Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/08/392

Bruselj, 6. marca 2008

Evropski sektor IKT potrebuje več žensk!

Pogosto mislimo, da so poklici na področju informacijske in komunikacijske tehnologije (IKT) primerni samo za moške. Ta razširjen stereotip pa je daleč od resnice. Čeprav je delež žensk, ki diplomirajo iz tehniških ved ali računalništva, še vedno zelo majhen, lahko mlada dekleta v sektorju IKT pričakujejo uspešno poklicno pot, polno zadovoljstva. To je osrednja tema današnje konference, organizirane pred mednarodnim dnevom žensk (8. marcem) v Bruslju, na kateri bo Evropska komisija v skladu z motom prireditve „Move out of the Shadow! Seize the OpportunITy!“ spodbudila mlada dekleta v Evropi, naj „izstopijo iz sence in izkoristijo priložnosti na področju IKT“.

„Nesprejemljivo je, da v Evropi primanjkuje usposobljenega osebja na področju IKT. Če se na to pomanjkanje znanstvenikov in inženirjev s področja računalništva ne bomo odzvali, se bo sčasoma upočasnila evropska gospodarska rast in Evropa lahko zaostane za svojimi konkurenti iz Azije,“ je dejala Viviane Reding, komisarka EU za informacijsko družbo in medije. „Preseči moramo razširjene stereotipe, ki opisujejo poklice na področju IKT kot dolgočasne in za ženske preveč tehnične ter raje ženske spodbujati k uspehu v tem vznemirljivem, inovativnem in večplastnem sektorju.“

Industrija IKT prispeva četrtino k celotni rasti EU in 4 % delovnih mest, kljub temu pa primanjkuje okrog 300 000 usposobljenega osebja. Zato je izredno pomembno spodbujati mlade – vključno z ženskami – da se odločijo za poklic v tem sektorju. Če tega ne bomo storili, se bo evropska konkurenčnost zmanjšala.

Čeprav se je število diplomantov na področju tehniških ved v EU-27 znatno povečalo s 150 956 v letu 1998 na 320 950 v letu 2004, se je letna stopnja rasti eksponentno zmanjšala s 60 % v letu 1998 na 10 % v letu 2004. To stanje je precej podobno stanju v ZDA, kjer se je odstotek študentov, ki so v prvem letu študija navedli računalništvo kot najljubši glavni predmet, zmanjšalo s skoraj 4 % na 1 %, kar je najnižja stopnja na področju računalništva po letu 1977!

Pri ženskah je stanje še bolj zaskrbljujoče.

Spodbudno je, da se je delež diplomantk na univerzitetni ravni v Evropi povečal na skoraj vseh področjih, vendar žal še vedno ostaja nizek na področju tehničnih študijev, kjer je leta 2004 diplomiralo le 19 % žensk. V nekaterih državah, kot so Avstrija, Portugalska in Poljska, se je število diplomantk na področju računalništva med leti 1998 in 2005 celo znatno zmanjšalo.

Ženske so vedno bolj prisotne pri sprejemanju odločitev v vodilnih podjetjih na področju IKT, vendar so še vedno nezadostno zastopane. Analiza, opravljena oktobra 2007 v 150 evropskih podjetjih v sektorju telekomunikacij v Evropi, je pokazala, da je povprečni odstotek žensk v upravnih odborih 6 %. To jasno kaže, da je treba storiti še veliko, da bi spodbudili ženske, naj izberejo poklic v sektorju IKT in v njem tudi ostanejo.

Evropska komisija je začela svoj pilotni projekt izvajati pred dvema letoma s t. i. pobudo „Shadowing“, da bi spodbudila zanimanje večjega števila mladih žensk, ki se odločajo o svoji poklicni poti. V okviru tega projekta imajo mlade ženske možnost spremljati višjo vodstveno delavko, zaposleno v sektorju IKT, pri običajnem delovnem dnevu. Komisija bo danes pred letošnjim mednarodnim dnevom žensk v Bruslju predstavila izide pobude „Shadowing“ v letu 2007. V okviru te konference bodo organizirane delavnice o tem, kako privabiti ženske v poklice na področju IKT. V letu 2007 je imelo v okviru projekta več kot 50 mladih deklet v 20 večjih podjetjih po vsej Evropi možnost odkriti, kakšna bi bila služba na področju IKT.

Glede na uspeh prejšnjih let želi komisarka Viviane Reding letos napraviti še dodaten korak. Skupaj z industrijo bo začela pripravo „evropskega kodeksa najboljših praks za ženske na področju IKT“. Njegov namen bo preprečiti odhajanje žensk iz poklicev na področju IKT in razbiti stereotipe o delu v sektorju. Pričakuje se, da bo sektor izrazil soglasje s kodeksom še pred mednarodnim dnevom žensk leta 2009.

Dodatne informacije:

Videoposnetki 6 mladih žensk, ki so se v letu 2007 v okviru pobude „Shadowing“ seznanile z uspešnimi poslovnimi ženskami, zaposlenimi na področju informacijske tehnologije, so na voljo na spletni strani:
http://ec.europa.eu/itgirls

Več o mednarodnem dnevu žensk:
http://www.internationalwomensday.com/

Priloga

Seznam podjetij in inštitutov s področja IT, ki bodo sodelovali pri
pobudi „Shadowing“ v letu 2008

Athens Information Technology — AIT

Consorzio per il Centro di Biomedicina Molecolare Scarl — CBM

European Organization for Nuclear Research — CERN

Fraunhofer Institute

Fujitsu

FUTURtec

HOLOGRAFICA

IKERLAN

IMT

INRIA

INTRACOM

Joint Research Centre — JRC

L’OREAL

MOTOROLA

NOKIA

Portugal Telecom

Thales Alenia Space
University of Southampton


Side Bar