EÚ pre najlepšiu európsku kampaň na ochranu spotrebiteľa. Prvá cena putovala do Fínska za dynamickú internetovú hru navrhnutú s cieľom oboznámiť mladých spotrebiteľov s ich právami a povinnosťami, ktoré majú ako zákazníci nakupujúci cez internet. Írsko, Spojené kráľovstvo, Maďarsko, Estónsko a Nórsko tiež získali ocenenia v osobitných kategóriách za kampane, ktoré inovatívnym a účinným spôsobom vynikli pri propagácii práv spotrebiteľov. Európsky víťaz bol vybraný z najlepších kampaní na ochranu spotrebiteľa v jednotlivých štátoch, pričom tieto kampane sa venovali tak rozdielnym oblastiam ako sú finančné služby, práva cestujúcich v leteckej doprave, pôžičky prostredníctvom SMS, nakupovanie cez internet, informácie o potravinách a deťom, ktoré sú tiež spotrebiteľmi. Komisárka Kuneva sa dnes popoludní spolu so všetkými víťazmi z jednotlivých štátov zúčastní na slávnostnom udeľovaní cien v Galeries de la Reine (v centre Bruselu), kde bude o 14.00 hod tlačová konferencia a verejne prístupná výstava všetkých kampaní.

Komisárka Kuneva povedala: „Ako sa blížime k Európskemu dňu spotrebiteľov, mám pre 490 miliónov spotrebiteľov v Európe odkaz: „Máte jasne vymedzené práva a nemali by ste váhať ich uplatniť. Hnacou silou trhu sú práve spotrebitelia. Konkurenciu podporujú práve spotrebitelia. Nebojte sa teda vyberať si, meniť, pýtať sa a domáhať sa svojich práv. Veľmi ma teší, že členské štáty vynakladajú toľko úsilia na podporu tejto myšlienky, čo je evidentné pri pohľade na tieto mimoriadne pôsobivé kampane.“

Hľadanie vynikajúcich kampaní v jednotlivých štátoch

V príprave na Deň spotrebiteľov boli členské štáty (spolu s Nórskom a Islandom) vyzvané, aby zorganizovali súťaže na vnútroštátnej úrovni s cieľom nájsť najlepšiu kampaň na ochranu spotrebiteľa, ktorá by sa potom dostala na „veľké európske finále“ pred Komisiu. Táto celoeurópska súťaž bola šancou, ako náležite oceniť prácu štátnych a nezávislých organizácií pri propagácii práv spotrebiteľov. Tiež poskytla členským štátom príležitosť presne identifikovať najzávažnejšie otázky, ktoré trápia ich občanov v oblasti práv spotrebiteľov a spoločne sa podeliť o nápady ako zvýšiť informovanosť o právach spotrebiteľov. Súťaže na úrovni jednotlivých štátov koordinovali Európske spotrebiteľské centrá (ECC). Zvíťazili kampane, ktoré vo veľkej miere odzrkadľovali myšlienku, že spotrebitelia by mali „poznať svoje práva a uplatňovať ich“ pri svojich každodenných nákupoch. Zároveň sa pri sprostredkovaní tejto myšlienky využilo obdivuhodné množstvo námetov a prístupov.

Najlepšie európske kampane na ochranu spotrebiteľa

Európskych víťazov vyberal nezávislý výbor na základe vysokej miery originality a účinnosti ich kampaní a tiež skutočnosti, do akej miery týkali danej témy.

Prvá cena putovala do Fínska (fínskej spotrebiteľskej agentúre) za kampaň „Galactor and the Code-breakers“. Táto kampaň sa prostredníctvom modernej a stimulujúcej internetovej hry zamerala na vzdelávanie mládeže o právach a povinnostiach spotrebiteľa najmä v oblasti nakupovania cez internet a cez mobily. Úspech tejto kampane mal za následok jej rozšírenie do niekoľkých ďalších členských štátov.

Kampaň Spojeného kráľovstva získala cenu za „najoriginálnejší nápad“ so svojím „Consumer Challenge Quiz“, vytvoreným s cieľom pomôcť mladým ľudom s poruchami učenia, aby sa stali sa lepšie informovanými a sebavedomejšími spotrebiteľmi. Írsko dostalo cenu za „najlepšiu kampaň v oblasti financií“ za kvalitnú propagáciu osobnej internetovej stránky, navrhnutej s cieľom pomôcť spotrebiteľom k informovanejším rozhodnutiam v oblasti financií. „Najlepšie detská cena“ putovala do Maďarska za celonárodnú súťaž v kreslení pre základné školy, v ktorej ako témy slúžili 3 spotrebiteľské otázky. Výbor tiež udelil osobitné ceny Nórsku za jeho „iTunes“ kampaň a Estónsku za jeho kampaň „Make Responsible Credit Decisions“, ktorú zorganizovala nezávislá banka.

Oslava Dňa spotrebiteľov so spotrebiteľmi

Komisárka Kuneva otvorí dnes v Galeries de la Reine (v centre Bruselu) verejnosti prístupnú výstavu všetkých kampaní jednotlivých štátov spolu s krátkou tlačovou konferenciou, ktorá sa začne o 14.00 hod. Výstava tam bude prístupná od 10.3 do 11.3., takže „skutoční“ kupujúci si ju môžu pozrieť a oboznámiť s myšlienkami, ktoré kampane sprostredkovávajú. Komisárka predstaví európskych víťazov tejto súťaže dnes poobede na slávnostnom udeľovaní cien v Galeries za účasti mnohých zainteresovaných osobností.
Informácie o víťazných kampaniach EÚ i o vnútroštátnych kampaniach nájdete na:

http://ec.europa.eu/consumers/ecd/index_en.htm
Viac informácií nájdete na:

http://ec.europa.eu/consumers/index_en.htm


Side Bar