Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/08/406

Bruxelles, den 10. marts 2008

Europamester i forbrugerkampagner: Kommissær Maglena Kuneva markerer den europæiske forbrugerdag med en EU-pris

I dag uddelte kommissær Meglena Kuneva for første gang nogensinde en EU-pris i forbrugerkampagner. Det skete under optakten til den europæiske forbrugerdag den 15. marts. Førsteprisen gik til Finland for et dynamisk internetspil, som skal lære unge forbrugere om deres rettigheder og ansvar som handlende på nettet. Derudover modtog Irland, Det Forenede Kongerige, Ungarn, Estland og Norge særlige priser for kampagner, som udmærker sig ved at fremme forbrugerrettigheder på en både innovativ og effektiv måde. Europamesteren i forbrugerkampagner blev udvalgt blandt ophavsmændene til de bedste nationale kampagner, som fokuserer på alt fra finansielle tjenesteydelser over flypassagerers rettigheder, sms-lån, handel på nettet, fødevareinformationer til børn som forbrugere. Kommissær Maglena Kuneva vil få selskab af alle de nationale vindere ved den officielle prisuddeling, som finder sted i eftermiddag i "Galeries de la Reine" midt i Bruxelles. Der afholdes pressemøde kl. 14.00, og kampagnematerialet kan ses på en offentlig udstilling sammesteds.

Kommissær Meglena Kuneva sagde: "Nu, hvor vi nærmer os den europæiske forbrugerdag, har jeg en besked til Europas 490 millioner forbrugere: I har helt klare rettigheder, og I bør ikke holde jer tilbage for at bruge dem. Det er forbrugerne, der er drivkraften bag markedet. Det er forbrugerne, der fremmer konkurrencen. Så vig ikke tilbage for at vælge, skifte til andre udbydere, være kritiske og søge erstatning. Jeg er begejstret over at se, hvor stor en indsats der med disse meget imponerende kampagner gøres i medlemsstaterne for at formidle denne besked."

Udvælgelsen af de bedste nationale kampagner

Som forberedelse til forbrugerdagen blev medlemsstaterne (og Norge og Island) opfordret til at afholde nationale konkurrencer om årets bedste forbrugerkampagne og give Kommissionen besked om vinderne, således at de kunne indgå i "den store finale" på europæisk plan. Tanken var, at EU-konkurrencen skulle føre til velfortjent anerkendelse af det arbejde, som uafhængige nationale organisationer lægger for dagen for at fremme forbrugernes rettigheder. Konkurrencen har også givet medlemsstaterne mulighed for at fremhæve de mest relevante forbrugerspørgsmål for borgerne og udveksle ideer om, hvordan der kan skabes opmærksomhed omkring forbrugerrettigheder. De Europæiske Forbrugercentre har haft til opgave at koordinere konkurrencerne på nationalt plan. Vinderne er ophavsmændene til de kampagner, som sørgede for bred formidling af budskabet om, at forbrugerne bør "kende og bruge deres rettigheder" i forbindelse med deres daglige transaktioner. Samtidig blev der gjort brug af et imponerende udvalg af emner og tilgange til at formidle dette budskab.

Europamester i forbrugerkampagner

Et uafhængigt panel har bestemt, hvem der skulle kåres til europamester, og det blev ophavsmændene til de mest originale, relevante og effektive kampagner.

Førsteprisen gik til Finland (det finske forbrugerråd) for "Galactor - The Code-breakers". Den finske kampagne skulle oplyse unge voksne om forbrugerrettigheder og ansvar, navnlig i forbindelse med handel på nettet. Det sker ved hjælp af et moderne og medrivende internetspil. Kampagnen har været så stor en succes, at den også er blevet gennemført i en række af de øvrige medlemsstater.

Det Forenede Kongerige vandt prisen for "den mest originale" kampagne med "Consumer Challenge Quiz", en spørgekonkurrence for unge med indlæringsvanskeligheder, som skal medvirke til at gøre dem til bedre informerede og mere trygge forbrugere. Prisen for den "bedste finansielle kampagne" gik til Irland for en højtprofileret reklame vedrørende et websted for privatøkonomi, som skal hjælpe forbrugerne med at træffe mere informerede valg med hensyn til deres privatøkonomi. Ungarn fik prisen for den "bedste børnekampagne", som bestod af en tegnekonkurrence for underskolebørn i hele landet med 3 forbrugerområder som temaer. Dommerpanelet gav endvidere en særlig pris til Norge for "iTunes"-kampagnen og til Estland for "Make Responsible Credit Decisions", en kampagne vedrørende ansvarlige kreditvalg, som blev gennemført af en uafhængig bank.

Fejrer forbrugerdagen med forbrugerne

I dag åbner Kommissær Meglena Kuneva en offentlig udstilling med alle de nationale kampagner i "Galeries de la Reine" midt i Bruxelles. I den i forbindelse afholdes der et kort pressemøde kl. 14.00. Udstillingen varer fra den 10.-11. marts og vil give "virkelighedens" handlende mulighed for at værdsætte og lære af de budskaber, som kampagnerne formidler. Kommissæren overrækker endvidere priserne til de europæiske vindere i forbindelse med en officiel ceremoni, som afholdes i "Galeries de la Reine" i eftermiddag. Det sker med deltagelse af de forskellige berørte parter.
For informationer om EU-vinderne og vinderne af de nationale kampagner, se:

http://ec.europa.eu/consumers/ecd/index_en.htm
For yderligere informationer, se:

http://ec.europa.eu/consumers/index_en.htm


Side Bar