Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/08/392

Bruksela, dnia 6 marca 2008 r.

„Kobiety potrzebne w europejskim przemyśle teleinformatycznym”!

Powszechnie uważa się, że praca w zawodach związanych z technologiami teleinformatycznymi zarezerwowana jest wyłącznie dla mężczyzn. Ten popularny stereotyp jest daleki od prawdy. Chociaż liczba kobiet, które kończą kierunki studiów związane z inżynierią lub informatyką jest wciąż bardzo niska, młode dziewczęta mogą spodziewać się udanej i satysfakcjonującej kariery zawodowej w sektorze teleinformatycznym. Ten temat jest centralnym zagadnieniem zorganizowanej w dniu dzisiejszym w Brukseli konferencji w przeddzień Międzynarodowego Dnia Kobiet (8-ego marca), na której Komisja Europejska będzie zachęcać młode Europejki: „Wyjdź z cienia i korzystaj z możliwości InformaTycznych”.

„Nie do przyjęcia jest, że w Europie brakuje wykwalifikowanych pracowników branży teleinformatycznej. Jeżeli nie zajmiemy się tym brakiem informatyków i inżynierów, w końcu spowoduje on spowolnienie europejskiego wzrostu gospodarczego, w wyniku czego Europa będzie zagrożona pozostaniem w tyle za swoimi azjatyckimi konkurentami” - stwierdziła Viviane Reding, komisarz UE ds. społeczeństwa informacyjnego i mediów. „Musimy przezwyciężyć powszechne stereotypy, zgodnie z którymi praca w zawodach związanych z technologiami teleinformatycznymi jest nudna i zbyt techniczna dla kobiet i zachęcać kobiety do odnoszenia sukcesów w tym ekscytującym, innowacyjnym i wieloaspektowym sektorze".

Przemysł teleinformatyczny generuje jedną czwartą całkowitego wzrostu UE i 4 proc. miejsc pracy lecz cierpi na niedobór około 300 000 wykwalifikowanych pracowników. Sprawą nadzwyczajnej wagi jest zatem zachęcanie młodych ludzi – w tym kobiet – do wyboru kariery zawodowej w tym sektorze. Jeśli tego nie uczynimy ucierpi na tym europejska konkurencyjność.

Mimo, że liczba absolwentów w dziedzinie inżynierii znacząco wzrosła w UE-27 od 150 965 w roku 1998 do 320 950 w roku 2004, roczny przyrost zmniejszył się gwałtownie z 60 proc. w roku 1998 do 10 proc w roku 2004. Ta sytuacja jest dość podobna do sytuacji w USA, gdzie liczba studentów pierwszego roku wymieniających informatykę jako swój ulubiony przedmiot zmniejszyła się z prawie 4 proc. do 1 proc., co jest najniższym wynikiem dla informatyki od 1977 r.

Sytuacja dotycząca kobiet jest jeszcze bardziej niepokojąca.

Wśród aspektów pozytywnych można odnotować, że liczba absolwentek na poziomie uniwersyteckim zwiększyła się w Europie niemal we wszystkich obszarach, choć wciąż pozostaje niska w inżynierii, gdzie w 2004 r. kobiety otrzymały jedynie 19 proc. stopni naukowych. W niektórych krajach, jak Austria, Portugalia i Polska, liczba kobiet wśród absolwentów nawet znacznie spadła od 1998 do 2005 roku.

Coraz więcej kobiet pracuje na stanowiskach kierowniczych w największych przedsiębiorstwach branży technologii teleinformatycznych, ale wciąż ich liczba jest niedostateczna. Analiza przeprowadzona w październiku 2007 r. w 150 europejskich przedsiębiorstwach branży telekomunikacyjnej wykazała, że średnia liczba kobiet w kadrach kierowniczych wynosi 6 proc. Jest to oczywisty dowód na to, że wciąż jest wiele do zrobienia, aby zachęcać kobiety do podjęcia kariery i pozostawania w sektorze teleinformatycznym.

Dwa lata temu w celu zainteresowania większej liczby młodych kobiet będących na etapie wyboru przyszłej kariery zawodowej Komisja Europejska rozpoczęła projekt pilotażowy będący „inicjatywą obserwacji”. Program oferuje młodym kobietom możliwość towarzyszenia innej kobiecie na stanowisku kierowniczym w branży teleinformatycznej w trakcie jej typowego dnia pracy. W przeddzień tegorocznego Międzynarodowego Dnia Kobiet Komisja zaprezentuje w dniu dzisiejszym w Brukseli wyniki „inicjatywy obserwacji” z 2007 r. W ramach tej konferencji odbędą się również warsztaty na temat sposobów zachęcania młodych kobiet do wyboru kariery zawodowej związanej z branżą teleinformatyczną. W 2007 r. inicjatywa ta umożliwiła ponad 50 młodym dziewczętom bezpośrednie zapoznanie się z pracą w branży teleinformatycznej w 20 największych przedsiębiorstwach w Europie.

Zważywszy na sukces odniesiony w ubiegłym roku komisarz Viviane Reding chce posunąć się w tym roku o krok dalej. We współpracy z przemysłem zainicjuje ona „Europejski kodeks najlepszych praktyk dla kobiet w branży teleinformatycznej”. Jego celem będzie zatrzymanie zjawiska odchodzenia kobiet z sektora i przełamanie niektórych ze stereotypów dotyczących pracy w tym sektorze. Oczekuje się, że przemysł uzgodni treść kodeksu przed Międzynarodowym Dniem Kobiet w 2009 r.

Dalsze informacje:

Nagrania wideo „inicjatywy obserwacji” 6 młodych kobiet towarzyszących w 2007 r. w pracy kobiecie, która odniosła sukces w branży teleinformatycznej są dostępne na następującej stronie internetowej:
http://ec.europa.eu/itgirls

Na temat Międzynarodowego Dnia Kobiet:
http://www.internationalwomensday.com/

Załącznik

Lista przedsiębiorstw i instytutów informatycznych biorących udział w „inicjatywie obserwacji” w 2008 r.

Athens Information Technology — AIT

Consorzio per il Centro di Biomedicina Molecolare Scarl — CBM

European Organization for Nuclear Research — CERN

Fraunhofer Institute

Fujitsu

FUTURtec

HOLOGRAFICA

IKERLAN

IMT

INRIA

INTRACOM

Joint Research Centre — JRC

L’OREAL

MOTOROLA

NOKIA

Portugal Telecom

Thales Alenia Space
University of SouthamptonSide Bar