Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/08/392

Briselē, 2008. gada 6. martā

„Eiropas IKT nozare aicina darbā sievietes!”

Izplatīts ir uzskats, ka darbs informācijas un komunikāciju tehnoloģiju (IKT) nozarē ir piemērots tikai vīriešiem. Šāds stereotips ir visai tālu no patiesības. Lai arī proporcionāli to sieviešu skaits, kas studē inženierzinātnes vai datorzinības, nav visai liels, jaunām meitenēm IKT nozarē paveras iespēja īstenot veiksmīgu un interesantu karjeru. Šim jautājumam ir veltīta konference, kura šodien, gaidot Starptautisko sieviešu dienu (8. marts), notiek Briselē un kuras laikā Eiropas Komisija aicinās jaunas meitenes Eiropā „Iznākt priekšplānā un izmantot IT iespējas”.

„Nedrīkst pieļaut, ka Eiropai trūktu kvalificētu IKT speciālistu. Ja šis datorspeciālistu un inženieru trūkums netiks novērsts, var palēnināties Eiropas ekonomiskā izaugsme un Āzijas sāncenši Eiropu var apsteigt”, sacīja ES komisāre informācijas sabiedrības un plašsaziņas līdzekļu jautājumos Vivjena Redinga. Mums ir jāpārvar izplatītais stereotips, ka darbs IKT nozarē ir garlaicīgs un pārāk tehnisks sievietēm, un tā vietā jāiedrošina viņas gūt panākumus šajā aizraujošajā, novatoriskajā un daudzpusīgajā nozarē".

Informācijas un komunikāciju tehnoloģiju nozare nodrošina ceturto daļu no ES kopējās izaugsmes un tajā nodarbināti 4 % strādājošo, tomēr šajā nozarē vēl aizvien trūkst apmēram 300 000 kvalificētu darbinieku. Tādēļ ir ļoti svarīgi iedrošināt jauniešus, tostarp jaunas sievietes, izvēlēties veidot karjeru šajā nozarē. Ja tas neizdosies, Eiropas konkurētspēja mazināsies.

Lai arī diplomus saņēmušo inženieru skaits ES-27 ir ievērojami pieaudzis (no 150 965 1998. gadā līdz 320 950 2004. gadā), tā ikgadējā pieauguma apjoms krasi samazinās, no 60 % 1998. gadā līdz 10 % 2004. gadā. Tas ļoti atgādina situāciju ASV, kur to studentu skaits, kuri pirmajā studiju gadā kā galveno mācību priekšmetu izvēlas datorzinātnes, ir samazinājies no 4 % uz 1 % – zemākais rādītājs datorzinībās kopš 1977. gada!

Situācija attiecībā uz sievietēm ir vēl nopietnāka.

Pozitīvi ir tas, ka to sieviešu skaits, kas saņēmušas diplomu par augstāko izglītību, Eiropā ir pieaudzis gandrīz visās jomās, tomēr inženierzinātnēs tas vēl aizvien ir zems (2004. gadā šajā nozarē sieviešu bija tikai 19 %). Dažās valstīs, piemēram, Austrijā, Portugālē un Polijā, datorzinātnēs universitātes diplomu saņēmušo sieviešu skaits laikā no 1998. līdz 2005. gadam pat ir ievērojami samazinājies.

Lai arī to sieviešu skaits, kuras ieņem atbildīgus amatus lielākajos IKT nozares uzņēmumos, turpina pieaugt, tomēr tas vēl aizvien nav pietiekams. Saskaņā ar pētījumu, kas 2007. gada oktobrī tika veikts Eiropas telekomunikāciju nozares 150 uzņēmumos, vidējais procentuālais sieviešu daudzums direktoru padomēs bija 6 %. Tas ir nepārprotams pierādījums, ka vēl ir daudz darāmā, lai sievietes būtu motivētas uzsākt un turpināt veidot karjeru IKT nozarē.

Eiropas Komisija pirms diviem gadiem ar „Ēnu dienām” (Shadowing) uzsāka izmēģinājuma projektu, lai rosinātu interesi lielākam skaitam meiteņu, kuras ir izvēles priekšā attiecībā uz to, kādu nozari izvēlēties nākotnes karjerai. Šajā programmā jaunām meitenēm ir iespēja gūt pieredzi, pavadot tipisku darba dienu kopā ar IKT nozares augstāka līmeņa vadītāju, kas ir sieviete. Sagaidot šā gada starptautisko sieviešu dienu, Komisija šodien iepazīstina ar 2007. gadā Briselē notikušās „Ēnu dienas” rezultātiem. Konferencē paredzētas darba grupas par to, kā sievietes piesaistīt darbam IKT nozarē. Šī programma 2007. gadā vairāk nekā 50 meitenēm sniedza iespēju iepazīt, kāds būtu darbs IKT nozarē, strādājot vienā no 20 lielākajiem Eiropas uzņēmumiem.

Ņemot vērā iepriekšējo gadu panākumus, komisāre Vivjena Redinga šogad vēlas spert soli tālāk. Kopā ar nozares pārstāvjiem viņa ieviesīs Eiropas labas prakses kodeksu sievietēm IKT nozarē („European Code of Best Practices for Women in ICT”). Tā nolūks ir novērst sieviešu proporcijas mazināšanos zinātnes aprindās visdažādāko šķēršļu dēļ (leaky pipeline), kā arī atspēkot dažus no stereotipiem par darbu šajā nozarē. Paredzēts, ka nozares pārstāvji vienosies par šo kodeksu līdz 2009. gada Sieviešu dienai.

Papildu informācija:

2007. gada „Ēnu dienas” videomateriāli par sešām jaunām meitenēm, kuras bija piesaistītas sešām IKT nozarē veiksmīgu karjeru īstenojušām sievietēm, ir pieejams šajā tīmekļa vietnē:
http://ec.europa.eu/itgirls

Starptautiskā sieviešu diena:
http://www.internationalwomensday.com/

Pielikums

IT nozares uzņēmumi un institūti,
kas piedalās 2008. gada "Ēnu dienās”

Athens Information Technology — AIT

Consorzio per il Centro di Biomedicina Molecolare Scarl — CBM

European Organization for Nuclear Research — CERN

Fraunhofer Institute

Fujitsu

FUTURtec

HOLOGRAFICA

IKERLAN

IMT

INRIA

INTRACOM

Joint Research Centre — JRC

L’OREAL

MOTOROLA

NOKIA

Portugal Telecom

Thales Alenia Space
University of Southampton


Side Bar