Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/08/406

Brüssel, 10. märts 2008

Parim Euroopa tarbijakaitsekampaania: Volinik Kuneva tähistab tarbijapäeva ELi auhinnatseremooniaga

15. märtsil tähistatakse Euroopa tarbija päeva. Selle eel esitles volinik Meglena Kuneva täna esmakordselt parimale ELi tarbijakaitsekampaaniale antavat auhinda. Peaauhinna sai Soome dünaamilise veebimängu eest, millega õpetatakse noortele tarbijatele nende õigusi ja kohustusi „online” oste sooritades. Iirimaa, Ühendkuningriik, Ungari, Eesti ja Norra said eriauhinnad kampaaniate eest, mis paistsid silma tarbijate õiguste edendamisega uuenduslikul ja tõhusal viisil. Euroopa auhinna võitja valiti parimate riiklike tarbijakampaaniate hulgast, mis hõlmasid nii mitmekesiseid teemasid nagu finantsteenused, lennureisija õiguseid, SMS-laenud, „online” ostude sooritamine, toiduteave ja lapsed tarbijatena. Kõik riiklikud võitjad ja volinik Kuneva osalevad ametlikul auhinnatseremoonial, mis toimub täna pärastlõunal Brüsselis (Galeries de la Reine). Kell 14.00 toimub seal pressikonverents ja on avatud näitus kõikide kampaaniate kohta.

Volinik Kuneva ütles: „Euroopa tarbija päeva lähenedes tahaksin edasi anda sõnumi Euroopa 490 miljonile tarbijale: Teil on kindlad õigused ja te peaksite neid kõhklemata kasutama. Tarbijad on need, kes turul toimuvat juhivad. Tarbijad on need, kes konkurentsi tugevdavad. Ärge kartke valida, pakkujat vahetada, küsimusi küsida ja kaebusi esitada. Mul on hea meel, et liikmesriikides tehakse nii palju jõupingutusi selle sõnumi levitamiseks, nagu on näha nende väga muljetavaldavate kampaaniate põhjal.”

Silmapaistvate riiklike kampaaniate leidmine

Tarbijapäeva ette valmistades paluti liikmesriikidel (ja Norral ning Islandil) korraldada riiklikke aasta parima tarbijakampaania võistlusi ja esitada võitjad komisjonile Euroopa lõppfinaalis osalemiseks. Kogu ELi hõlmav võistlus oli võimalus jagada väljateenitud tunnustust riiklikele ja sõltumatutele organisatsioonidele töö eest, mis nad on teinud tarbijate õiguste edendamiseks. Samuti andis see liikmesriikidele võimaluse välja selgitada, millised tarbijakaitseküsimused nende kodanikele kõige rohkem muret valmistavad ja jagada ideid selle kohta, kuidas suurendada tarbijate teadmisi oma õiguste kohta. Riiklikul tasandil koordineerisid võistlusi Euroopa tarbijakaitsekeskused. Võidukampaaniateks osutusid need, mis laiaulatuslikult kajastasid sõnumit, et tarbijad peaksid igapäevaelus „oma õigusi teadma ja neid kasutama”. Selle sõnumi edasiandmiseks kasutati väga palju erinevaid teemasid ja lähenemisviise.

Parimad Euroopa tarbijakaitsekampaaniad

Sõltumatu komisjon valis välja Euroopa auhinna võitjad, võttes aluseks kampaania omapärasuse, asjakohasuse ja tõhususe.

Peaauhinna sai Soome (Soome tarbijakaitseamet) kampaania „Galactor and the Code-breakers” eest. Kampaania eesmärgiks oli selgitada noortele täiskasvanutele kaasaegse ja ergutava veebimängu abil nende õigusi ja kohustusi tarbijana, eriti Interneti- ja mobiiltelefoniostude puhul. Kampaania oli nii edukas, et sama ideed hakati kasutama ka mitmetes teistes liikmesriikides.

Ühendkuningriigi kampaania „Consumer Challenge Quiz” võitis auhinna kõige omapärasema kampaania kategoorias. Kampaania eesmärk oli aidata õppimisraskustega noortel saada teadlikemaks ja enesekindlamateks tarbijateks. Iirimaa sai parima finantsalase kampaania auhinna veebisaidi eest, mille eesmärgiks oli aidata tarbijatel teha teadlikumaid otsuseid oma finantside kohta. Ungari sai parima lastele suunatud kampaania auhinna. Tegemist oli üleriigilise algklasside joonistusvõistlusega kolme tarbijatega seotud küsimuse kohta. Kampaaniaid hindav komisjon andis eriauhinna ka Norra kampaaniale „iTunes” ja Eesti kampaaniale, millega kutsuti üles mõistlikult laenama ning mida viis läbi sõltumatu pank.

Tarbijapäeva tähistamine koos tarbijatega

Volinik Kuneva avab täna kell 14.00 lühikese pressikonverentsiga Brüsselis (Galeries de la Reine) kõikide riiklike kampaaniate avaliku näituse. Näitus on avatud 10.–11. märtsini, et tegelikud tarbijad saaksid kampaaniatega tutvuda ja neist õppida. Volinik annab Euroopa võitjatele auhinnad üle ametlikul tseremoonial, mis toimub täna pärastlõunal Galeries’s ja millest võtavad osa erinevad sidusrühmad.
Teave riiklike ja Euroopa auhinna võitnud kampaaniate kohta on esitatud veebilehel:

http://ec.europa.eu/consumers/ecd/index_en.htm
Lisateave:

http://ec.europa.eu/consumers/index_en.htm


Side Bar