Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/08/406

Bruksela, dnia 10 marca 2008 r.

Laureaci kampanii dotyczącej praw konsumentów w UE: Komisarz Kunewa uświetnia Dzień Konsumenta uroczystością wręczenia nagród

W perspektywie Europejskiego Dnia Konsumenta obchodzonego 15 marca br. komisarz Marlena Kunewa poprowadziła dzisiaj pierwszą edycję rozdania nagród za najlepszą kampanię dotyczącą praw konsumentów w UE. Zwycięzcą okazała się Finlandia, która opracowała projekt dynamicznej gry internetowej wpajającej młodym konsumentom ich prawa i obowiązki związane z zakupami internetowymi. Irlandia, Wielka Brytania, Węgry, Estonia i Norwegia również otrzymały nagrody za innowacyjne i skuteczne kampanie promujące prawa konsumentów. Europejscy laureaci zostali wybrani spośród najlepszych kampanii krajowych obejmujących zróżnicowane dziedziny - usługi finansowe, prawa pasażerów linii lotniczych, pożyczki SMS-em, zakupy internetowe, informacje na temat żywności oraz dzieci jako konsumenci. Popołudniu komisarz Kunewa wraz z laureatami konkursu będzie uczestniczyć w oficjalnej uroczystości wręczenia nagród w Galeries de la Reine (centrum Brukseli). Zostanie tam zorganizowana również konferencja prasowa (o 14:00) i prezentacja wszystkich kampanii.

Komisarz Kunewa powiedziała: „W związku ze zbliżającym się Europejskim Dniem Konsumenta chciałabym przekazać 490 milionom Europejczyków następujące przesłanie: Dysponujecie jasno sprecyzowanymi prawami i nie powinniście wahać się je wykorzystywać. To konsumenci kierują rynkiem. To konsumenci są motorem konkurencji. Zatem nie obawiajcie się wybierać, zmieniać, kwestionować i żądać odszkodowania. Cieszę się, że państwa członkowskie poświęcają tyle uwagi temu przesłaniu, o czym świadczą te nadzwyczaj interesujące kampanie”.

Wybór najlepszych kampanii krajowych

W ramach przygotowań do Dnia Konsumenta państwa członkowskie (oraz Norwegia i Islandia) zostały zaproszone do przeprowadzenia krajowych konkursów na najlepsze kampanie roku oraz do zgłoszenia Komisji zwycięzców, którzy wezmą udział w europejskim „wielkim finale”. Ogólnoeuropejski konkurs stanowił okazję, by wyrazić należyte uznanie dla pracy krajowych i niezależnych organizacji na rzecz promowania praw konsumentów. Pozwolił również państwom członkowskim skupić uwagę obywateli na najważniejszych kwestiach związanych z ochroną praw konsumentów oraz podzielić się pomysłami na poszerzanie wiedzy o tych prawach. Na poziomie krajowym konkurs był koordynowany przez Europejskie Centra Konsumenckie (ECK). Zwyciężyły te kampanie, które najlepiej odzwierciedliły przesłanie, zgodnie z którym konsumenci powinni „znać swoje prawa i z nich korzystać” w codziennych transakcjach. Aby przekazać tę ideę odwołano się do wielu dziedzin i koncepcji.

Laureaci kampanii dotyczącej praw konsumentów w UE

Europejscy zwycięzcy konkursu zostali wyłonieni przez niezależne jury, na podstawie kryteriów, takich jak oryginalność, adekwatność i skuteczność kampanii.

Pierwszą nagrodę zdobyła Finlandia (Fińska Agencja Konsumencka) za projekt „Galactor and the Code-breakers” („Galactor i krakerzy kodów"). Celem tej kampanii było poszerzenie wiedzy nastolatków na temat praw i odpowiedzialności konsumentów, zwłaszcza w dziedzinie zakupów przez Internet i telefon, poprzez nowoczesną i stymulującą grę internetową. Kampania ta została zrealizowana z takim powodzeniem, że przeprowadzono ją również w innych państwach członkowskich.

Kampania Wielkiej Brytanii zdobyła nagrodę za „najbardziej oryginalny” projekt - „Consumer Challenge Quiz” („Quiz dla konsumenta”), którego celem jest zapewnienie takiej pomocy młodym osobom mającym trudności z nauką, by stali się lepiej poinformowanymi i świadomymi konsumentami. Irlandia z kolei otrzymała nagrodę dla „najlepszej kampanii w dziedzinie finansów” za niezwykle skuteczną promocję strony internetowej przeznaczonej dla osób prywatnych i ułatwiającej im podejmowanie świadomych decyzji finansowych. Najlepszą kampanię skierowaną do dzieci zaprezentowały Węgry, gdzie szkoły podstawowe z całego kraju wzięły udział w konkursie, którego tematyka dotyczyła trzech zagadnień z dziedziny ochrony praw konsumentów. Jury przyznało również specjalne wyróżnienia Norwegii za kampanię „iTunes” oraz Estonii za kampanię „Make Responsible Credit Decisions” („Odpowiedzialne podejmowanie decyzji kredytowych”), która została przeprowadzona przez niezależny bank.

Obchody Dnia Konsumenta wraz z głównymi zainteresowanymi

W dniu dzisiejszym komisarz Kunewa otworzy dostępną dla publiczności wystawę wszystkich krajowych kampanii w Galeries de la Reine (centrum Brukseli), której towarzyszyć będzie konferencja prasowa o godz. 14:00. Wystawa będzie otwarta w dniach 10-11 marca, tak by „rzeczywiści konsumenci” mogli się z nią zapoznać i zastanowić się nad przesłaniem poszczególnych kampanii. Popołudniu w Galeries komisarz wręczy nagrody europejskim zwycięzcom na oficjalnej uroczystości, w której udział wezmą różne zainteresowane strony.
Więcej informacji na temat krajowych i europejskich laureatów kampanii można uzyskać na:
http://ec.europa.eu/consumers/ecd/index_en.htm
http://ec.europa.eu/consumers/index_en.htm


Side Bar