Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/08/392

V Bruseli 6. marca 2008

„Hľadajú sa ženy pre európske odvetvie IKT!“

Často panuje názor, že kariéra v informačných a komunikačných technológiách (IKT) je vyhradená mužom. Takýto zaužívaný stereotyp je ďaleko od pravdy. I keď podiel žien, ktoré absolvovali štúdium inžinierstva alebo informatiky, je stále veľmi nízky, mladé dievčatá môžu v odvetví IKT očakávať úspešnú a dobre platenú kariéru. Toto je kľúčová téma konferencie, ktorá sa dnes pred Medzinárodným dňom žien (8. marcom) organizuje v Bruseli, kde bude Európska Komisia povzbudzovať mladé dievčatá v Európe, aby „vyšli z tieňa a využili túto príležITosť“.

„Skutočnosť, že v Európe je nedostatok kvalifikovaného personálu v odvetví IKT, je neprijateľná. Ak sa tento nedostatok informatikov a inžinierov nebude riešiť, bude to viesť k spomaleniu európskeho hospodárskeho rastu a Európa sa vystaví riziku, že zaostane za svojimi ázijskými konkurentmi“, poznamenala Viviane Redingová, komisárka EÚ pre informačnú spoločnosť a médiá. Musíme prekonať zaužívané stereotypy opisujúce kariéru v odvetví IKT ako nudnú a príliš technickú pre ženy a namiesto toho povzbudzovať ženy, aby sa v tomto vzrušujúcom, inovačnom a mnohotvárnom odvetví presadili“.

Odvetvie informačných a komunikačných technológií predstavuje jednu štvrtinu celkového rastu EÚ a tvorí 4 % jej pracovných miest, chýba však približne 300 000 kvalifikovaných pracovníkov. Je preto mimoriadne dôležité povzbudzovať mladých ľudí – vrátane žien – aby hľadali uplatnenie v tomto odvetví. Ak sa nám to nepodarí, utrpí tým konkurencieschopnosť Európy.

I keď sa počet absolventov inžinierskych odborov v krajinách EÚ-27 významne zvýšil (zo 150 965 v roku 1998 na 320 950 v roku 2004) ročné tempo rastu sa exponenciálne znižuje zo 60 % v roku 1998 na 10% v roku 2004. Táto situácia je dosť podobná situácii v USA, kde sa percento študentov prvého ročníka vysokej školy, ktorí uviedli informatiku ako svoj obľúbený hlavný odbor, znížilo z takmer 4 % na 1 %, čo je pre informatiku najnižšie ohodnotenie od roku 1977!

V prípade žien je situácia ešte znepokojujúcejšia.

Je pozitívne, že podiel absolventiek univerzít sa v Európe zvýšil takmer vo všetkých oblastiach, negatívom však je, že zostáva nízky v oblasti inžinierskych odborov, kde absolventky v roku 2004 tvorili iba 19 %. V niektorých krajinách, ako napríklad v Rakúsku, Portugalsku a Poľsku, od roku 1998 do roku 2005 významne klesol počet absolventiek informatiky.

Ženy sa čoraz viac presadzujú na rozhodovacej úrovni vo veľkých spoločnostiach IKT, ich zastúpenie je však stále nedostatočné. Na základe analýzy uskutočnenej v októbri 2007 v 150 európskych spoločnostiach v odvetví telekomunikácií sa zistilo, že priemerné percentuálne zastúpenie žien v správnych radách je 6 %. To je jasný dôkaz, že ešte treba urobiť veľa pre to, aby si ženy zvolili kariéru v odvetví IKT a zostali pri nej.

Európska komisia začala pred dvoma rokmi pilotný projekt „Iniciatívou sledovania“ (Shadowing initiative), aby stimulovala záujem väčšieho počtu mladých žien, ktoré sa práve rozhodujú o svojej budúcej kariére. V tomto programe majú mladé ženy možnosť sprevádzať počas bežného pracovného dňa vrcholovú manažérku, ktorá pracuje v odvetví IKT. Dnes, pred tohtoročným Medzinárodným dňom žien, Komisia predkladá v Bruseli výsledky „iniciatívy sledovania“ za rok 2007. Súčasťou tejto konferencie sú aj workshopy, ktorých cieľom je motivovať ženy, aby pracovali v odvetví IKT. V roku 2007 v rámci tohto projektu dostalo viac ako 50 mladých dievčat od 10 do 21 rokov príležitosť zistiť, aká by bola práca v IKT v 20 popredných európskych spoločnostiach.

So zreteľom na úspech dosiahnutý v predchádzajúcom roku chce komisárka Viviane Redingová postúpiť ešte o krok ďalej. Spolu s odvetvím bude iniciovať „Európsky kódex osvedčených postupov pre ženy v IKT“. Cieľom tejto iniciatívy je zastaviť jav “deravého potrubia” (leaky pipeline) a narušiť niektoré stereotypy týkajúce sa práce v tomto odvetví. Očakáva sa, že v odvetví sa kódex schváli ešte pred dňom žien v roku 2009.

Ďalšie informácie:

„Videá zo sledovania“ (Shadowing videos) šiestich mladých žien vo dvojiciach so ženami, ktoré v roku 2007 dosiahli úspešnú kariéru v informačnej technológii, sú k dispozícii na tejto webovej stránke:
http://ec.europa.eu/itgirls

O Medzinárodnom dni žien:
http://www.internationalwomensday.com/

Príloha

Zoznam spoločností a inštitútov IT
zúčastňujúcich sa na „iniciatíve sledovania“ v roku 2008

Athens Information Technology — AIT

Consorzio per il Centro di Biomedicina Molecolare Scarl — CBM

European Organization for Nuclear Research — CERN

Fraunhofer Institute

Fujitsu

FUTURtec

HOLOGRAFICA

IKERLAN

IMT

INRIA

INTRACOM

Joint Research Centre — JRC

L’OREAL

MOTOROLA

NOKIA

Portugal Telecom

Thales Alenia Space
University of Southampton


Side Bar