Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/08/392

Brussel, 6 maart 2008

"Vrouwen gezocht om te komen werken in de Europese ICT-industrie"!

Vaak wordt gedacht dat loopbanen in informatie- en communicatietechnologie (ICT) alleen zijn weggelegd voor mannen. Een dergelijk stereotype is echter verre van de waarheid. Hoewel het aantal vrouwen dat afstudeert in de technische of computerwetenschappen proportioneel gezien nog steeds zeer laag is, kunnen jonge vrouwen een geslaagde en boeiende loopbaan verwachten in de ICT-sector. Dit onderwerp staat centraal op een conferentie die vandaag georganiseerd wordt, vooruitlopend op de internationale dag van de vrouw (8 maart), in Brussel, waar de Europese Commissie jonge meisjes in Europa zal aanmoedigen "uit de schaduw te treden en hun kansen aan te grijpen."

"Het is onaanvaardbaar dat Europa een tekort heeft aan ICT-personeel. Wanneer dit tekort aan computerdeskundigen en ingenieurs niet wordt opgelost, dan zal dit uiteindelijk leiden tot een vertraging van de Europese economische groei en loopt Europa het risico achterop te geraken bij zijn Aziatische concurrenten”, aldus Viviane Reding, EU-commissaris voor Informatiemaatschappij en Media. We moeten het ingeburgerde stereotype dat werken in de ICT-sector saai is en te technisch voor vrouwen doorbreken en vrouwen in plaats daarvan aanmoedigen zich een plaats te verwerven in deze opwindende, innovatieve en veelzijdige sector ".

De ICT-industrie draagt een kwart bij aan de totale groei van de EU en vertegenwoordigt 4% van de werkgelegenheid, maar kampt met een tekort van ongeveer 300.000 gekwalificeerde mensen. Het is dan ook van groot belang dat jonge mensen – ook vrouwen – worden aangemoedigd een loopbaan te kiezen in deze sector. Gebeurt dat niet dan zal het Europese concurrentievermogen hier de gevolgen van ondervinden.

Hoewel het aantal gediplomeerde ingenieurs in de EU-27 aanzienlijk is gestegen van 150.965 in 1998 tot 320.950 in 2004, vertoont het jaarlijkse groeipercentage een exponentiële daling van 60% in 1998 tot 10% in 2004. Deze situatie is in grote trekken gelijk aan die in de VS waar het percentage eerstejaarsstudenten dat computerwetenschappen als hun favoriete hoofdvak opgeeft is gedaald van bijna 4% tot 1%, het laagste percentage voor computerwetenschappen sedert 1977!

De situatie voor vrouwen is nog zorgwekkender.

De positieve kant van het plaatje is dat het aandeel vrouwelijke gediplomeerden op universitair niveau in vrijwel alle gebieden in Europa is gestegen. Daar staat tegenover dat dit aantal nog zeer laag blijft in ingenieursopleidingen waar het percentage vrouwen in 2004 slechts 19% bedroeg. In bepaalde landen zoals Oostenrijk, Portugal en Polen, liet het aantal vrouwelijke gediplomeerden in computerwetenschappen van 1998 tot 2005 zelfs een sterke daling zien.

Vrouwen verwerven zich steeds meer een plaats op het besluitvormingsniveau in de grote ICT-bedrijven maar zijn daar nog steeds ondervertegenwoordigd. Uit een analyse die werd uitgevoerd in oktober 2007 bij 150 Europese bedrijven in de telecomsector in Europa bleek dat het gemiddelde percentage vrouwen in de raad van bestuur 6% bedroeg. Dit laat duidelijk zijn dat er nog veel werk moet worden verricht om vrouwen ertoe aan te zetten een loopbaan in de ICT-sector te kiezen en te volgen.

De Europese Commissie begon twee jaar geleden met haar proefproject het "Shadowing initiative" om de belangstelling op te wekken van jonge vrouwen die op het punt staan een loopbaan te kiezen. Het initiatief biedt jonge vrouwen de mogelijkheid een vrouwelijke leidinggevende in de ICT-sector een dag lang te volgen. Vooruitlopend op de internationale dag van de vrouw dit jaar presenteert de Commissie vandaag de resultaten van het "Shadowing initiative" 2007 in Brussel. Deze conferentie omvat workshops over de manier waarop jonge vrouwen warm kunnen worden gemaakt voor een loopbaan in de ICT-sector. In 2007 kregen 50 jonge vrouwen dankzij dit initiatief de mogelijkheid te ontdekken wat een baan in ICT bij 20 grote bedrijven in Europa inhoudt.

Gezien het success van de afgelopen jaren wil commissaris Viviane Reding dit jaar een stap verder gaan. Samen met de industrie wil zij de aanzet geven tot een "Europese Code van beste praktijken voor vrouwen in ICT ". Met een dergelijke code wil men een einde maken aan het "leaky pipeline" verschijnsel (“lekkende pijpleiding”) en een aantal stereotypes over werken in deze sector doorbreken. Verwacht wordt dat de industrie vóór de de internationale dag van de vrouw in 2009 overeenstemming zal bereiken over de code.

Voor meer informatie:

De videos over "Shadowing" met de ervaringen van 6 jonge vrouwen die een geslaagde vrouw in de sector Informatietechnologie in 2007 een dag lang konden volgen, zijn te zien op de volgende website:
http://ec.europa.eu/itgirls

Op Internationale Vrouwendag:
http://www.internationalwomensday.com/

Bijlage

Lijst van bedrijven en IT-instellingen die deelnemen aan
het "Shadowing initiative" 2008

Athens Information Technology — AIT

Consorzio per il Centro di Biomedicina Molecolare Scarl — CBM

European Organization for Nuclear Research — CERN

Fraunhofer Institute

Fujitsu

FUTURtec

HOLOGRAFICA

IKERLAN

IMT

INRIA

INTRACOM

Joint Research Centre — JRC

L’OREAL

MOTOROLA

NOKIA

Portugal Telecom

Thales Alenia Space
University of Southampton


Side Bar