Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/08/392

Briuselis, 2008 m. kovo 6 d.

„Europos informacijos ir ryšių technologijų sektorius laukia moterų!“

Dažnai manoma, kad darbas informacijos ir ryšių technologijų srityje skirtas tik vyrams. Toks paplitęs stereotipas neatitinka tikrovės. Nors vis dar labai mažai moterų baigia inžinerijos ar kompiuterių mokslų studijas, merginos IRT sektoriuje gali tikėtis sėkmingos karjeros. Tai svarbiausia šiandien, pasitinkant kovo 8-ąją, Tarptautinę moters dieną, Briuselyje organizuojamos konferencijos tema. Šioje konferencijoje Europos Komisija skatins jaunas europietes „nebesislapstyti šešėlyje ir pasinaudoti proga“.

„Nepriimtina, kad Europoje trūksta kvalifikuotos IRT darbo jėgos. Jeigu ši kompiuterių specialistų ir inžinierių stygiaus problema nebus sprendžiama, ilgainiui Europos ekonomikos augimas sulėtės, ir Europai iškils pavojus atsilikti nuo konkurentų Azijoje, – sakė už informacinę visuomenę ir žiniasklaidą atsakinga Komisijos narė Viviana Reding. –„Privalome įveikti vyraujančią nuostatą, esą darbas IRT srityje nuobodus, moterims per daug techniškas ir paskatinti jas drąsiau reikštis šiame įdomiame ir įvairialypiame inovacijų sektoriuje.“

IRT sektoriuje sukuriama ketvirtadalis ES bendro augimo vertės ir 4 % ES darbo vietų, tačiau jame trūksta apie 300 000 kvalifikuotų darbuotojų. Dėl to gyvybiškai svarbu jaunus žmones, taip pat moteris, paskatinti rinktis karjerą šiame sektoriuje. Jei to nepadarysime, nukentės Europos konkurencingumas.

Nors inžinerijos mokslų absolventų ES-27 labai padaugėjo – nuo 150 965 1998 m. iki 320 950 2004 m., metinis prieaugis eksponentiškai mažėjo nuo 60 % 1998 m. iki 10 % 2004 m. Ši padėtis labai panaši į padėtį JAV, kur įstojusių mokytis kompiuterijos kaip pagrindinės specialybės skaičius sumažėjo nuo beveik 4 % iki 1 %, ir tai yra žemiausias kompiuterių mokslo ų rodiklis nuo 1977 m.!

Moterų studijų padėtis kelia dar daugiau nerimo.

Teigiama tai, kad universitetų absolvenčių santykis Europoje padidėjo beveik visose srityse, tačiau blogai tai, kad inžinerijos moksluose šis skaičius vis dar išlieka mažas – 19 % 2004 m. Kai kuriose šalyse, kaip antai Austrijoje, Portugalijoje ir Lenkijoje, kompiuterių mokslo absolvenčių skaičius nuo 1998 iki 2005 m. labai sumažėjo.

Vis daugiau moterų užima vadovo pareigas didelėse IRT bendrovėse, tačiau dar nepakankamai. 2007 m. spalio mėn. atlikus 150 Europos telekomunikacijų bendrovių tyrimą paaiškėjo, kad direktorių tarybose moterų yra vidutiniškai 6 %. Tai aiškus įrodymas, kiek daug dar reikia padaryti skatinant moteris siekti karjeros IRT sektoriuje ir jame likti.

Prieš dvejus metus „Stažuočių akcijomis“ Europos Komisija pradėjo bandomąjį projektą, kurio tikslas – paskatinti būsimos karjeros pasirinkimo kryžkelėje esančių merginų susidomėjimą. Šia programa merginoms siūloma eilinę darbo dieną padirbėti kartu su vadovo pareigas einančia IRT srities darbuotoja. Pasitikdama Tarptautinę moters dieną, Komisija šiandien pristato 2007 m. Briuselyje vykusios „Stažuočių akcijos“ rezultatus. Šioje konferencijoje bus mokoma, kaip moteris pritraukti į IRT sektorių. 2007 m. įgyvendinant šį projektą 20 didžiųjų Europos bendrovių 50 merginų suteikė progą patirti, koks darbas jų lauktų IRT srityje.

Įvertinusi ankstesnių metų sėkmę, Komisijos narė Viviana Reding šiais metais siekia dar didesnių tikslų. Kartu su sektoriaus atstovais ji inicijuos „Europos moterų IRT srityje geriausios patirties kodeksą“. Juo siekiama sumažinti IRT darbuotojų stygių ir sulaužyti keletą su darbu šioje srityje susijusių stereotipų. Dėl šio kodekso IRT sektoriuje turėtų būti susitarta iki 2009 m. Moters dienos.

Daugiau informacijos:

„Stažuočių vaizdo siužetai“, kuriuose pristatomos 2007 m. surengtos šešių jaunų moterų stažuotės su informacijos technologijų srityje sėkmingai dirbusiomis karjeros moterimis, pateikiami svetainėje http://ec.europa.eu/itgirls

Apie Tarptautinę moters dieną – http://www.internationalwomensday.com/

Priedas

2008 m. „Stažuočių akcijose“ dalyvaujančių bendrovių ir IT institutų sąrašas

Athens Information Technology — AIT

Consorzio per il Centro di Biomedicina Molecolare Scarl — CBM

European Organization for Nuclear Research — CERN

Fraunhofer Institute

Fujitsu

FUTURtec

HOLOGRAFICA

IKERLAN

IMT

INRIA

INTRACOM

Joint Research Centre — JRC

L’OREAL

MOTOROLA

NOKIA

Portugal Telecom

Thales Alenia Space
University of Southampton


Side Bar